Chương VI: Ngân sách Nhà nước

Chia sẻ: thachoem88

Ngân sách Nhà nước là tập hợp các khoản thu chi hàng năm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân sách Nhà nước là một hệ thống các quan hệ phân phối không hoàn lại giữa Nhà nước và các chủ thể kinh tế trong xã hội thông qua quỹ ngân sách Nhà nước.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương VI: Ngân sách Nhà nước

Chương VI: Ngân sách Nhà 
nước
11/15/10 1
Giới thiệu chương

Tài liệu tham khảo detail
Kết cấu chương
Khái niệm và vai trò của ngân sách Nhà nước
Thu ngân sách Nhà nước
Thuế
Chi ngân sách Nhà nước


11/15/10 2
I. Khái niệm và vai trò của NSNN

1.Khái niệm ngân sách Nhà nước
Định nghĩa ngân sách Nhà nước detailĐặc điểm ngân sách Nhà nước

2. Vai trò của ngân sách Nhà nước
a. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho Nhà nước
b. Điều tiết nền kinh tế xã hộidetailc. Các vai trò khác
detail
11/15/10 3
II. Thu ngân sách Nhà nước

1. Các nguồn thu của ngân sách Nhà nước
Thuế định nghĩa


Phí định nghĩa


Lệ phí định nghĩa


Các nguồn thu khác detail2. Phân loại thu ngân sách Nhà nước
Theo tính chất thuế tỷ suất thuế


Theo tính chất vay nợ bội chiTheo tính chất thường xuyên của khoản thu

11/15/10 4
III. Thuế

1. Nội dung cơ bản của một luật thuế detail2. Phân loại thuế
Theo đối tượng thu thuế detailTheo tính chất trực tiếp của việc thu thuế detail
1. Nguyên tắc thu thuế
Nguyên tắc công bằng
Nguyên tắc trung lập
Nguyên tắc đơn giản, rõ ràng, ổn định
11/15/10 5
IV. Chi ngân sách Nhà nước

Nguyên tắc cân đối ngân sách Nhà nước
1. Phân loại chi ngân sách Nhà nước
Theo thời hạn tác động của khoản chi
Theo phạm vi tác động của khoản chi
Theo cơ quan lập và thực hiện dự toán, quyết
toán
1. Nguyên tắc chi ngân sách Nhà nước
Nguyên tắc chi trên cơ sở của thu
Nguyên tắc chi tiêu có hiệu quả
Nguyên tắc chi tiêu có trọng tâm, trọng điểm
11/15/10 6
Hết chương II
11/15/10 7
Thuật ngữ cần lưu ý

Ngân sách Nhà nước Thuế
Phân cấp NSNN Tỷ suất thuế
Năm ngân sách Đối tượng chịu thuế
Thu ngân sách Người nộp thuế & chịu
Phí & Lệ phí thuế
Bội chi Căn cứ tính thuế
Chi ngân sách Ưu đãi thuế
Nguyên tắc cân đối NSNN Trực thu
Gián thu
11/15/10 8
Danh sách tài liệu tham khảo

Luật ngân sách Nhà nước 27/12/2002
Pháp lệnh phí và lệ phí 38/2001/PL
Các luật và pháp lệnh thuế (11 total)
E.g. Luật thuế giá trị gia tăng
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
+Các nghị định hướng dẫn thi hành


11/15/10 9
Định nghĩa ngân sách Nhà nước

“Ngân sách Nhà nước là tập hợp các khoản thu chi
hàng năm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê
chuẩn và được thực hiện trong một năm để đảm bảo
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước”
11/15/10 10
Định nghĩa ngân sách Nhà nước

“Ngân sách Nhà nước là một hệ thống các quan
hệ phân phối không hoàn lại giữa Nhà nước và
các chủ thể kinh tế trong xã hội thông qua quỹ
ngân sách Nhà nước”
11/15/10 11
Điều tiết nền kinh tế xã hội

Ngân sách Nhà nước được sử dụng hiệu quả có
thể góp phần điều tiết nền kinh tế xã hội qua các
giai đoạn:

Đưa về ổn định
Duy trì sự ổn định bền vững
Tăng trưởng trên cơ sở bền vững


11/15/10 12
Các vai trò khác của ngân sách Nhà nước

Ngân sách Nhà nước có thể có các vai trò khác
như:

Đảm bảo sự công bằng trong kinh tế vùng
Đảm bảo sự công bằng trong kinh tế ngành
Tạo ra sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế xã hội
theo ý muốn chủ quan của Nhà nước...


11/15/10 13
Thuế

“Thuế là nguồn thu của ngân sách Nhà nước dựa
trên cơ sở động viên bắt buộc một phần thu nhập
của các cá nhân và tổ chức xã hội”

Đặc điểm của thuế:
Là một khoản động viên bắt buộc
Thuế chỉ đánh trên một phần thu nhập


11/15/10 14
Phí (thuộc ngân sách Nhà nước)

“Là khoản thu của ngân sách Nhà nước nhằm bù
đắp một phần chi phí của các cơ quan sự nghiệp
công cộng”

Đặc điểm:
Không phải mọi loại phí đều là khoản thu của
ngân sách Nhà nước
Phí thu về không bù đắp toàn bộ chi phí đã bỏ ra
Do cơ quan sự nghiệp thu
11/15/10 15
Lệ phí

“Là khoản thu của ngân sách Nhà nước nhằm bù
đắp chi phí mà các cơ quan thực hiện công tác
quản lý Nhà nước đã bỏ ra”

Đặc điểm:
Mọi khoản lệ phí đều là khoản thu của NSNN
Lệ phí bù đắp toàn bộ, đôi khi còn lớn hơn cả
chi phí đã bỏ ra, khi đó được gọi là thuế
Do các cơ quan quản lý Nhà nước thu
11/15/10 16
Các nguồn thu khác

Thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước
Thu từ viện trợ
Thu từ đóng góp của các tổ chức và cá nhân
Thu từ hoạt động sự nghiệp...
11/15/10 17
Tỷ suất thuế (vĩ mô)

Đánh giá khả năng đóng góp của thuế cho GDP

Tỷ suất thuế = Thuế thu được / GDP %

Tỷ suất này nên đạt mức tối ưu
11/15/10 18
Bội chi (thâm hụt) ngân sách Nhà
nước
“Là sự vượt trội của tổng chi so với tổng thu
ngân sách Nhà nước (không bao gồm vay nợ).”

Bội chi = Vay nợ/GDP%
11/15/10 19
1. Nội dung cơ bản của luật thuế

a. Mục đích của luật thuế
b. Đối tượng chịu thuế và đối tượng không thuộc
diện chịu thuếdetailc. Người nộp thuế và người chịu thuế detaild. Căn cứ tính thuế detaile. Các ưu đãi về thuế detail
11/15/10 20
Theo đối tượng thu thuế

Theo đối tượng thu thuế, có 3 nhóm thuế chính

Thuế thu nhập

Thuế tài sản

Thuế hàng hoá, dịch vụ

11/15/10 21
Theo tính chất trực tiếp

Theo tính chất này, có 2 nhóm thuế

Thuế trực thu

Thuế gián thu
11/15/10 22
Đối tượng chịu thuế (thu thuế)

“Là đối tượng bị luật thuế tác động vào nhằm thực
hiện mục đích của luật thuế đó”

Có 3 nhóm đối tượng chịu thuế
Thu nhập
Tài sản
Hàng hoá, dịch vụ


11/15/10 23
Người nộp thuế và người chịu thuế

“Người nộp thuế là người có nghĩa vụ kê khai,
nộp thuế cho cơ quan thuế”
“Người chịu thuế là người bị giảm thu nhập thực
tế trước tác động của thuế”
11/15/10 24
Căn cứ tính thuế

“Số thuế phải nộp = Số lượng đối tượng tính thuế
x thuế suất”
Có 2 cách quy định thuế suất: Cố định và luỹ
tiến
Có 2 cách quy định số lượng đối tượng tính
thuế: Theo giá trị và không theo giá trị
11/15/10 25
Các ưu đãi về thuế

Không thuộc diện chịu thuế
Thuế suất 0
Thuế suất thấp
Miễn, giảm thuế
11/15/10 26
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản