Chương VII: Mảng nhiều chiều

Chia sẻ: Chu Hoang Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
219
lượt xem
70
download

Chương VII: Mảng nhiều chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về lý thuyết mảng nhiều chiều trong phần lập trình C máy tính. Mảng nhiều chiều được biết đến như một mảng dữ liệu, ma trận hay lưới hai chiều, ba chiều. Hoặc còn được gọi là mảng của các mảng. Mỗi phần tử trong mảng có thể là một mảng con.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương VII: Mảng nhiều chiều

  1. Chương VII. Mảng nhiều chiều I. Khai báo: Kiểudl teenmatran[kt1][kt2]; Vd: int a[10][10]; float b[10][10]; …. II. Truy nhập tới phần tử ma trận: Ma trận a có kích thước mxn (0
  2. }while(km); GTNN(a,n,k); //Nhap cot l de tim GTTB do{ printf(“l=”);scanf(“%d”,&l); }while(ln); GTTB(a,m,l); //Nhap/xuat ma tran vuong nhap(b,n,n,”B”); xuat(b,n,n,”Ma tran vuong B:”); GTLNdc(b,n); //tongMT(a,b,c,m,n); //xuat(c,m,n,”ma tran tong”); getch(); } void nhap(int M[10][10],int p,int q,char s[100]){ int temp; for(int i=0;i
  3. int tl=0,dl=0; for(int i=0;i
Đồng bộ tài khoản