CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
129
lượt xem
43
download

CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC

  1. CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý) Họ tên : Chưc vu: ̣ ………………………………………………………… ………………………………………………………... Bộ phận : Thời gian thử việc: từ ngày ......…đến ………………………………………………………… ngày………...... Người Quan lý trưc tiêp : ………………………………………………. Chưc vụ : …………………………… ̉ ́ A.YÊU CẦU. 1. Danh mục công việc đảm nhiệm trong thời gian thử việc. TỈ TRỌNG KẾT QUẢ TT CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM (%) CẦN ĐẠT ĐƯỢC 2. Bài thu họach (Yêu cầu viết bài thu họach nhỏ liên quan đến chuyên môn đảm nhiệm). Trang: 1
  2. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 3. Những yêu cầu khác trong thời gian thử việc. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… B. XÁC NHẬN : Trưởng phòng Cấp Quản lý trưc tiếp đưa ra Nhân viên thử việc chấp nhận HCNS Chương trình thử việc thưc hiện chương trình Ngày___ /___ /______ Ngày___ /___ /______ Ngày___ /___ /______ _________________________ __________________________ __________________________ Trang: 2
Đồng bộ tài khoản