Chương VII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chia sẻ: Nguyễn Duy Thành | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
277
lượt xem
69
download

Chương VII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

a/ Khái niệm dân tộc - Khái niệm dân tộc thường được dùng với hai nghĩa: +Thứ nhất, khái niệm dân tộc dùng để chỉ cộng đồng người cụ thể nào đó có mối liên hệ chặt chẽ bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngử chung của cộng đồng và trong sinh hoạt văn hóa có những nét đặc thù so với những cộng đồng kh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương VII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  1. Chương VII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
  2. XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI I. CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN G
  3. 1. Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vần đề dân tộc a/ Khái niệm dân tộc - Khái niệm dân tộc thường được dùng với hai nghĩa: +Thứ nhất, khái niệm dân tộc dùng để chỉ cộng đồng người cụ thể nào đó có mối liên hệ chặt chẽ bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngử chung của cộng đồng và trong sinh hoạt văn hóa có những nét đặc thù so với những cộng đồng khác.
  4. + Thứ hai, khái niệm dân tộc dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân của một quốc gia, có lãnh thổ chung nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa truyền thống đấu tranh chung trong quá trình dựng nước và giữ nước Như vậy ta có thể hiểu theo hai nghĩa: Dân tộc của một quốc gia và quốc gia - dân tộc.
  5. Trở về
  6. Khái niệm dân tộc và khái niệm quốc gia có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, dân tộc bao giờ cũng ra đời trong một quốc gia nhất định và thực tiển lịch sử chúng minh rằng các nhân tố hình thành dân tộc chín muồi thương không tách rời với sự chín muooiif của nhân tố hình thành quốc gia. Đây là những nhân tố bổ sung và thúc đẩy lẩn nhau trong qua trình phát triển. Trở về

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản