Chương III: Tính chất tia phân giác của một góc

Chia sẻ: Abcdef_41 Abcdef_41 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
190
lượt xem
10
download

Chương III: Tính chất tia phân giác của một góc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu và nắm vững tính chất đặc trưng của tia phân giác của một góc được phát biểu bằng hai định lý (thông qua việc chuyển phát biểu này thành các bài toán cụ thể) 2) Kĩ năng:  Biết cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước hai lề như một ứng dụng của quỹ tích trên, 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương III: Tính chất tia phân giác của một góc

  1. Môn Hình học -Lớp 7 Bài 5 Chương III: Tính chất tia phân giác của một góc Y ÊU CẦU TRỌNG TÂM: I) 1) Kiến thức:  H iểu và nắm vững tính chất đặc trưng của tia phân giác của một góc được phát biểu bằng hai định lý (thông qua việc chuyển phát biểu này thành các bài toán cụ thể) 2) K ĩ năng:  Biết cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước hai lề như một ứng dụng của quỹ tích trên,  Biết cách vận dụng định lý trên để giải bài tập và để chứng minh các địnhlý khác khi cần thiết. CƠ SỞ VẬT CHẤT II)  G iấy A0, các miếng bìa, dây, ghim mũ, thước, bút dạ  File HH7- Tcpg.gsp; File HH7- TCpg.ppt III) TỔ CHỨC LỚP: Nhóm Công việc Công cụ G iấy A0 1 Chứng minh định lý trên giấy A0 Thực hành trên máy vi tính 2 Máy tính Nhóm ho ạt động khác 3 Bìa, thước, dây, ghim CÁC HOẠT ĐỘNG: iv) Thời Nội dung Các hoạt động công việc gian 1 Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
  2. Ổn định tổ Y êu cầu học sinh Làm theo hướng dẫn của 5’ chức - nhắc lạI định nghĩa giáo viên. Phân nhóm về tia phân giác của Nghe và trả lời câu hỏi. ho ạt động một góc. G iới thiệu Đ ặt vấn đề: Giáo viên dùng tệp bàI mới Tcpg.gsp để giới thiệu bàI mới. Làm bài tập G iao bài tập. Làm bài tập theo hướng dẫn. 18’ hiện Q uan sát và hướng phát Trao đổi đưa ra nhận xét dẫn học sinh làm đánh giá, định lý. bàI tập Nêu định lý G iáo viên hướng Các nhóm cử đậi diện trình 12 và chứng dẫn học sinh trình bày. bày kết quả hoạt minh Nhận xét đánh giá và đi đ ến động kết luận. Củng cố Học sinh phát biểu ý kiến. 5’ G iáo viên dùng file kiến thức Tcpg.gsp để củng Lắng nghe và ghi chép cố lạI kiến thức và những kiến thức quan trọng. đưa ra kết luận BàI tập trắc G iáo viên phát bài Làm bài tập, phát biểu ý kiến 5’ nghiệm tập trắc nghiệm cho và chữa bài tập theo hướng học sinh và dùng dẫn. file Tcpg.gsp để chữa b ài. 2 Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
  3. NHÓM MÁY TÍNH (I) 1) N hiệm vụ Thông qua hoạt động nêu trong bàI phát hiện và nêu được định lý. 2) Cơ sở vật chất: File HH7 - Tcpg.gsp 3) Các ho ạt động HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN 5’ Hoạt động 1 8’ Hoạt động 2 5’ Hoạt động 3 4’ Trình bày hoạt động Nội dung hoạt động Hoạt động 1: Nội dung trong File HH7-Tcpg Hoạt động 2: Nội dung trong File HH7-Tcpg Hoạt động 3: H ai dãy nhà đ ịnh xây dựng một con đường nhựa dẫn tới bệnh viện. Yêu cầu của những người dân trong khu này là phải đảm bảo sao cho khoảng cách từ một vị trí bất kì trên đường quốc lộ đến hai dãy nhà phải bằng nhau. Em có cách gì giúp đ ỡ họ không? .................................................................................... .................................................................................. ................................................................................. ............................................................................. ........................................................................... ......................................................................... ............................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ............................................................................................................................. ..... 3 Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
  4. NHÓM LÀM TRÊN GIẤY 1. Nhiệm vụ Thông qua hoạt động nêu trong bàI phát hiện và nêu được định lý. 2. Cơ sở vật chất: File HH7- Tcpg.gsp 3. Các hoạt động HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN 5’ Hoạt động 1 8’ Hoạt động 2 5’ Hoạt động 3 4’ Trình bày hoạt động Nội dung hoạt động Hoạt động 1: V ẽ góc xOy.  Dùng thước và com pa dựng tia phân giác Oz của góc xOy.  Trên tia Oz lấy đIểm M. Gọi A, B lần lượtlà hình chiếu của M trên Ox, Oy. Dùng thước đo độ d àI MA, MB. Lấy đIểm N khác M và tiếp tục làm như trên với C, D là hình chiếu của N trên Ox, Oy. Sau đó đIền vào b ảng sau: MA = MB = ND = ND =  Từ đó rút ra nhận xét về tính chất của điểm nằm trên tia phân giác của góc và chứng minh nhận xét đó ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Hoạt động 2: Cho góc xOy và M là một đIểm nằm bên trong góc đó. Biết rằng MA = MB. H ãy chứng minh rằng M nằm trên tia phân giác của góc xOy. 4 Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
  5. (Gợi ý: Kẻ tia OM, và chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau ) Hoạt động 3 H ai dãy nhà đ ịnh xây dựng một con đường nhựa dẫn tới bệnh viện. Yêu cầu của những người dân trong khu này là phải đảm bảo sao cho khoảng cách từ một vị trí bất kì trên đường quốc lộ đến hai dãy nhà phải bằng nhau. Em có cách gì giúp đ ỡ họ không? .................................................................................... .................................................................................. ................................................................................. ............................................................................. ........................................................................... ......................................................................... ............................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ............................................................................................................................. ..... 5 Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
  6. NHÓM HOẠT ĐỘNG KHÁC (III) 1. Nhiệm vụ Tạo các góc và tia phân giác của góc ấy bằng cách dùng dây, ghim, các miếng bìa để phát hiện địnhlý. 2. Cơ sở vật chất: File HH7- Tcpg.gsp 3. Các hoạt động HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN 5’ Hoạt động 1 8’ Hoạt động 2 5’ Hoạt động 3 4’ Trình bày hoạt động Nội dung hoạt động Hoạt động 1:  Cắt góc xOy.  Gấp hình tạo tia phân giác Oz, dùng bút dạ đánh dấu tia phân giác.  Lấy một đIểm M tuỳ ý trên tia phân giác, gấp đường vuông góc với hai cạnh của góc(độ dàI nếp gấp là khoảng cách từ M tới hai cạnh của góc).  Nêu nhận xét về hai khoảng cách đó. ................................................................................................................. .................................................................................................................  Tiến hành lấy đIểm N khác M và thực hiện như trên.  Từ các hoạt động trên hãy rút ra nhận xét về tính chất của điểm nằm trên tia phân giác của góc. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. Hoạt động 2:  Vẽ trên giấy A2 góc mOn. 6 Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
  7.  Dùng đoạn dây với độ dàI ngắn khác nhau đánh dấu trung đIểm của đoạn dây đó.  Ghim trung đIểm sợi dây vào trong góc mOn. Kéo căng hai đầu con lạI của sợi dây sao cho hai đoạn của sợi dây vuông góc với hai cạnh của góc tạI một đIểm trên cạnh của góc.  Tháo ghim, đấnh dấu vị trí thoả mãn yêu cầu bằng bút dạ.  Tiếp tục làm như vậy với các đoạn dây khác .  Vẽ tia phân giác Oz. Các trung đIểm vừa được đánh dấu có thuộc tia phân giác Oz không? ............................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................................................  Từ đó rút ra nhận xét về vị trí của đIểm nằm trong góc và cách đều hai cạnh của góc đối với đường phân giác của góc đó. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Hoạt động 3: H ai dãy nhà đ ịnh xây dựng một con đường nhựa dẫn tới bệnh viện. Yêu cầu của những người dân trong khu này là phải đảm bảo sao cho khoảng cách từ một vị trí bất kì trên đường quốc lộ đến hai dãy nhà phải bằng nhau. Em có cách gì giúp đ ỡ họ không? .................................................................................... .................................................................................. ................................................................................. ............................................................................. ........................................................................... ......................................................................... ............................................................................... 7 Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
  8. ....................................................................... ....................................................................... ............................................................................................................................. ..... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Đ iền Đ(đúng), S(sai) cho các câu sau: 1. N ếu khoảng cách từ N đến hai cạnh của góc xOy thì diểm N nằm trên tia phân giác của góc xOy 2. N ếu M nằm trên tia phân giác của góc mOn, A, B lần lượt là hình chiếu của M trên Om, On thì tam giác MAB là tam giác cân tại M 3. N goài các điểm nằm trên tia phân giác của góc, bên trong góc đó vẫn có các đIểm cách đều hai cạnh của góc. 4. Đ ể M thuộc tia phân giác của góc xOy thì M phải nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc 8 Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
  9. TIÊU CHU ẨN ĐÁNH GIÁ T IÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÓM 1 Nội Kết quả 0 1 2 dung Trình bày được Trình bày K hông Trình bày rõ nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc trình bày được ràng ,mạch lạc K ỹ năng Làm theo đúng K hông Làm theo hướng dẫn hướng dẫn làm theo đúng các nhưng có một hoặc àm theo hướng số thao tác còn cách khác đúng dẫn lỗi K iến thức Sai kiến Có một số nhận Trả lời đúng rõ thức xét chưa chính ràng ,đủ xác T IÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÓM 2 Nội Kết quả 0 1 2 dung Hình vẽ H ình vẽ H ình vẽ chưa Hình vẽ đúng ,đẹp sai chính xác Trình bày đ ược Trình bày rõ Trình bày K hông trình bày nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc được ràng ,mạch lạc K iến thức K hông Chứng minh Chứng minh chứng đ ược nhưng có đúng rõ ràng m ột số lập luận minh được chưa chính xác T IÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÓM 3 Nội Kết quả 0 1 2 dung H ình vẽ H ình vẽ H ình vẽ chưa Hình vẽ đúng ,đẹp sai chính xác Trình bày đ ược Trình bày rõ Trình bày K hông trình bày nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc được ràng ,mạch lạc Kiến thức K hông Chứng minh Chứng minh 9 Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc
  10. chứng đ ược nhưng có đúng rõ ràng m ột số lập luận minh được chưa chính xác 10 Bµi 5 - Ch­¬ng III: TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản