Chụp ảnh biển

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
158
lượt xem
71
download

Chụp ảnh biển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không quá khó để các tay máy mới vào lĩnh vực chụp ảnh có “tác phẩm’ của riêng mình. Điều trước tiên là họ cần… dậy sớm vì bình minh là thời gian quý báu của ảnh phong cảnh. Ở thời gian này, hầu như các tỉnh dọc duyên hải của nước ta đều có những vầng mặt trời mọc tuyệt đẹp, xê dịch từ 4h30-5h sáng, tùy từng nơi. Còn buổi chiều (khoảng 6h30-7h30) là lúc bạn có thể ghi lại vẻ đẹp của hoàng hôn. Không chỉ đơn thuần là bấm máy và chụp, nếu bạn muốn có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp ảnh biển

  1. Ch p nh bi n • Bi n bao la là nơi các nhi p nh gia d rung c m và sáng tác nên nh ng t m hình th lo i phong c nh tuy t p. B n cũng có th làm ư c i u ó v i nh ng lưu ý v th i gian, b c c, kh u … Không quá khó các tay máy m i vào lĩnh v c ch p nh có “tác ph m’ c a riêng mình. i u trư c tiên là h c n… d y s m vì bình minh là th i gian quý báu c a nh phong c nh. th i gian này, h u như các t nh d c duyên h i c a nư c ta u có nh ng v ng m t tr i m c tuy t p, xê d ch t 4h30-5h sáng, tùy t ng nơi. Còn bu i chi u (kho ng 6h30-7h30) là lúc b n có th ghi l i v p c a hoàng hôn. Không ch ơn thu n là b m máy và ch p, n u b n mu n có tính ngh thu t trong nh c a mình, hãy kiên nh n ch i và chu n b cho nh ng gi phút “vàng” mà gi i săn nh luôn tìm ki m.
  2. Ch n th i i m là hoàng hôn, ngư i ch p s có nh ng m ng màu tuy t p trên bi n Khi n v i bi n, ch c ch n là b n s ch p nh thu c th lo i phong c nh b i không gian bi n r ng l n và tráng l . ây là ưu th c a bi n nhưng thách th c v i các tay máy là ph i tìm ư c m t không gian th c s “s ch”, không có nh ng chi ti t th a (rác, các c a hàng l n x n, dây r …), tr phi b n n v i ch cá ven bi n và ây l i là v n khác. Do ó, khi lên k ho ch ch p, t t nh t là b n nên ưu tiên nh ng i m n còn hoang sơ ho c ít b bàn tay con ngư i can thi p vào. i u này c n khá nhi u kinh nghi m c a nh ng ngư i ưa du l ch và b n nên tham kh o t h . ôi khi, trong m t khu bãi bi n “l n x n” có nh ng bãi á khá p ghi hình. Ngư i ch p cũng nên mang theo chân máy lo i n ng ch ng rung vì m i tay ho c gió th i, hood c n các tia sáng “ i l c” gây ra v t m trên nh, kính l c phân c c làm m s c trong trư ng h p ánh sáng còn quá “tươi”.
  3. Tìm b c c trong khi ch p bi n cũng không quá khó. Cách ơn gi n nh t là theo quy t c 1/3, nghĩa là t ư ng chân tr i vào ư ng 1/3 ho c 2/3, tùy vào ý thích nh n m nh bi n hay b u tr i. Lúc này cũng chú ý t kho ng vô c c chu n kho ng nét t i ưu nh t. N u trên ư ng chân tr i có v ng m t tr i, b n có th t m t tr i vào i m 1/3. V i nh ng b bi n p, ngư i ch p nên t n d ng lo i ư ng cong hình ch C, ch S t o b c c m m m i cho nh. N u nh n th y nh ng chi ti t n i b t, b n cũng không nên b qua b c c dùng “leading line” nh n m nh ch th b ng ư ng d n là b bi n ho c v t cát. t ư ng chân tr i 1/3 phía trên nh, m t tr i i m m nh 1/3
  4. Khi xoay ngư i ngang v i hư ng n ng chi u, b n có th ghi l i s ph n chi u màu n ng trên các con sóng. nh này dùng ch ch p ch m, dùng hood ch n sáng và làm các tia n ng tung bay như pháo hoa cùng con sóng Khe cát t o thành hình cong ch S m m m i bên bi n bi n, sóng luôn là m t ch h p d n. N u bi t ch ng t c c a tr p
  5. và kh u , b n s làm nh ng con sóng tr nên tuy t p. Ví d , v i phong c nh không có ngư i di chuy n, ngư i ch p có th tt c màn tr p ch m m t chút, t máy trên giá , kho ng ½ giây hay 1 giây nh ng con sóng tr nên m m m i như t m voan tr ng ôm l y các m m á en. N u ai ó mu n t o dáng bên sóng, h c n ng i yên b n ch p sóng m m v n lên theo ki u này. Nhưng n u có i tư ng di chuy n trên các con sóng như v n ng viên lư t ván, ngư i chơi trò lư t ván do ca nô kéo thì b n ph i dùng t c nhanh ghi hình. n các vùng duyên h i, các “phó nháy” cũng không nên b qua sinh ho t c a ngư i dân làng chài. Dù các c nh kéo lư i, ánh cá khá quen thu c, khi có nh ng b c nh v ch này c a riêng mình, b n s th y r t có ý nghĩa. Hơn n a, nh ng con m t tinh tư ng s không bao gi th y c n c m h ng nơi ây. Sóng cu n tung lên khá nhanh nên có th dùng t c c a tr p nhanh ghi l i cao c a con sóng
  6. T c c a tr p h nhanh ghi c nh di chuy n trên bi n T c c a tr p ch m sóng m m m i như voan
  7. C nh chài lư i luôn mang l i c m xúc sâu l ng. Ngu n nh: Betterphotos
Đồng bộ tài khoản