Chương trình GDMN mới

Chia sẻ: toyotayaris

Giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một;Hình thành và phát triển ở trẻ emnhững chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương trình GDMN mới

Mục tiêu
• Sau khi học bài này bạn có thể hiểu
được:
- Lý do đổi mới chương trình GDMN
- Những nội dung chủ yếu và những điểm
mới của chương trình GDMN mới.
Nội dung
1. Lý do đổi mới chương trình
2. Những quan điểm trong xây dựng
và phát triển chương trình
3. Nội dung chủ yếu và những điểm
mới của chương trình GDMN
Các hoạt động
• Hoạt động 1: Giới thiệu mục tiêu của bài học
và học viên nêu nguyện vọng của mình khi
học bài này
• Hoạt động 2: Thảo luận về lý do đổi mới
chương trình GDMN
• Hoạt động 3: Trao đổi, thảo luận về những
quan điểm trong xây dựng và phát triển
chương trình GDMN
• Hoạt động 4: Trao đổi, thảo luận về nội dung
chủ yếu và những điểm mới của GDMN mới
Lí do đổi mới chương trình GDMN
1/ Thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất
lượng GD & ĐT nói chung và GDMN nói riêng
của Đảng và Nhà nước
2/ Sự đổi mới chương trình GD ở các cấp học, đặc
biệt ở tiểu học
3/ Những hạn chế, bất cập của chương trình NT và
MG hiện hành
4/ Những nhu cầu và sự phát triển của trẻ trong
những năm gần đây có những thay đổi
5/ Xu hướng đổi mới GD nói chung và GDMN nói
riêng trên thế giới và trong nước
Hoạt động 3: Những quan điểm
trong xây dựng và phát triển
chương trình GDMN
Quan điểm 1. Chương trình hướng đến
sự phát triển toàn diện của trẻ

Quan điểm 2. Chương trình tạo điều
kiện cho trẻ phát triển liên tục

Quan điểm 3. Chương trình đảm bảo
đáp ứng với sự đa dạng của các vùng
miền, các đối tượng trẻ
HĐ 4: Nội dung chủ yếu của
Chương trình GDMN mới
Chương trình GDMN gồm bốn nội
dung lớn (4 phần):
• Phần một - Những vấn đề chung
• Phần hai - Chương trình giáo dục nhà trẻ
• Phần ba - Chương trình giáo dục mẫu
giáo
• Phần bốn -Hướng dẫn thực hiện chương
trình
Phần một - Những vấn đề
chung

- Mục tiêu GDMN
- Yêu cầu về nội dung, phương pháp
GDMN và đánh giá sự phát triển của trẻ
Mục tiêu GDMN

• Giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí
tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên
của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một;
• Hình thành và phát triển ở trẻ em những chức
năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang
tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù
hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa
những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc
học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập
suốt đời
Phần hai - Chương trình giáo dục nhà trẻ
Phần ba - Chương trình giáo dục mẫu giáo

• Mục tiêu
• Kế hoạch thực hiện
• Nội dung
• Kết quả mong đợi
• Các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức
và phương pháp giáo dục
• Đánh giá sự phát triển của trẻ
MỤC TIÊU
Chương trình giáo dục nhà trẻ
I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
• Khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
• Thích nghi với chế độ sinh hoạt ở nhà trẻ.
• Thực hiện được vận động cơ bản theo độ tuổi.
• Có một số tố chất vận động ban đầu (nhanh nhẹn, khéo léo, thăng bằng
cơ thể).
• Có khả năng phối hợp khéo léo cử động bàn tay, ngón tay.
• Có khả năng làm được một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ và vệ sinh cá
nhân.
II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
• Thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh.
• Có sự nhạy cảm của các giác quan.
• Có khả năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ và diễn đạt hiểu biết bằng những
câu nói đơn giản.
• Có một số hiểu biết ban đầu về bản thân và các sự vật, hiện tượng gần gũi
quen thuộc.
MỤC TIÊU
Chương trình giáo dục nhà trẻ
III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
• Nghe hiểu được các yêu cầu đơn giản bằng lời nói.
• Biết hỏi và trả lời một số câu hỏi đơn giản bằng lời nói, cử chỉ.
• Sử dụng lời nói để giao tiếp, diễn đạt nhu cầu.
• Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của câu thơ và ngữ
điệu của lời nói.
• Hồn nhiên trong giao tiếp.
IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ
• Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những ngư-ời gần
gũi.
• Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật
gần gũi.
• Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt.
• Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích vẽ, xé dán, xếp
hình…
MỤC TIÊU
Chương trình giáo dục mẫu giáo
I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
• Khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
• Thực hiện được các VĐ cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế.
• Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động; vận động nhịp nhàng,
biết định hướng trong không gian.
• Có kĩ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay.
• Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức
khoẻ.
• Có một số thói quen, kĩ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khoẻ và đảm
bảo sự an toàn của bản thân.
II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
• Ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi các SVHT xung quanh.
• Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có
chủ định.
• Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo những cách
khác nhau.
• Có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách khác nhau (bằng hành
động, hình ảnh, lời nói...) với ngôn ngữ nói là chủ yếu.
• Có một số hiểu biết ban đầu về con người, SVHT xung quanh và một số
khái niệm sơ đẳng về toán.
Mục tiêu Chương trình giáo dục mẫu giáo
III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
• Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày.
• Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu
bộ…).
• Diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hoá trong cuộc sống hàng ngày.
• Có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện.
• Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp
với độ tuổi.
• Có một số kĩ năng ban đầu về việc đọc và viết.
IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - XÃ HỘI
• Có ý thức về bản thân.
• Có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung
quanh.
• Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực.
• Có một số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ.
• Thực hiện một số qui tắc, qui định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non,
cộng đồng gần gũi.
V. PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
• Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và trong tác phẩm nghệ
thuật.
• Có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc, tạo hình.
• Yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật.
Kế hoạch thực hiện
Phần này đề cập phân phối thời gian
trong năm học và chế độ sinh hoạt một
ngày của trẻ ở các cơ sở GDMN.
Nội dung
(1) Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ:
Phần này đề cập việc tổ chức ăn uống,
ngủ, vệ sinh, sức khoẻ và an toàn cho trẻ.
(2) Giáo dục: Nội dung GD được xây dựng
theo các lĩnh vực phát triển và theo độ
tuổi.
Nội dung giáo dục
• Nội dung giáo dục NT được chia thành 4
lĩnh vực: giáo dục phát triển thể chất, giáo
dục phát triển nhận thức, giáo dục phát
triển ngôn ngữ, giáo dục phát triển TC-XH
và thẩm mĩ.
• Nội dung giáo dục MG được chia thành 5
lĩnh vực: giáo dục phát triển thể chất, giáo
dục phát triển nhận thức, giáo dục phát
triển ngôn ngữ, giáo dục phát triển TC-
XH, giáo dục phát triển thẩm mĩ.
Nội dung giáo dục nhà trẻ
1/ Giáo dục phát triển thể chất
a) Phát triển vận động
b) Giáo dục dinh dưỡng - sức khoẻ
2/ Giáo dục phát triển nhận thức

a) Luyện tập và phối hợp các giác quan
Nội dung giáo dục theo độ tuổi
a) Phát triển vận động

Nội 3 - 12 tháng 12 - 24 tháng 24 - 36 tháng
dung
3-6 6 - 12 12 - 18 18 - 24
tháng tháng tháng tháng
1. Tập Tập thụ Tập thụ Tập thụ Hô hấp: Hô hấp: tập hít vào,
động tác động: động: động: tập hít thở. thở ra.
phát
triển các
nhóm cơ −Tay: −Tay: co, −Tay: giơ −Tay: giơ −Tay: giơ cao, đưa ra
và hô co, duỗi duỗi, đưa cao, đưa cao, đưa phía trước, đưa sang
hấp tay. lên cao, phía trước, phía trước, ngang, đưa ra sau kết
bắt chéo đưa sang đưa sang hợp với lắc bàn tay.
tay trước ngang. ngang, đưa
ngực. ra sau.
Kết quả mong đợi là gì?

- Mô tả những gì trẻ trong độ tuổi cần và có
thể thực hiện được
- Nhằm định hướng cho GV tổ chức hướng
dẫn có hiệu quả các hoạt động giáo dục
phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ,
TC-XH, thẩm mĩ, chuẩn bị tốt cho trẻ khi
nhập học ở trường phổ thông.
Các hoạt động giáo dục, hình
thức tổ chức và phương pháp
giáo dục
Phần này đề cập các hoạt động giáo dục
cơ bản, các hình thức tổ chức và phương
pháp giáo dục trẻ.
Đánh giá sự phát triển của trẻ
Phần này đề cập mục đích, nội dung,
phương pháp, thời điểm, cách đánh giá
trẻ hằng ngày và đánh giá sự phát triển
của trẻ theo giai đoạn.
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

– Căn cứ vào Chương trình GDMN do Bộ GD-ĐT ban hành, các
Sở, Phòng hướng dẫn các cơ sở GDMN xây dựng KH năm học
và tổ chức thực hiện CT phù hợp với địa phương.
– Trên cơ sở Chương trình GDMN, GV chủ động xây dựng kế
hoạch GD phù hợp với nhóm/ lớp, khả năng của cá nhân trẻ và
điều kiện thực tế của địa phương.
– Nội dung của các lĩnh vực GD được tổ chức thực hiện chủ yếu
theo hướng tích hợp và tích hợp theo các chủ đề gần gũi thông
qua các hoạt động đa dạng, thích hợp với trẻ và điều kiện thực
tế của địa phương.
– GV theo dõi, đánh giá thường xuyên sự phát triển của trẻ và
xem xét các mục tiêu của CT, kết quả mong đợi để có KH tổ
chức hướng dẫn HĐ phù hợp với sự phát triển của cá nhân trẻ
và của nhóm/lớp.
– GV phát hiện và tạo điều kiện phát triển năng khiếu của trẻ;
quan tâm đến công tác can thiệp sớm và GD hoà nhập TKT
– Phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở GDMN với gia đình và cộng
đồng để CSGD trẻ tốt nhất.
• Chương trình giáo dục trẻ nhà trẻ và trẻ
mẫu giáo được cấu trúc thành một văn
bản chương trình chung với tên:
Chương trình giáo dục mầm non
Những điểm mới của chương trình


• Chương trình GDMN cấp quốc gia mang tính
chất khung
+ Nội dung CT gồm những nội dung cốt lõi, cơ bản
phù hợp với độ tuổi.
+ Chương trình có độ mở, cho phép linh hoạt nhằm
tăng cường tính chủ động của GV trong việc lựa
chọn những nội dung GD cụ thể phù hợp với
kinh nghiệm sống và khả năng của trẻ, điều kiện
thực tế của địa phương.
Những điểm mới của chương trình


• Các hoạt động GD, hình thức tổ chức và phương
pháp GD; Đánh giá sự phát triển của trẻ được
đưa vào như một thành tố của chương trình.
• Kết quả mong đợi được đưa vào CT nhằm định
hướng cho giáo viên tổ chức hướng dẫn có hiệu
quả các hoạt động GD phát triển thể chất, nhận
thức, ngôn ngữ, tình cảm - xã hội, thẩm mĩ,
chuẩn bị tốt cho trẻ khi nhập học ở trường phổ
thông.
Những điểm mới của chương trình

1/ Mục tiêu XD cho cuối độ tuổi
2/ Nội dung giáo dục
+ Nội dung GD xây dựng theo các lĩnh vực
phát triển của trẻ : 4 lĩnh vực phát triển
(PT thể chất, PT nhận thức, PT ngôn ngữ,
PT tình cảm-xã hội và thẩm mỹ) đối với
CT GD nhà trẻ; 5 lĩnh vực phát triển (tách
riêng lĩnh vực PT thẩm mỹ) đối với
Chương trình GD mẫu giáo.
Những điểm mới của chương trình

3/ Phương pháp giáo dục
+ Tổ chức cho trẻ tham gia vào các HĐ với các
hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng các nhu
cầu, hứng thú và tích cực hóa hoạt động của trẻ.
+ Tạo cơ hội cho trẻ HĐ, trải nghiệm, khám phá
bằng vận động thân thể và các giác quan dưới
nhiều hình thức.
+ Chú trọng tổ chức HĐ chủ đạo của từng lứa tuổi
Những điểm mới của chương trình

+ Chú trọng trẻ “Học như thế nào” hơn là
“Học cái gì”, coi trọng quá trình hơn là kết
quả hoạt động; học một cách tích cực
qua tìm hiểu, trải nghiệm; học thông qua
sự hợp tác giữa trẻ với người lớn và giữa
trẻ với trẻ.
Những điểm mới của chương trình

+ Coi trọng tổ chức môi trường cho trẻ hoạt động
• Tạo môi trường kích thích trẻ hoạt động tích cực,
sáng tạo và phát triển phù hợp với từng cá nhân
trẻ.
• Xây dựng các khu vực hoạt động.
• Tận dụng các điều kiện, hoàn cảnh sẵn có của
địa phương
• Sử dụng các NVL sẵn có (nguyên vật liệu thiên
nhiên nhiên và nguyên vật liệu tái sử dụng)
Những điểm mới của chương trình

+ Chú trọng việc giao tiếp, gắn bó giữa
người lớn với trẻ và trẻ với trẻ.
+ Phối hợp các phương pháp hợp lý nhằm
tăng cường ở trẻ tính chủ động, tích cực
hoạt động, đảm bảo trẻ “học mà chơi,
chơi mà học’’.
+ Coi trọng tiếp cận cá nhân trong chăm
sóc-giáo dục trẻ
Đánh giá sự phát triển của trẻ
là gì?
• Đánh giá sự phát triển của trẻ là quá trình
thu thập thông tin về trẻ một cách có hệ
thống và phân tích, đối chiếu với mục tiêu
của Chương trình GDMN nhằm theo dõi
sự phát triển của trẻ và điều chỉnh kế
hoạch GD trẻ.
Các loại đánh giá sự phát triển
của trẻ


• Đánh giá trẻ hằng ngày;
• Đánh giá trẻ cuối chủ đề và theo
giai đoạn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản