CHƯƠNG VI: TẠO THƯ VIỆN LINH KIỆN ĐẶC BIỆT

Chia sẻ: Hoang Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
348
lượt xem
190
download

CHƯƠNG VI: TẠO THƯ VIỆN LINH KIỆN ĐẶC BIỆT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình vẽ mạch Eagle tham khảo. Nội dung chương 6 trình bày về cách tạo thư viện linh kiện đặc biệt: Tạo một thư viện mới, tạo một biểu tượng sử dụng trong mạch nguyên lý, tạo một biểu tượng trong board mạch. Kết nối giữa biểu tượng nguyên lý và biểu tượng sử dụng trong board mạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG VI: TẠO THƯ VIỆN LINH KIỆN ĐẶC BIỆT

 1. VI / T O THƯ VI N LINH KI N C Bi T T o m t thư vi n m i T o m t bi u tư ng s d ng trong m ch nguyên lý T o m t bi u tư ng trong Board m ch K t n i gi a bi u tư ng nguyên lý và bi u tư ng s d ng trong Board m ch 1 / T O M T THƯ VI N M I. 33
 2. Nh p tên thư vi n Save 2 / T O M T BI U TƯ NG TRONG M CH NGUYÊN LÝ Trư c h t b n c n m m t linh ki n ã có s n trong thư vi n c a chương trình. Ví d như hình dư i dây chúng ta ch n 74xx-eu.lbr làm m u. 34
 3. Ti p theo ta ch n 1 IC làm m u Copy toàn b c u trúc c a IC theo các bư c 1, 2, 3. 35
 4. Tr l i thư vi n ã ư c t o v i tên là training.lbr. 36
 5. Ta s d ng l nh Paste 37
 6. ây chúng ta dùng l nh Delete xoá h t nh ng chân n i c a IC cũ và ch l i khung. Dùng l nh Pin t o các chân có ch c năng c a IC SAA1027. 38
 7. Rotate Ch c năng Ch c năng các chân c a IC NC : not connected IN : Input OUT : Output I / O : Input/Output ; bidirectional OC : PWR: Power; VCC, GND 39
 8. PAS : passive (for resistors, capacitors etc.) Các chân còn l i các bác có th b xung cho em nhé. Thay i tên c a chân IC 1 2 Sau khi ã thay i tên chân c a IC các b n c n c t gi thông qua bi u tư ng Save 40
 9. 3 / T O M T BI U TƯ NG TRONG BO M CH. Trư c h t b n c n m m t linh ki n ã có s n trong thư vi n c a chương trình. Ví d như hình dư i dây chúng ta ch n 74xx- eu.lbr làm m u. 1 2 T i c a s thư vi n v a m ra b n nh p chu t vào bi u tư ng như hình v Các bư c th t 1, 2, 3. 41
 10. 2 1 3 Copy ph n hình v gi ng như ã làm v i bi u tư ng Schematic. 1 2 3 Library 74xx-eu Tr l i v i thư vi n ã t o m i training..lbr. 42
 11. 1 2 3 4 Khi màn hình thư vi n training. lbr xu t hi n nh p chu t vào bi u tư ng Package. 1 Sau khi nh n OK thì ti p t c nh p chu t vào Yes. 43
 12. 1 Nh p tên s chân IC DIL16 2 Sau ó nh n chu t vào Save 1 Nh p chu t vào l nh Paste Chú ý t IC úng g c to Library saa1027 4 / K T N I SYMBOL VÀ PACKAGE. 44
 13. Device Symbol Package Sau khi ã t o ư c Symbol và Package ta ti n hành k t n i. Trư c h t nh p chu t vào bi u tư ng Device như hình v sau ó nh p tên. 1 2 Nh p tên saa102 7 3 45
 14. Màn hình k t n i xu t hi n: Trư c tiên ta ph i l y bi u tư ng Symbol trong Add ưa ra ngoài màn hình. T i g c t c . 1 46
 15. 1 2 Ti p theo nh p chu t vào New l y Package 1 47
 16. 1 D 2 Nh p ch cái A, B, C.. Tuỳ ý Chú ý: Không ư c quên Ch n các chân tương ng v i nhau r i nh n Connect. .N u nh m ta nh n Disconnect. Sau khi k tn i xong thì Save x 48
Đồng bộ tài khoản