Chương trình nâng cao năng lực toàn diện Quản lý ODA - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Ngoc Lanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
370
lượt xem
166
download

Chương trình nâng cao năng lực toàn diện Quản lý ODA - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) ... Tự tìm hiểu dưới sự hướng dẫn của giáo viên những khái niệm cơ bản, các loại hình, quy trình và các yêu cầu cơ bản của mua sắm trong dự án ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình nâng cao năng lực toàn diện Quản lý ODA - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA Mođun MS1: TỔNG QUAN MUA SẮM TRONG DỰ ÁN ODA Kết thúc Mođun MS1 bạn có khả năng: Nắm vững những khái niệm, các loại hình và các yêu cầu cơ bản về mua sắm của các dự án ODA tại Việt Nam. Nắm vững hệ thống và các qui trình mua sắm trong khuôn khổ dự án ODA Theo dõi và đánh giá mua sắm trong dự án ODA Đã kết thúc Mođun KH1: “Khái niệm cơ bản về quản lý dự án ODA” Học viên tự tìm hiểu tài liệu trước khoá học. Giáo viên nêu vấn đề, gợi ý, giảng giải và hỗ trợ trong quá trình học. Học viên thảo luận làm bài tập về lập kế hoạch mua sắm dưới sự hỗ trợ của giáo viên. Người học tự thực hiện phần Kiểm tra – Đánh giá. Tài liệu Mođun MS1: “Tổng quan mua sắm trong dự án ODA” Các slide trình chiếu của giáo viên. 1. Tự tìm hiểu dưới sự hướng dẫn của giáo viên những khái niệm cơ bản, các loại hình, qui trình và các yêu cầu cơ bản của mua sắm trong dự án ODA. 2. Tìm hiểu và thực hành về phân biệt các qui trình mua sắm trong dự án ODA. 3. Tự đánh giá kết quả học tập. Trang số: 1/37
 2. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA Bạn chịu trách nhiệm mua sắm trong một dự án ODA? Những câu hỏi bạn thường phải trả lời có thể là: 3 LĨNH VỰC MUA SẮM: Xây lắp, dịch vụ tư vấn, hàng hóa HÌNH THỨC MUA SẮM: Đấu Mua thầu quốc tế, đấu thầu trong nước… sắm gì? YÊU CẦU: Minh bạch… HỒ SƠ MỜI THẦU: chuẩn bị… Trang 4 ĐÁNH GIÁ VÀ XÉT TUYỂN Tiêu • Tiêu chuẩn chuẩn • Phương pháp nào? Trang 12 Ông “mua sắm” QUI TRÌNH MUA SẮM Lập kế hoạch Bắt đầu Mời thầu từ đâu? Chọn nhà thầu (nhà cung cấp) Quản lý Hợp đồng Trang 10 Kết thúc mua sắm Kiểm soát chất lượng mua sắm? GIÁM SÁT – ĐÁNH GIÁ • Công cụ • Báo cáo THAM Ô – THAM NHŨNG • Nhận diện Trang 26 • Phòng chống Tham khảo QUẢN LÝ THÔNG TIN tài liệu, thủ • Lưu trữ, sử dụng… tục ở đâu? CÁC QUI ĐỊNH MUA SẮM • Các văn bản của Nhà nước • Các văn bản của các nhà tài trợ chính • Các tài liệu hướng dẫn mua sắm Trang 32 Trang số: 2/37
 3. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA 1. Những khái niệm cơ bản về mua sắm trong dự án ODA Đọc kỹ các khái niệm cơ bản về mua sắm trong khuôn khổ các dự án ODA sau đây và ghi nhận những đặc điểm cơ bản của công tác mua sắm trong dự án ODA: • Hầu hết trong các dự án ODA có công việc mua sắm. Công việc mua sắm diễn ra ở các cấp và các giai đoạn khác nhau của dự án. • Mua sắm trong dự án ODA gồm một loạt hoạt động cung cấp rộng lớn và bao quát hơn nhiều so với khái niệm “MUA” truyền thống. Nó bao gồm các hoạt động chi tiêu mua sắm để có được thiết bị, vật tư, dịch vụ tư vấn, nhân công v.v. những thứ cần thiết cho hoạt động của dự án. Nó còn bao gồm các hoạt động chi tiêu liên quan tới việc giám sát xúc tiến mua bán, gửi nhận hàng, kế toán, lưu kho, nghiệm thu, loại bỏ vật tư dư thừa trước khi kết thúc công việc. • Quản lý mua sắm được xem xét từ khía cạnh người mua trong mối quan hệ người mua - người bán. Người mua là chủ dự án hoặc người ủy quyền, trong khi người bán có thể là chủ thầu, nhà cung cấp hoặc đại diện của họ. • Đối với các thủ tục mua sắm trong dự án ODA, Luật đấu thầu [1] của Việt Nam, Điều 3.3 đã ghi rõ: “Đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), việc đấu thầu được thực hiện trên cơ sở nội dung điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thoả thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.” Điều này có nghĩa là các thủ tục mua sắm cần tuân theo các yêu cầu về mua sắm của nhà tài trợ. Các qui định này có thể tham khảo trong các qui định, hướng dẫn của các nhà tài trợ chính ODA tại Việt nam [7, 8, 9] cũng như các qui định, hướng dẫn của các nhà tài trợ ODA khác. Các thủ tục mua sắm trong dự án ODA phải tuân thủ theo yêu cầu về mua sắm của nhà tài GHI NHỚ trợ. Trang số: 3/37
 4. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA 2. Các lĩnh vực mua sắm trong dự án ODA Phân biệt rõ 3 lĩnh vực mua sắm chủ yếu thuộc các dự án ODA trong bảng dưới đây: Mô tả Tham chiếu quản lý Mua sắm • Ví dụ như xây dựng cầu, • Việc xác định đầy đủ, chính xây lắp đường, xây nhà xưởng v.v. xác các thông số kỹ thuật của công trình • Thông thường các thông số công trình và thể hiện rõ ràng và các yêu cầu kỹ thuật của chúng trong Hồ sơ mời thầu công trình đã được xác định (HSMT) là đặc biệt quan và công bố nên việc đấu thầu trọng. chủ yếu dựa trên đấu thầu • Hình thức hợp đồng phổ biến cạnh tranh theo giá. là Hợp đồng theo đơn giá xây lắp và Hợp đồng trọn gói. Mua sắm • Dịch vụ tư vấn rất khác nhau • Việc không “bỏ sót” các nhà dịch vụ tư (thiết kế, kiểm toán, giám sát thầu tiềm năng trong danh sách vấn v.v.) dựa vào kinh nghiệm, mời là một nhiệm vụ quan uy tín được tích luỹ của cá trọng của quản lý mua sắm. nhân, công ty. Cơ bản, chúng • Việc đàm phán đóng vai trò khó có thể định lượng. quan trọng trong việc kiểm tra • Mua sắm chủ yếu dựa trên và xác định nhà thầu có đề việc mời và chọn được các xuất tốt nhất, có thực sự phù nhà thầu đáp ứng được các hợp và sẵn sàng cung cấp dịch tiêu chí (chất lượng-giá) vụ tư vấn. Mua sắm • Việc tìm được nhà cung cấp • Mua sắm đơn giản, ví dụ như hàng hóa tối ưu (hàng hoá thoả mãn chất thiết bị văn phòng, phức tạp như tàu biển, động cơ máy lượng, đã qua thử thách, giá cả bay… hợp lý…) đòi hỏi người quản • Mua sắm thông thường căn lý không những phải thu thập cứ vào chào hàng của nhà đầy đủ thông tin về nhà sản sản xuất hoặc cung ứng trên xuất, nhà cung ứng mà còn cần những tiêu chuẩn/thông số nắm được các kỹ thuật chọn kỹ thuật đã được xác định. lựa tối ưu.(ví dụ so sánh chi phí theo vòng đời sản phẩm) Trang số: 4/37
 5. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA Quan sát và đọc các mô tả sơ đồ “Dải mua sắm” trong Hình 1 dưới đây và xác định vị trí của xây lắp, dịch vụ tư vấn và hàng hoá: Hình 1: Dải mua sắm Định tính Định lượng Hàng hoá/thiết bị Dịch vụ Xây lắp tư vấn • Mô tả sơ đồ “Dải mua sắm”: Sơ đồ trên giúp mô tả bằng hình ảnh về tính chất của các sản phẩm cần mua sắm. Phía cực trái là ví trí của các sản phẩm định lượng, đo đếm được. Độ “đo đếm được” giảm dần về phía phải. Phía cực phải là khu vực của các sản phẩm mang nhiều định tính, khó đo đếm. Độ “định tính” giảm dần về phía trái. Khi xem xét ta thấy: • Xây lắp: Các công trình thường có các thông số xác định rõ ràng (kg, m2, số lượng, đơn giá v.v.) được định vị tại cực trái của dải tức là 100% định lượng được. • Dịch vụ tư vấn: Dịch vụ tư vấn do các tư vấn, kỹ sư, luật sư v.v. cung cấp. Công việc khó mô tả định lượng và chúng có vị trí cực phải của dải tức là 100% định tính. • Hàng hoá, mặc dù hàng hoá/thiết bị có các thông số kỹ thuật (công suất, vòng quay/phút v.v.) như nhau nhưng chất lượng thực tế của chúng trong nhiều trường hợp có sự khác biệt phụ thuộc vào nhà sản xuất, thời gian đã được thử thách v.v. những yếu tố không hoặc khó đo đếm, mô tả được. Vì vậy, hàng hoá thiết bị nằm ở giữa “Dải mua sắm”. Do ngày càng có nhiều thông tin khách quan về hàng hoá, thiết bị nên vị trí của hàng hoá có xu hướng dịch về phía trái (định lượng được) trong Dải mua sắm. Trang số: 5/37
 6. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA Đọc kỹ yêu cầu cơ bản dưới đây. Những yêu cầu này áp dụng cho mọi loại mua sắm và chúng đặc biệt được các các nhà tài trợ, ngân hàng và các tổ chức tín dụng quốc tế đặc biệt quan tâm: CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ MUA SẮM TRONG DỰ ÁN ODA • Yêu cầu minh bạch: Các qui trình và thủ tục mua sắm, kế hoạch đấu thầu, HSMT v.v. cần được thể hiện bằng văn bản và được công khai trước xã hội. • Yêu cầu giá trị hữu dụng: Mua sắm cần mang lại những giá trị tốt nhất cho xã hội. • Yêu cầu giải trình được: Những người sử dụng kinh phí mua sắm phải có trách nhiệm trước việc chi tiêu và phải có khả năng giải trình các qui trình và thủ tục mà họ đã áp dụng. • Có ba lĩnh vực mua sắm: mua sắm xây lắp (công trình), mua sắm dịch vụ tư vấn GHI NHỚ và mua sắm hàng hoá/ thiết bị. • Minh bạch, giá trị hữu dụng và giải trình được là các yêu cầu cơ bản của mua sắm trong dự án ODA. 3. Các hình thức tổ chức và phương thức mua sắm trong các dự án ODA Đọc kỹ các mô tả về hình thức mua sắm được áp dụng phổ biến trong bảng dưới đây. Chú ý ghi nhận những khuyến cáo khi nào và vì sao nên áp dụng loại hình mua sắm nào đó: Trang số: 6/37
 7. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA Bảng 1: Các loại hình mua sắm trong dự án ODA Hình thức Khi nào áp dụng/vì sao? Cách thức áp dụng Đấu thầu cạnh • Dự án 10 triệu USD trở lên cần Mời thầu được công bố công khai và tranh quốc tế kinh nghiệm, hàng hoá quốc tế. rộng rãi cho tất cả các nhà thầu Quốc (ICB) • Theo khuyến cáo/thoả thuận tế đủ điều kiện. Mục đích nhằm tăng với ngân hàng/ tổ chức tín sự lựa chọn nhà cung cấp thích hợp dụng quốc tế. nhất và đảm bảo cơ hội bình đẳng trong việc cung cấp. Đấu thầu cạnh • Trong nước đáp ứng hiệu quả Mời thầu được công bố công khai và tranh trong việc mua sắm. rộng rãi cho tất cả các nhà thầu trong nước (NCB) nước đủ điều kiện • Các nhà thầu nước ngoài không hoặc ít quan tâm tham gia đấu thầu. • Đòi hỏi đấu thầu trong nước. Chào hàng Áp dụng khi giá trị gói thầu • Mời thầu gửi tới thường không ít cạnh tranh không đủ lớn để hấp dẫn các nhà hơn 5 nhà thầu và từ nhiều hơn 1 quốc tế và thầu/nhà cung cấp tham dự ICB nước trên báo chí bằng tiếng Anh trong nước hoặc NCB ở nước mời thầu (nếu là chào • Phù hợp cho mua sắm các hàng quốc tế). Những chào thầu hàng hoá bán sẵn hoặc hàng nhận được cần được mở công hoá có tiêu chuẩn định sẵn số khai, và đánh giá như một cuộc lượng giá trị nhỏ và các công đấu thầu. trình xây lắp nhỏ. • Được thực hiện bằng việc yêu cầu • Khi chỉ có một số ít nhà cung các nhà cung cấp nước ngoài và cấp và trong nước gửi tối thiểu ba (03) • Khi việc cung cấp nhanh là cấp báo giá. thiết đối với dự án. • Giá cả, khả năng đáp ứng các yêu cầu giao hàng là những yếu tố lựa chọn chính. • Ngân hàng cần nhận được bản sao: (i) Tổng kết hoặc đánh giá tất cả các chào hàng và báo giá nhận được, (ii) Giải thích việc trao thầu (iii) Hợp đồng ký và (iv) Xác nhận về tính xác thực của hợp đồng. Mua sắm qua • Thiết bị là độc nhất về đặc Mua/đàm phán trực tiếp được tiến chỉ định điểm và chỉ có thể được mua hành với với một nhà thầu hoặc một từ một nhà cung cấp số ít các nhà thầu và việc đàm phán được chứng minh là kinh tế hơn và sẽ • Các hạng mục giống hệt có thể đảm bảo tính tương hợp về chất lượng được mua từ những nhà cung công trình. cấp chuyên dụng và • Các công trình được mở rộng từ một công trình trước đó hoặc đang tiến hành dở dang với sự hợp tác với cùng một nhà thầu Mua sắm trực • Khi mà các hạng mục cần mua • Các nhà thầu đã từng đáp ứng tiếp (Đấu thầu sắm đã được mua thông qua trước đó sẽ được mời và nếu số lặp lại hay Đặt đấu thầu quốc tế, nay cần được lượng này là lớn quá, 5 nhà thầu Trang số: 7/37
 8. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA hàng lặp lại) mua thêm và ngân sách sẵn với giá thầu thấp nhất sẽ được sàng cho mục đích này. tham gia • Phần thêm này sẽ được mua • Trường hợp đặc biệt, nếu có quá dưới hình thức đấu thầu lặp lại ít nhà thầu tham dự và nhà thầu khi có thể chỉ rõ ra rằng một được chọn tỏ ra vượt trội các đối cuộc thầu quốc tế nữa không thủ một cách rõ ràng thì số lượng góp phần thêm lợi ích gì. thêm vào của hạng mục nói trên • Thông thường thì đơn đặt hàng có thể được mua ngay thay vì đặt lặp lại này làm theo trình tự hàng lặp lại với nhà cung cấp đã của cái trước trong vòng 18 được chọn trước đó với điều kiện tháng và số lượng đặt thêm không có chào hàng nào hấp dẫn không được vượt quá 30% số hơn và giá mua thêm này không lượng đặt lần đầu (theo WB). cao hơn so với giá ban đầu Đọc kỹ các mô tả về phương thức mua sắm phổ biến trong Bảng 2 dưới đây. Chú ý ghi nhận những qui định khi nào và vì sao nên áp dụng phương thức mua sắm nào đó: Bảng 2: Phương thức mua sắm trong dự án ODA Phương Khi nào áp dụng/vì sao? Cách thức áp dụng thức Đấu thầu một túi Là phương thức được áp dụng đối Đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính hồ sơ với đấu thầu mua sắm hàng hóa được mở công khai tại buổi mở thầu. và xây lắp. HSDT đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật có giá đánh giá thấp nhất sẽ được chọn (xem MS2, MS4) Đấu thầu hai túi Phương thức này được áp dụng Đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính hồ sơ đối với đấu thầu tuyển chọn tư được đặt trong từng túi hồ sơ riêng. vấn. Đề xuất kỹ thuật sẽ được mở ra đánh giá trước. Các nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật qui định tối thiểu (thông thường 70%) trở lên sẽ được mở tiếp túi hồ sơ đề xuất tài chính để đánh giá. Đấu thầu hai giai • Các gói thầu mua sắm hàng • Giai đoạn thứ nhất: các nhà thầu đoạn: hoá và xây lắp có giá từ 500 nộp hồ sơ dự thầu sơ bộ gồm đề tỷ đồng trở lên. xuất về kỹ thuật và phương án tài • Các gói thầu mua sắm hàng chính (chưa có giá) để Bên mời hóa có công nghệ thiết bị và thầu xem xét và thảo luận nhằm xây lắp đặc biệt phức tạp. thống nhất về yêu cầu và tiêu • Dự án thực hiện theo hợp chuẩn kỹ thuật đồng chìa khóa trao tay. • Giai đoạn thứ hai: các nhà thầu tham gia trong giai đoạn thứ nhất nộp HSDT chính thức với đề xuất kỹ thuật và đề xuất chi tiết về tài chính (có cả giá) Các hình thức tổ chức và phương thức mua sắm có thể tham khảo thêm trong [2]. Hình 2 dưới đây mô tả tổng hợp các qui trình mua sắm trong khuôn khổ dự án Trang số: 8/37
 9. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA ODA. Lưu ý “Chương trình đào tạo” mặc dù rất gần với hoạt động dịch vụ tư vấn nhưng cũng được xếp riêng do tính đặc thù đào tạo. Hình 2: Sơ đồ tổng hợp các qui trình mua sắm trong khuôn khổ dự án ODA (Tham khảo qui trình của WB) XÂY LẮP HÀNG DỊCH VỤ CHƯƠNG Giai đoạn Hoàn chỉnh thiết HOÁ TƯ VẤN TRÌNH thiết kế, kế và giá dự Chuẩn bị D.mục Hoàn chỉnh yêu thẩm ĐÀO TẠO toán và giá duyệt cầu tư vấn và Chuẩn bị yêu định kinh phí cầu và kinh phí Giai Thông tin nhà Chuẩn bị Q. cáo và Chuẩn bị chào Tham chiếu; Tuyển học đoạn thầu; HSMT HSMT cạnh chuẩn bị hàng Quốc tế Tiêu chí đ/giá viên triển tranh trong HSMT cạnh & trong nước Quan tâm; khai nước tranh Quốc tế D. sách ngắn Danh sách nhà Quảng cáo và Mời thầu Yêu cầu báo Yêu cầu gửi Chọn cơ sở thầu; gửi mời thầu giá HSDT (Đề đào tạo HSMT xuất) Tiếp nhận, Tiếp nhận, Tiếp nhận, Đánh giá và Xét chọn đề Tổ chức, thu đánh giá đánh giá đánh giá chọn nhà cung xuất tốt nhất xếp lớp học HSDT; xét HSDT; xét HSDT; xét cấp chọn nhà thầu chọn nhà thầu chọn nhà thầu Ký hợp đồng Ký hợp đồng Ký hợp đồng Đặt hàng hoặc Đàm phán – Triển khai ký hợp đồng Ký hơp đồng khoá học Xây lắp; giám Giao hàng tại Giao hàng tại Giao hàng tại sát thực hiện chỗ cảng hoặc địa cảng hoặc địa điểm qui ước điểm qui ước Kết thúc Thực hiện hợp Học viên đã đồng đào tạo LẮP ĐẶT VẬN HÀNH TÁC NGHIỆP Đào tạo & hướng dẫn Giai đoạn Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá đánh giá Trang số: 9/37
 10. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA 4. Qui trình mua sắm trong dự án ODA. Hãy quan sát và đọc kỹ mô tả các bước của qui trình (Hình 3) để có một hình ảnh tổng thể về qui trình và các bước của qui trình. Lưu ý các đầu ra (văn bản) sau mỗi bước và các hoạt động quản lý cần tác nghiệp: Hình 3: Qui trình mua sắm trong dự án ODA Bước HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ Lập kế hoạch • Phân nhân lực phụ trách mua sắm • Hoàn chỉnh thông tin, yêu cầu kỹ • Danh mục ưu tiên mua sắm thuật liên quan sản phẩm • Xác định danh mục mua sắm • Kế hoạch mua sắm • Xác định các hình thức mua sắm Kết quả / • Nhân lực cho mua sắm • Xác định tiêu chí, qui trình đánh giá Văn bản • Lập kế hoạch mua sắm • Quản cáo Mời thầu • Mời thầu • Liên hệ với nhà thầu: thông báo • Các thủ tục mời thầu điều chỉnh các điều khoản • HSDT (Đề xuất, chào thầu) • Nhận, quản lý HSDT Chọn thầu • Đánh giá, xếp hạng HSDT • Thương thảo với nhà thầu • Trình duyệt kết quả đấu thầu • Kết quả đánh giá • Thông báo kết quả đấu thầu • Kết quả thương thảo • Ký hợp đồng • Hợp đồng đã ký Giám sát Hợp đồng • Xúc tiến các hoạt động hỗ trợ thực hiện hợp đồng • Giám sát cung cấp hàng hoá/ • Báo cáo giám sát thực hiện dịch vụ tư vấn/tiến độ và sản hợp đồng phẩm xây lắp của nhà thầu • Nhắc nhở thực hiện hợp đồng Kết thúc mua sắm • Tổ chức đánh giá sảm phẩm được cung cấp • Nghiệm thu và thanh toán hợp • Nghiệm thu hợp đồng. đồng • Văn bản hỗ trợ kèm theo • Thực hiên các báo cáo cần (kiểm toán, chứng nhận môi thiết với chủ dự án, chủ đầu tư, trường v.v.) nhà tài trợ, các bên liên quan… Trang số: 10/37
 11. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA Hãy theo dõi mô tả chi tiết các bước của qui trình mua sắm trong khuôn khổ dự án ODA theo thứ tự các nhiệm vụ quản lý . Lưu ý rằng trong mỗi nhiệm vụ cần lần lượt xem xét ĐẦU VÀO, CÔNG CỤ HỖ TRỢ (cần có) và KẾT QUẢ (đầu ra: văn bản, hồ sơ, danh mục, quảng cáo v.v.). Kết quả của nhiệm vụ này thường là đầu vào cho nhiệm vụ tiếp theo: Chuẩn bị-kế hoạch Là công việc đòi hỏi sự chuẩn bị công phu có ảnh hưởng tới toàn bộ qui trình mua sắm sau này. Đầu vào Kết quả Công cụ và hỗ trợ 1. Hồ sơ mời thầu 1. Nhân lực 1. Các hồ sơ chuẩn 2. Danh mục 2. Giá được duyệt 2. Đánh giá chuyên 3. Các tiêu chuẩn 3. Kế hoạch môn mua sắm đánh giá Đầu vào • Phân công nhân lực mua sắm: Giám đốc dự án chỉ định cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm mua sắm của dự án có kiến thức và kinh nghiệm về chuyên môn và mua sắm. Chọn và đề xuất Danh sách (hội đồng) chấm thầu cho từng hạng mục mua sắm sau khi đã lập kế hoạch mua sắm. Những thành viên của hội đồng ngoài các yêu cầu về chuyên môn, quản lý còn cần có sự cam kết về thời gian tham gia và các qui định bảo mật thông tin đấu thầu. Danh sách này cũng cần được các cấp chủ quản của dự án xét duyệt. • Tìm hiểu thông tin và hoàn chỉnh thông số/yêu cầu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm/dịch vụ tư vấn cần mua sắm: Các thông tin về bản thân sản phẩm như thông số kỹ thuật, nhà sản xuất và các nhà cung cấp tiềm năng; kinh nghiệm tư vấn v.v. Trang số: 11/37
 12. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA Các thông tin về việc mua sắm các sản phẩm tương tự. Các qui định (kỹ thuật, hải quan v.v) về việc mua sắm. • Xác định danh mục các hình thức mua sắm Căn cứ trên Danh mục mua sắm đã được duyệt (hàng hoá, xây lắp, dịch vụ tư vấn) xác định các gói thầu (sao cho số lượng, kích thước và giá trị các gói thầu hợp lý và kinh tế cho việc tổ chức mua sắm) Xác định các phương thức tổ chức mua sắm thích hợp cho từng sản phẩm hoặc gói thầu (đấu thầu quốc tế, đấu thầu trong nước, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu v.v.) • Xác định các tiêu chuẩn đánh giá và xét tuyển Các tiêu chuẩn đánh giá được sử dụng để xếp hạng các HSDT. Các tiêu chuẩn đánh giá thường được coi là một phần của các tài liệu mua sắm. Theo Luật đấu thầu, các tiêu chuẩn đánh giá và xét tuyển phải được công bố cho nhà thầu trong HSMT. Các tiêu chuẩn đánh giá sơ tuyển (Tiền đánh giá): thường được thiết kế và sử dụng căn cứ vào kinh nghiệm/thâm niên của nhà thầu, khả năng tài chính, năng lực triển khai và quản lý các nhiệm vụ mua sắm tương tự. Các tiêu chuẩn lựa chọn tư vấn hoặc nhà cung cấp căn cứ vào giá dự thầu và khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quản lý. Các tiêu chuẩn và cách thức xét tuyển đa dạng tuỳ theo loại hình và phương thức mua sắm (Chi tiết tại Mođun MS2, MS3, MS4). • Thể hiện kế hoạch mua sắm Hình 4: Ví dụ kế hoạch mua sắm Dựa trên danh mục, tiến độ, phương thức đấu thầu của các gói thầu, bạn cần cụ thể hoá kế hoạch mua sắm. Lưu ý rằng, mặc dù kế hoạch mua sắm đã được phản ảnh trong kế hoạch chung của dự án nhưng đối với các nhiệm vụ mua sắm lớn và phức tạp, kế hoạch mua sắm cần phải được thể hiện chi tiết với các hoạt động cùng lịch trình cụ thể. Ví dụ khái quát về một bản kế hoạch như vậy (Mua sắm phục vụ xây dựng Trường Tiểu học Đông Thái – Hà nội) được thể hiện như trong Hình 4 và xem chi tiết tại Phụ lục 1. Công cụ để thể hiện bản kế hoạch Trang số: 12/37
 13. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA là phần mềm Microsoft Project hoặc bạn chỉ cần thể hiện kế hoạch dưới dạng bảng thông thường. • Sơ tuyển nhà thầu Thường chỉ áp dụng cho các mua sắm lớn hoặc đặc biệt. Để tổ chức sơ tuyển, cần tiến hành các công việc sau: Gửi thư mời sơ tuyển đến các nhà thầu/nhà cung cấp tiềm năng. Đính kèm vào hồ sơ sơ tuyển các tài liệu cần thiết đã được Nhà tài trợ/Ngân hàng thẩm định để hướng dẫn cụ thể cho các nhà thầu. Hãy dành đủ thời gian để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển. Khi có sửa đổi, cần gửi đính kèm các sửa đổi vào hồ sơ mời sơ tuyển gửi cho tất cả các nhà thầu đã tham gia quá trình sơ tuyển. Tổ chức và chuẩn bị các nhóm đánh giá sơ tuyển. Quản lý và đánh giá các hồ sơ sơ tuyển. Sơ tuyển có ưu điểm giúp hạn chế sự tham gia của các nhà thầu chưa đủ năng lực, kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhược điểm là làm tăng thời gian mua sắm, chi phí quản lý cao hơn và tăng nguy cơ các công ty đã qua sơ tuyển “móc nối” làm giảm tính cạnh tranh, đặc biệt, nếu họ ở cùng một quốc gia. Công cụ-hỗ trợ • Các mẫu chuẩn (để tham khảo): có thể bao gồm các hợp đồng chuẩn, các mô tả các khoản mục mua sắm chuẩn. Lưu ý rằng, các dự án có khối lượng mua sắm đáng kể nên có nhiều những tài liệu chuẩn hóa này để tham khảo. • Đánh giá chuyên môn: Những đánh giá, nhận xét và kiến nghị (có thể được thực hiện trước) của chuyên gia, tư vấn về các các sản phẩm cần mua sắm. Kết quả • Hồ sơ mời thầu (HSMT) HSMT giúp nhà cung cấp tiềm năng chuẩn bị và gửi các đề xuất hoặc chào hàng phù hợp. Một bộ HSMT bao gồm: Chú ý 1 Thư mời thầu Mẫu dùng mua sắm Hướng dẫn nhà thầu; hàng hoá có thể tham khảo trong [6, Dữ liệu đấu thầu; 7, 8, 9] Trang số: 13/37
 14. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA Các tiêu chuẩn đánh giá và xét tuyển; Phạm vi mua sắm Tiến độ cung cấp; Các thông số kỹ thuật và bản vẽ; Các điều kiện chung của hợp đồng; Các điều kiện đặc biệt của hợp đồng; Biểu mẫu dự thầu Tính hợp lệ đối với các qui định về HSDT Biểu mẫu dự thầu có số lượng và hình thức khác nhau tuỳ thuộc vào hình loại và phương thức mua sắm Chúng có thể là: Yêu cầu đề xuất (Request for Proposal - REP), Yêu cầu báo giá (Request for Quotation - RFQ), Thư mời đàm phán (Invitation for Negotiation), và Phản hồi ban đầu của nhà thầu (Contractor initial Response) Mẫu bảo lãnh dự thầu (Bid security) Mẫu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Contract Performance Security) Lưu ý, các thuật ngữ “đấu thầu” và “báo giá” thường được sử dụng khi lựa chọn nguồn cung cấp căn cứ vào giá trong khi thuật ngữ “đề xuất” được sử dụng khi cân nhắc không dựa vào tài chính mà dựa chủ yếu vào kỹ năng, kỹ thuật hay cách tiếp cận (như khi mua các dịch vụ tư vấn mang tính chuyên môn). Công cụ lập kế hoạch có thể tham khảo qua Mođun KH4 “Lập kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA” Tuỳ loại hình mua sắm, tài liệu mua sắm có thể không nhất thiết cần toàn bộ các tài liệu trên. • Giá được duyệt. Có thể là: Giá được duyệt cho hàng hoá/thiết bị Giá dự toán của công trình Phí tư vấn và chi phí hoàn trả tối đa dành cho tư vấn Việc định giá cần do các chuyên gia dự toán. Giá dư toán không phù hợp có thể dẫn tới (1) Giá quá thấp (ví dụ thấp hơn tất cả các giá dự thầu) không chọn được nhà thầu và dẫn đến phải tổ chức tổ chức đấu thầu lại (2) Giá cao có thể gây lãng phí. • Các tiêu chuẩn đánh giá và xét tuyển Trang số: 14/37
 15. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA Các tiêu chuẩn đánh giá cần thống nhất, cụ thể (tiêu chí, thang điểm …) và được thông báo trong HSMT. Tài liệu mua sắm phải chính xác để đảm bảo thuận lợi trong so sánh các chào thầu, nhưng cũng phải đủ linh hoạt để có thể nhận được GHI NHỚ các phản hồi của nhà cung cấp. Kế hoạch mua sắm cần được các cấp thẩm quyền thông qua và các bên liên quan nắm vững. Mời thầu Mời thầu gồm các hoạt động nhằm quảng bá thông tin đến những nhà thầu tiềm năng có khả năng đáp ứng những yêu cầu mua sắm của dự án. Đầu vào Công cụ và hỗ trợ 1. Tài liệu mua Kết quả sắm (HSMT) 1. Hội nghị các nhà thầu/ nhà cung cấp 1. HSDT (Đề xuất, 2. Danh sách chào thầu) các nhà thầu/ 2. Quảng cáo nhà cung cấp Đầu vào • Các tài liệu mua sắm: Trong đó quan trọng nhất là HSMT. • Danh sách các nhà thầu: Các nhà thầu đủ tiêu chuẩn là nhà cung cấp/nhà thầu hợp lệ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đưa ra trong HSMT. Một số tổ chức lưu trữ danh sách hoặc hồ sơ thông tin về những nhà thầu tiềm năng. Các danh sách này thường có các thông tin liên quan đến kinh nghiệm, tính hợp lệ và các đặc điểm khác của các nhà thầu. Trang số: 15/37
 16. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA Nếu những danh sách như vậy không có sẵn, cán bộ mua sắm phải tự thu thập tin trong các thư viện, các tổ chức địa phương liên quan, các tạp chí thương mại v.v. Trong một số trường hợp cần đến tận nơi hoặc liên lạc với những khách hàng trước đó để có thêm thông tin cụ thể. Tài liệu mua sắm có thể được gửi tới một số hoặc tất cả các nhà thầu. Công cụ-hỗ trợ • Hội nghị các nhà thầu Hội nghị các nhà thầu (hay còn gọi là Hội nghị tiền đấu thầu) là cuộc họp mặt những nhà thầu/nhà cung cấp tiềm năng để chuẩn bị lập hồ sơ dự thầu/đề xuất/chào hàng. Hội nghị nhằm đảm bảo tất cả các nhà thầu đều có những thông tin chung và rõ ràng về gói thầu (yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về hợp đồng, v.v). Có thể đính kèm phần giải đáp các câu hỏi tại hội nghị vào tài liệu mua sắm. • Quảng cáo Có thể giúp mở rộng danh sách các nhà cung cấp tiềm năng bằng cách đăng quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và chuyên ngành. Lưu ý, pháp luật của một số nước qui định việc quảng cáo mời thầu là bắt buộc đối với một số mặt hàng nhất định đặc biệt với hầu hết các hợp đồng của chính phủ. Thông báo mời thầu tổng hợp (General Procurement Notice - GPN): Hầu hết các nhà Tài trợ yêu cầu các bên vay phải đăng tải Thông báo thầu tổng hợp trên trang web Phát triển Kinh doanh của Liên Hợp Quốc (UNDB) nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về các gói thầu chính của dự án đang/đã được ngân hàng xem xét phê duyệt tài trợ nhằm tạo điều kiện cho các nhà cung cấp/các nhà thầu nắm được thông tin về các cơ hội tham gia đấu thầu Quốc tế (ICB). Nội dung Thông báo bao gồm: o Tên của Bên vay/dự án o Khoản và mục đích khoản vay hoặc khoản vay đang xem xét Trang số: 16/37
 17. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA o Phạm vi đấu thầu theo hình thức ICB và các dịch vụ tư vấn có trị giá bằng hoặc lớn hơn US$ 200.000 o Tên và địa chỉ của cơ quan thực hiện dự án o Nếu có, các mốc tiến độ phát hành HSMT/tài liệu sơ tuyển nhà thầu. Cách thức đăng tải: o Bên vay/dự án cần soạn GPN Địa chỉ tại: và sau đó gửi cho ngân hàng http://www.devbusiness.co xem xét trước khi gửi đăng tải m hoặc có thể gửi thẳng theo địa chỉ: không muộn hơn 8 tuần trước ngày đầu tiên công bố rộng rãi dbusiness@worldbank. org (cho các dự án hồ sơ sơ tuyển/HSMT cho gói ODA của Ngân hàng thầu ICB Thế giới) o Phải phát hành GPN trong giai dbusiness@un.org đoạn thẩm định dự án (cho các dự án ODA o GPN cần được cập nhật bất cứ không thuộc của Ngân hàng Thế giới) khi nào nếu có sự thay đổi cơ bản trong dự án. Thông báo mời thầu cụ thể (Special Procurement Notice - SPN) Áp dụng cho mỗi gói thầu chính của dự án với nội dung tương tự như Thông báo mời thầu tổng hợp. Cách thức đăng tải: SPN cần được thực hiện như sau: o Dự án phải gửi SPN cho nhà tài trợ trước khi phát hành với nhấn mạnh áp dụng sơ tuyển hay không. o Thông báo cho đại dịên trong nước của các quốc gia hợp lệ tham gia dự án của nhà tài trợ. o Quảng cáo trên ít nhất một tờ báo trong nước o Thông báo trên tạp chí chính thức trong nước o Thông báo trực tiếp tới tất cả các hãng đã gửi thư quan tâm khi phát hành thông báo mời thầu. o Dự án nên cho các nhà thầu khoảng thời gian xác định để chuẩn bị hồ sơ sơ tuyển hoặc HSDT không dưới 6 tuần. Kết quả Trang số: 17/37
 18. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA • Hồ sơ dự thầu (HSDT): (đề xuất, chào thầu) là những tài liệu đã được chuẩn bị của các nhà thầu/nhà cung cấp mô tả khả năng và sự sẵn sàng của họ trong việc cung cấp những sản phẩm mua sắm yêu cầu. Lựa chọn nhà thầu Lựa chọn nhà thầu là hoạt động phức hợp căn cứ theo các tiêu chuẩn đánh giá để chọn nhà cung cấp thích hợp nhất. Đầu vào 1. HSDT Công cụ và hỗ trợ Kết quả 2. Các tiêu chuẩn 1. Đàm phán hợp đồng 1. Hợp đồng đánh giá 2. Hệ thống trọng số 3. Các chính sách 3. Các ước lượng độc lập của tổ chức Đầu vào • HSDT HSDT thường bao gồm Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính. • Các tiêu chuẩn đánh giá: Giá có thể là yếu tố quyết định chính đối với một số khoản mục mua sắm. Tuy nhiên, giá đề xuất thấp hơn có thể không phải là chi phí thấp nhất khi nhà cung cấp không thể giao sản phẩm đúng hạn. • Các chính sách của tổ chức: Các tổ chức tham gia vào dự án có thể có những chính sách chính thức và không chính thức ảnh hưởng tới việc đánh giá các đề xuất. Ví dụ, tổ chức có thể sử dụng hệ thống đánh giá để: Xếp hạng tất cả các HSDT để thiết lập một thứ tự đàm phán. Lựa chọn một nhà cung cấp duy nhất để ký hợp đồng. Công cụ-hỗ trợ • Đàm phán hợp đồng Hình 5 tóm tắt các bước đàm phán cơ bản. Trang số: 18/37
 19. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA Hình 5: Đàm phán hợp đồng Đàm phán hợp đồng là việc thảo luận giữa dự án Mời nhà thầu xếp thứ nhất sau khi đánh giá với nhà thầu để đi tới nhất trí những thỏa thuận về cấu trúc và nội dung Chỉ định nhóm đàm phán hợp đồng trước khi ký. Trong phạm vi có thể, Đàm phán chuyên môn Đàm phán điều kiện hợp hợp đồng cuối cùng phải • Làm rõ phạm vi mua đồng phản ánh tất cả các thỏa sắm, các yêu cầu về • Xung đột lợi ích dịch vụ tư vấn hoặc tính • Thanh tra & kiểm toán thuận đã đạt được. năng, thông số kỹ thuật, • Bản quyền điều kiện hoạt động của • Trách nhiệm và hỗ trợ từ Đối với các khoản mục • hàng hoá/thiết bị Vận chuyển/giao dự án mua sắm phức tạp, đàm • Trách nhiệm pháp lý nhận/thuế/bảo hiểm • Giải quyết tranh chấp phán hợp đồng có thể là ế một quá trình độc lập và có những đầu vào và đầu Đàm phán tài chính ra riêng biệt. • Giá hàng hoá thiết bị/dịch vụ tư vấn • Thủ tục và đồng tiền chi trả • Hệ thống trọng số Hệ thống này giúp định lượng Soạn thảo Ghi nhớ đàm phán các dữ liệu định tính nhằm & báo cáo đàm phán tránh tác động của định kiến cá nhân đến kết quả lựa chọn nhà Nhà tài trợ “Không phản đối” cung cấp. Hệ thống như vậy bao gồm: Ký hợp đồng Sử dụng trọng số cho một số tiêu chuẩn quan trọng Đánh giá những nhà cung cấp tiềm năng theo từng tiêu chuẩn Nhân trọng số với các giá trị đánh giá được Lấy tổng các tích số trên để xác định điểm toàn phần. Có thể tham khảo áp dụng Hệ thống trọng số tại Mođun MS3 “Mua sắm dịch vụ tư vấn trong dự án ODA” • Các ước lượng độc lập Đối với nhiều khoản mục mua sắm, cán bộ quản lý mua sắm có thể chuẩn bị trước những ước tính của mình để đối chứng, kiểm tra đối với giá đề xuất. Cần phải tìm nguyên nhân của những khác biệt đáng kể so với các ước tính: khác biệt đáng kể có thể là hệ quả của tài liệu thầu chưa đầy đủ hoặc nhà cung cấp hiểu nhầm hoặc không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Trang số: 19/37
 20. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Phần I: Các kỹ năng quản lý dự án ODA Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA (CCBP) Nhóm: Mua sắm trong dự án ODA Giáo trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA Mođun MS1: Tổng quan mua sắm trong dự án ODA Kết quả • Hợp đồng Hợp đồng là thỏa thuận ràng buộc lẫn nhau giữa người mua và nhà cung cấp: nhà cung cấp phải có trách nhiệm cung cấp sản phẩm cụ thể và người mua phải trả tiền cho sản phẩm. Hợp đồng là văn bản pháp lý chịu sự phán quyết của toà án. Hầu hết các dự án ODA đều có văn bản quy định ai là người nhân danh dự án để ký hợp đồng. • Các điều khoản hợp đồng trong HSMT chuẩn Các điều khoản hợp đồng chung (GCC) là cơ sở cho các hợp đồng mua sắm và các bên mua - bán không được thay đổi: o Các điều khoản thực hiện o Các điều khoản bảo vệ o Các thay đổi o Bồi thường Các điều khoản hợp đồng đặc biệt (SCC) bao gồm các qui định do bên mua soạn thảo cho mỗi gói thầu cụ thể và phải đảm bảo thống nhất với các điều khoản chung của hợp đồng. Lưu ý trong các HSDT cần có bảo lãnh dự thầu và khi nhà thầu đã được trao thầu thì nhà thầu cần có bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Đây là những qui định bắt buộc. • Bảo lãnh dự thầu và Bảo lãnh thực hiện hợp đồng Để lưu ý nhà thầu về sự nghiêm túc của quá trình đấu thầu và để bù đắp những chi phí của dự án do tác động của việc nhà thầu thắng thầu rút lui không muốn thực hiện hợp đồng, dự án yêu cầu các nhà thầu nộp bảo lãnh thầu dưới dạng Bảo lãnh của Ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm hoặc tiền mặt. Các yêu cầu về bảo lãnh thầu cần được chỉ rõ trong HSMT. Nếu nhà thầu thắng thầu từ chối ký hợp đồng, bên mua/dự án sẽ được hưởng bảo lãnh trên. Tương tự, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cũng được thực hiện đối với hợp đồng đã được ký với nhà thầu nhằm tránh trường hợp nhà thầu Trang số: 20/37

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản