Chương VII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chia sẻ: thanks_1992

a/ Khái niệm dân tộc - Khái niệm dân tộc thường được dùng với hai nghĩa: +Thứ nhất, khái niệm dân tộc dùng để chỉ cộng đồng người cụ thể nào đó có mối liên hệ chặt chẽ bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngử chung của cộng đồng và trong sinh hoạt văn hóa có những nét đặc thù so với những cộng đồng kh

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương VII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chương VII
NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ
HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG
TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI
I.
CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN G
1. Vấn đề dân tộc và những nguyên
tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin trong việc giải quyết vần đề
dân tộc
a/ Khái niệm dân tộc
- Khái niệm dân tộc thường được dùng với hai nghĩa:
+Thứ nhất, khái niệm dân tộc dùng để chỉ cộng đồng
người cụ thể nào đó có mối liên hệ chặt chẽ bền vững,
có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngử chung của cộng
đồng và trong sinh hoạt văn hóa có những nét đặc thù so
với những cộng đồng khác.
+ Thứ hai, khái niệm dân tộc dùng để chỉ một cộng
đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân
của một quốc gia, có lãnh thổ chung nền kinh tế
thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn
hóa truyền thống đấu tranh chung trong quá trình
dựng nước và giữ nước
Như vậy ta có thể hiểu theo hai nghĩa: Dân tộc
của một quốc gia và quốc gia - dân tộc.
Trở về
Khái niệm dân tộc và khái niệm quốc
gia có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, dân
tộc bao giờ cũng ra đời trong một quốc gia
nhất định và thực tiển lịch sử chúng minh
rằng các nhân tố hình thành dân tộc chín
muồi thương không tách rời với sự chín
muooiif của nhân tố hình thành quốc gia.
Đây là những nhân tố bổ sung và thúc
đẩy lẩn nhau trong qua trình phát triển.
Trở về
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản