CHƯƠNG VI: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

Chia sẻ: leethanhbinhf

1. Khái niệm: Con dấu là thành phần thể thức thể hiện giá trị pháp lý của văn bản và vị tí của cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước. 2. Tầm quan trong của con dấu. Như đã trình bày ở trên, con dấu là thành phần khẳng định giá trị pháp lý của văn bản, văn bản không có con dấu là những văn bản không có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản