Chương trình Đại Hội chi đoàn TC 1.1 nhiệm kỳ 2010 -2011

Chia sẻ: quanglinhcfo

1. Chào cờ, hát quốc ca và tuyên bố lý do. 2. Bầu đoàn chủ tịch. 3. Đoàn chủ tịch lên làm việc, chủ tịch đoàn giới thiệu đoàn thư ký. 4. Đoàn chủ tịch giới thiệu ban kiểm tra tư cách đại biểu, đoàn thẩm tra công bố tư cách đại biểu tham dự đại hội. 5. Công bố chương trình làm việc của buổi đại hội. 6. Báo cáo văn kiện (báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động đoàn nhiệm kỳ mới) và hướng dẫn thảo luận văn kiện. 7. Đọc bản kiểm điểm chi đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2010....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương trình Đại Hội chi đoàn TC 1.1 nhiệm kỳ 2010 -2011

THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG CĐ THƯƠNG MẠI
BCH CHI ĐOÀN TC 1.1


Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2010

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TC 1.1
NHIỆM KỲ 2010 – 2011

1. Chào cờ, hát quốc ca và tuyên bố lý do.
2. Bầu đoàn chủ tịch.
3. Đoàn chủ tịch lên làm việc, chủ tịch đoàn giới thiệu đoàn thư ký.
4. Đoàn chủ tịch giới thiệu ban kiểm tra tư cách đại biểu, đoàn thẩm tra
công bố tư cách đại biểu tham dự đại hội.
5. Công bố chương trình làm việc của buổi đại hội.
6. Báo cáo văn kiện (báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động đoàn
nhiệm kỳ mới) và hướng dẫn thảo luận văn kiện.
7. Đọc bản kiểm điểm chi đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2010.
8. BCH cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.
9. Giới thiệu đề án nhân sự BCH.
10. Thảo luận và biểu quyết đề án nhân sự.
11. Biểu quyết ban kiểm phiếu, tiến hành bầu cử, công bố kết quả.
12. BCH mới ra mắt ĐH.
13. Phát biểu của đoàn cấp trên và GVCN.
14. Thông qua nghị quyết của ĐH.
15. Bế mạc ĐH.
………………………………………….

 Thời gian đại hội dự kiến: 60 phút
THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG CĐ THƯƠNG MẠI
BCH CHI ĐOÀN TC 1.1
Đà Nẵng, ngày 12 tháng
10 năm 2010


BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NHIỆM KỲ 2009 - 2010
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010 – 2011


I. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NHIỆM KỲ 2009 – 2010:
1. Đặc điểm tình hình:
1.1. Thuận lợi:

Chi đoàn TC 1.1 được sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường
và của Đoàn trường.
Các đoàn viên trong chi đoàn có tinh thần đoàn kết cao tạo nên sức mạnh
của chi đoàn.
Chi đoàn TC 1.1 có đồng chí Bí Thư là ủy viên Ban Chấp Hành Đoàn
Trường là một điều kiện thuận lợi để gắn kết giữa công tác đoàn của chi đoàn
và Đoàn trường.
1.2. Khó khăn:
Số lượng đoàn viên trong chi đoàn đông, mỗi đoàn viên lại ở một nơi
không tập trung được đầy đủ khi chi đoàn cần triệu tập.
Đoàn viên trong chi đoàn là sinh viên nên nhiệm vụ hàng đầu là học tập
nâng cao trình độ vì thế các đoàn viên chưa thực sự nỗ lực trong công tác đoàn.
2. Kết quả các mặt công tác:
2.1. Công tác tư tưởng:
Đoàn viên chi đoàn TC 1.1 chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của nhà
trường và đoàn trường.
Về đạo đức lối sối sống: Đoàn viên chi đoàn TC 1.1 trong quan hệ với
gia đình, những người xung quanh được đánh giá tốt, thể hiện lối sống trong
sạch, lành mạnh và giản di.


2.2. Công tác tổ chức:
BCH chi đoàn gồm 3 đồng chí: 1 bí thư, 1 phó bí thư, 1 ủy viên.
Tổng số đoàn viên hiện nay gồm 71 đoàn viên (nữ: 58 đoàn viên; nam: 13
đoàn viên) trong đó 1 đồng chí là Đảng viên, 1 đồng chí là đối tượng kết nạp
Đảng và một đồng chí là cảm tình Đảng.
Trong nhiệm kỳ 2009 – 2010 chi đoàn đã tổ chức làm lễ kết nạp đoàn cho 4
đồng chí.
2.3. Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng:
Trong nhiệm kỳ 2009 – 2010 chi đoàn đã giới thiệu 1 đồng chí kết nạp
Đảng, 1 đồng chí tham gia lớp cảm tình Đảng.
2.4. Hoạt động phong trào:
Chi đoàn TC1.1 không tổ chức hoạt động phong trào riêng lẽ mà lồng
ghép cùng với các hoạt động phong trào của đoàn trường, cụ thể như: Hội diễn
văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, tham gia hội trại sức trẻ Đà Nẵng, tham gia
hoạt động thể dục thể thao của trường, tham gia hiến máu nhân đạo, tham gia trò
chơi mừng sinh nhật đoàn, tham gia tiếp sức mùa thi, tham gia chương trình dân
vận của đoàn trường, quyên góp tiền ủng hộ người nghèo, tham gia chương trình
“thanh niên với văn hóa giao thông” do thành đoàn Đà Nẵng tổ chức, tham gia tua
du lịch về giới tính, 100% đoàn viên tham gia viết nhật ký làm theo lời Bác.
Chi đoàn đã tổ chức cho các đoàn viên trong chi đoàn tham gia viết nhật
ký làm theo lời Bác.
Kết quả hoạt động:
- Bằng khen của Thành đoàn Đà Nẵng với giải thưởng “Chi đoàn tiên
tiến làm theo lời Bác”
- Bằng khen của Đoàn trường CĐ Thương mại về hoạt động đoàn xuất
sắc trong tháng thanh niên.
- Văn Nghệ đạt giải khuyến khích.
Nhận xét chung:
Chi đoàn TC 1.1 đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đã thực
hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhà trường, thực hiện đúng ý kiến chỉ
đạo của cấp trên.
Đoàn viên trong chi đoàn nhìn chung đã thực tốt nhiệm vụ được giao.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2010 -2011:
1. Công tác tư tưởng:
Vận động đoàn viên chi đoàn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; nội quy, quy chế của nhà
trường và đoàn cấp trên. Đồng thời, đảm bảo 100% đoàn viên chi đoàn TC1.1
tham gia đầy đủ các buổi học tập, sinh hoạt chính trị do trường và đoàn trường
tổ chức, bám sát nhiệm vụ của đoàn trường để đưa ra những quyết định đúng
với từng thời kỳ.
Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “tuổi trẻ học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm với cộng đồng,
ra sức học tập xây dựng quê hương đất nước”
Hưởng ứng cuộc vận động thanh niên làm theo lời Bác, hành động vì
cộng đồng, thực hiên chương trình “sinh viên 5 tốt”.
2. Công tác tổ chức:
Xây dựng đội ngũ ban chấp hành mới gắn kết, linh hoạt trong mọi hoạt
động nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Phân công nhiệm vụ trong ban chấp hành rõ ràng, các đồng chí trong ban
chấp hành chi đoàn giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Khuyến khích các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn vừa tham gia hoạt
động đoàn tại chi đoàn vừa tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú.
Nâng cao ý thức của mỗi đoàn viên đối với chi đoàn và đoàn trường cũng
như đối với xã hội.
3. Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng:
Nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi đoàn viên trong công tác xây dựng
Đảng, đồng thời phát huy tối đa vai trò của đoàn viên trong thời kỳ mới, nhằm
đưa tổ chức đoàn trở thành cánh tay đắc lực của Đảng.
Trong nhiệm kỳ 2010 – 2011 sẽ giới thiệu cho Đảng Ủy 1 đồng chí kết
nạp Đảng và 1 đến 2 đồng chí đi học lớp cảm tình Đảng.
4. Về học tập:
Vân động đoàn viên chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình, rút
kinh nghiệm trong năm học vừa qua để học tập tốt hơn.
Thành lập các tổ, các nhóm hoạt động trong việc học tập nhằm nâng cao
kỹ năng hoạt động nhóm, cũng như có kết quả học tập tốt hơn.
Động viên những đồng chí có thành tích học tập tốt kèm cặp các đồng
chí có thành tích yếu hơn.
Vận động đoàn viên tích cực học ngoại ngữ và học tập nâng cao trình đô
chuyên môn, nghiệp vụ.
5. Công tác nghiên cứu khoa học:
Vận động đoàn viên chi đoàn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa
học, viết bài đăng trên bản tin khoa học của trường với nhiều chủ đề.
6. Hoạt động phong trào:
Vận động Đoàn viên chi đoàn TC 1.1 sẽ tích cực tham gia hoạt động
phong trào và tiếp tục là nồng cốt trong các hoạt động phong trào của Đoàn
trường.
Tiếp tục cùng với đoàn trường thực hiện các cuộc vận động như: “4
đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các phong trào tình nguyện tham
gia giúp dân, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.
Tuyên truyền đoàn viên trong chi đoàn không tàng trữ, buôn bán, sử dụng
các chất ma túy, văn hóa phẩm đồi trụy.
Tuyên truyền đoàn viên trong chi đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn
giao thông.
Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức các hoạt động riêng của
chi đoàn nhằm mang tính chất đặc trưng của chi đoàn TC 1.1.
Tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo do đoàn trường tổ chức.
III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NHIỆM KỲ MỚI:
1 Phấn đấu là chi đoàn vững mạnh xuất sắc trong mọi hoạt động.
2. 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3. 7% đoàn viên có hành kiểm xuất sắc, 93% đoàn viên khá tốt , không có
đoàn viên yếu kém.
4. 100% đoàn viên học tập rèn luyện tốt.
5. 100% đoàn viên nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích
trong giáo dục, thực hiện phong trào “trường học thân thiện, sinh viên tích cực”.
6. 100% đoàn viên chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường.
7. 100% đoàn viên không buôn bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy,
văn hóa phẩm đồi trụy.
8. 9% đoàn viên có thành tích học tập đạt loại giỏi, 65% đạt loại khá,
15% đạt loại TB Khá, 13% đạt loại trung bình, không có đoàn viên yếu kém
9. 100% đoàn viên có đủ tư cách dự thị tốt nghiệp.
10. Kết hợp với Đoàn trường thực hiện thành công nghị quyết Đại hội
Đoàn trường nhiệm kỳ 2008 – 2011.
TM.BCH CHI ĐOÀN TC1.1
BÍ THƯTrần Quang Linh
THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG CĐ THƯƠNG MẠI
BCH CHI ĐOÀN TC 1.1


Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2010

BẢN KIỀM ĐIỂM BCH CHI ĐOÀN TC1.1
Nhiệm kỳ 2009 – 2010

Kính thưa đại hội! Tôi xin thay mặt cho BCH chi đoàn TC1.1 nhiệm kỳ
2009-2010 trình bày những ưu điểm và nhược điểm trong nhiệm kỳ vừa qua từ
đó rút kinh nghiệm để nhiệm kỳ mới phấn đấu:

- Về ưu điểm:

+ BCH chi đoàn được sự chỉ đạo của Đoàn trường đã hoàn thành
xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

+ Đại đa số các đoàn viên trong chi đoàn chấp hành nghiêm túc nội
quy, quy chế của nhà trường giúp cho BCH hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Sự chung sức – chung lòng của các đoàn viên trong chi đoàn và
BCH nên công việc đặt ra hầu hết đã hoàn thành.

- Về nhược điểm:

+ Trong chi đoàn vẫn còn một số đoàn viên không tham gia đầy đủ
các hoạt động mà đoàn trường và chi đoàn đề ra, và do công việc học chiếm quá
nhiều thời gian nên nhiều công việc triển khai chậm đến đoàn viên.

+ Trong BCH đôi lúc còn chưa phối hợp tốt.
- Bài học kinh nghiệm:
+ Trong nhiệm kỳ mới BCH mới nên rút ra những kinh nghiệm của
nhiềm kỳ trước để đưa Chi đoàn phát triển hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu
chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác.

+ BCH chi đoàn mới cần tạo cho các đoàn viên trong chi đoàn ý thức
hơn nữa trong việc tích cực tham gia hoạt động đoàn xứng đáng với đoàn viên
đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh.

TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
Trần Quang Linh
THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
BCH CHI ĐOÀN TC1.1
Đà Nẵng, ngày 12 .tháng 10 năm 2010


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CHI
ĐOÀN TC1.1 NHIỆM KỲ 2010 - 2011

Hôm nay vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2010, tại
phòng học số H506 Trường Cao đẳng Thương mại
Tổ bầu cử chúng tôi gồm:
1. Đ/c: Đàm Thị Út Hiền Trưởng ban
2. Đ/c: Nguyễn Thị Nhật Phượng Thành viên
3. Đ/c: Phan Thùy Dung Thành viên
Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành chi đoàn TC1.1 nhiệm kỳ
2010 - 2011:
- Số lượng uỷ viên BCH phải bầu là: 03 đồng chí
- Danh sách ứng cử viên là: 05 đồng chí
Tổng số phiếu phát ra: 69 phiếu
-
Tổng số phiếu thu vào: 69 phiếu
-
Số phiếu hợp lệ: 69 phiếu
-
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
-
Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau:
1. Đ/c: Hoàng Thị Ngọc Ánh - 59 phiếu, đạt 85,5%
2. Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hằng - 13 phiếu, đạt 18,8%
3. Đ/c: Huỳnh Thị Thanh Hiền - 29 phiếu, đạt 42,0%
4. Đ/c: Trần Quang Linh - 46 phiếu, đạt 66,7%
5. Đ/c: Trần Quang Thành - 57 phiếu, đạt 82,6%
Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng uỷ viên Ban Chấp hành tại
Đại hội đã thông qua, đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định
của Điều lệ Đoàn. Những đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban Chấp
hành chi đoàn nhiệm kỳ 2009-2010 theo thứ tự từ cao xuống thấp là:
1. Đ/c: Hoàng Thị Ngọc Ánh - 59 phiếu, đạt 85,5%
2. Đ/c: Trần Quang Thành - 57 phiếu, đạt 82,6%
3. Đ/c: Trần Quang Linh - 46 phiếu, đạt 66,7%


Biên bản kết thúc lúc 18 giờ 50 phút cùng ngày.


TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN
Đàm Thị Út Hiền
THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
BCH CHI ĐOÀN TC1.1


Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2010


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TC1.1
NHIỆM KỲ 2010-2011

Đại hội đoàn viên chi đoàn TC1.1 nhiệm kì 2010-2011 đã diễn ra vào
ngày 12/10/2010 Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ.
Đại hội đã nghe trình bày bản báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ
2009 - 2010; Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2009 - 2010; phương
hướng nhiệm kỳ 2010 - 2011. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội,
đại hội quyết nghị:
QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua bản văn kiện của Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2009
-2010 trình đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2011 cùng với những nội dung đã
được biểu quyết bằng phiếu và công bố trước đại hội.
2. Giao cho Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2010- 2011, căn cứ vào
kết quả thảo luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý
kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính
thức của đại hội và ban hành.
3. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2010 -2011 có trách nhiệm cụ thể
hóa nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết
quả cao nhất nghị quyết đại hội.


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN
Trần Quang Linh
THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
BCH CHI ĐOÀN TC1.1


Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2010


BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TC 1.1
NHIỆM KỲ 2010 – 2011
 Á
- Căn cứ điều 7, điều 9, chương II, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu; nhằm
đảm bảo nguyên tắc và giá trị của đại hội; thực hiện nhiệm vụ giám sát chất
lượng tham gia hoạt động của đại biểu tại đại hội.
Ban thẩm tra tư cách đại biểu chúng tôi gồm có:
1. Đ/c Trần Quang Thành Trưởng ban
2. Đ/c Lê Tự Nhân Phó ban
3. Đ/c Huỳnh Thị Thanh Hiền Ủy viên
Xin báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội như sau:
1. Về số lương đại biểu:
Tổng số đại biểu được triệu tập là 71 đại biểu, trong đó bao gồm:
* Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp Hành đương nhiệm: 3 đại biểu
* Đại biểu chính thức bầu chọn từ chi đoàn: 68 đại biểu
2. Về cơ cấu và thành phần đại biểu: Trong tổng số đại biểu được
triệu tập có:
2.1 Về cơ cấu:
- Có 58 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ: 82%
- Có 13 đại biểu nam, chiếm tỷ lệ: 18%
- Có 3 đại biểu là cán bộ Đoàn, chiếm tỷ lệ: 4.5%
- Đảng viên: 1 đại biểu chiếm tỷ lệ: 1,4%
2.2 Về tuổi đời: Độ tuổi bình quân của đại biểu là 21 tuổi
- Đại biểu có tuổi đời cao nhất là 24 tuổi
- Đại biểu có tuổi đời thấp nhất là 21 tuổi
2.3 Về tuổi đoàn:
- Đai biểu có tuổi đoàn cao nhất là 8 tuổi
- Đại biểu có tuổi đoàn thấp nhất là 1 tuổi đoàn
2.4 Về dân tộc:
- 100% đoàn viên là dân tộc kinh
3. Kết quả thảm tra:
Sau quá trình kiểm tra, xác nhận chúng tôi nhận thấy: Những đại
biểu được bầu chọn đều đảm bảo đúng nguyên tắc và hồ sơ thủ tục quy định;
Các đại biểu tham dự đại hội đều đảm bảo tư cách, không có đại biểu nào vi
phạm pháp luật, kỷ luật của tổ chức; không bị khiếu tố; khiếu nại về tư cách
đại biểu.
Hôm nay, tại đại hội có mặt 69 đại biểu, đạt tỷ lệ 97,2% đại diện
cho 71 đoàn viên chi đoàn, Đại hội chi đoàn TC 1.1 nhiệm kỳ 2010 – 2011 đảm
bảo có giá trị tiến hành. Xin ý kiến đại hội!
Nếu đại hội không có ý kiến, chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết: Căn
cứ vào điều 7, điều 9, chương II điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 100% Biểu
quyết
Cuối cùng xin chúc quý vị đại biểu, các đ/c nhiều sức khỏe, chúc đại
hội thành công tốt đẹp.
TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN
Trần Quang Thành
THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
BCH CHI ĐOÀN TC1.1


Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2010

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TC 1.1
NHIỆM KỲ 2010 – 2011

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Thời gian: Vào lúc 18h00 ngày 12 tháng 10 năm 2010
2. Địa Điểm: tại phòng học H506, Khu hành chính
3. Thành phần:
- Lãnh đạo: Đ/c: Nguyễn Quý Nhẫn–Bí thư Đoàn trường
Đ/c: Lê Phan Duy Đại-UV BCH Đoàn trường.
GVCN: Lê Thị Mỹ Phương
- Đoàn viên tham dự 69 đồng chí/tổng số đoàn viên chi đoàn 71
tỷ lệ 97,2%
II. THÀNH PHẦN ĐIỀU KHIỂN ĐẠI HỘI
- Chủ tọa: Đ/c: Trần Quang Linh
Đ/c: Đàm Thị Út Hiền
Đ/c: Trần Quang Thành
- Thư ký: Đ/c: Võ Thị Thu Luyến
Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hằng
III. NỘI DUNG VĂN KIỆN
Sau khi đ/c Linh đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009-2010, phương
hướng nhiệm vụ công tác đoàn năm 2010-2011 và bản tự kiểm điểm BCH
chi đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2010.
Đại hội đã thống nhất với với báo cáo tổng kết và phương hướng
nhiệm vụ do đồng chí Linh trình bày.
Đại hội đã nghe ý kiến chỉ đạo của Đ/c Nhẫn đóng góp vào văn
kiện như:
- Thực hiện phong trào 5 xung kích tình nguyện, 4 đồng hành cùng
sinh viên lập nghiệp.
Chi đoàn đưa ra những chương trình mang tính chất riêng của chi
đoàn.
* Đ/c Linh đọc tiêu chuẩn nhân sự cho BCH mới và đề án nhân sự
cho BCH mới. Đại hội đã thống nhất với đề án nhân sự.
Ban bầu cử tiến hành bầu cử, kết quả các đồng chí có tên sau đây
đã được bầu vào BCH mới bao gồm:
1. Trần Quang Linh
2. Hoàng Thị Ngọc Ánh
3. Trần Quang Thành
* Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết nghị quyết
- Kết quả biểu quyết: 69/69 tỷ lệ: 100%
* Chào cờ bế mạc.
Biên bản đại hội kết thúc vào lúc 18h50 ngày 12 tháng 10 năm
2010
CHỦ TỌA THƯ KÝ
GVCN
THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
BCH CHI ĐOÀN TC1.1


Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2010


BIÊN BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BCH CHI ĐOÀN
Nhiệm kỳ 2010-2011
Thời gian: 17h30 ngày 14 tháng 10 năm 2010
Địa điểm: Phòng học số H406 Khu hành chính
Thành phần: Các đồng chí trong BCH chi đoàn
Chủ tọa: Trần Quang Linh
Thư ký: Trần Quang Thành
Nội dung phân công
Sau quá trình thảo luận, BCH chi đoàn đã phân công nhiệm vụ như
sau:
- Đ/c Trần Quang Linh - Bí Thư chịu trách nhiêm chung trong mọi
hoạt động.
- Đ/c Hoàng Thị Ngọc Ánh - Phó bí thư chịu trách nhiệm trong
phong trào văn nghệ của chi đoàn.
- Đ/c Trần Quang Thành - Ủy viên chịu trách nhiệm đôn đốc – động
viên các đồng chí trong chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 18h00 cùng ngày.

CHỦ TỌA THƯ KÝ
Trần Quang Linh Trần Quang Thành

THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
BCH CHI ĐOÀN TC1.1


Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2010
ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y BCH CHI ĐOÀN
Nhiệm kỳ 2010 – 2011
Kính gửi: BCH Đoàn trường CĐ Thương mại

Căn cứ vào:
- Kết quả Đại hội chi đoàn TC 1.1 nhiệm kỳ 2010 – 2011 ngày 12
tháng 10 năm 2010.
- Biên bản phân công nhiệm vụ trong BCH chi đoàn TC 1.1 nhiệm
kỳ 2010 – 2011 ngày 14 tháng 10 năm 2010.
BCH chi đoàn TC 1.1 kính đề nghị BCH Đoàn trường ra quyết định
chuẩn y BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2011 gồm các đồng chí có tên sau:

STT CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN ĐỐI TƯỢNG SĐT

Bí Thư Trần Quang Linh Đảng Viên
1 0906349235

Phó Bí Thư Hoàng Thị Ngọc Ánh
2 Đoàn Viên 0934773733

Ủy Viên Trần Quang Thành
3 Đoàn Viên 01255088463

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
Trần Quang Linh
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản