Chụp ảnh khuôn mặt

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
98
lượt xem
43
download

Chụp ảnh khuôn mặt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có được một bức ảnh khuôn mặt hoàn thiện, người chụp phải quan tâm tới nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là điều tiết ánh sáng và tập trung điểm nhìn một cách hợp lý. Ngay cả với dân chuyên nghiệp, nhiếp ảnh khuôn mặt (headshot) luôn là một thử thách "khó nhằn" vì thể loại này yêu cầu cao về thiết bị cũng như kỹ thuật của người cầm máy. Một vài gợi ý sau sẽ giúp bạn dễ dàng làm quen và có được những bức ảnh chụp khuôn mặt ưng ý. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp ảnh khuôn mặt

  1. Ch p nh khuôn m t có ư c m t b c nh khuôn m t hoàn thi n, ngư i ch p ph i quan tâm t i nhi u y u t , trong ó quan tr ng nh t là i u ti t ánh sáng và t p trung i m nhìn m t cách h p lý. Ngay c v i dân chuyên nghi p, nhi p nh khuôn m t (headshot) luôn là m t th thách "khó nh n" vì th lo i này yêu c u cao v thi t b cũng như k thu t c a ngư i c m máy. M t vài g i ý sau s giúp b n d dàng làm quen và có ư c nh ng b c nh ch p khuôn m t ưng ý. 1. T p trung vào ánh m t ôi m t là c a s c a tâm h n. M t ôi m t trong v t, tinh ngh ch luôn thu hút ư c s chú ý và gây nhi u thi n c m i v i ngư i xem. Vì v y, hãy c g ng l y nét vào ánh m t nh m th hi n m t ph n n i tâm và tính cách c a i tư ng trên nh.
  2. Ánh m t t o nên s c h p d n cho th lo i nh c n khuôn m t. nh: Sophia Field. 2. Chú ý góc nhìn c a nh V i nh ng thư c ch p c n, góc nhìn nh hư ng l n n cách xem và c m nh n ý tư ng. Ngoài ra, góc ch p còn quy t nh hư ng và cư ng ánh sáng chi u vào khuôn m t. i v i ph n , b n nên ch p hư ng t trên xu ng nh m t o c m giác ôi m t to hơn, c m và hai má thanh tú hơn. i v i nam gi i, có th ch p hơi ch ch lên trên nh n m nh vào các ư ng nét và góc c nh trên khuôn m t.
  3. Ch p hư ng t trên xu ng nh n m nh ôi m t, ng th i giúp c m và hai má thanh tú hơn. nh: Sophia Field. 3. S d ng ánh sáng khu ch tán Thành ph n quan tr ng nh t trong nh chân dung là màu da. da m n và h ng hào, b n nên s d ng ánh sáng khu ch tán tr ng có cư ng v a ph i. Góc chi u ph i hơi xiên ph nh lên da nh m làm n i b t các ư ng nét bao quanh khuôn m t nhưng không làm hi n rõ các như c i m.
  4. 4. Thêm ánh sáng biên Ánh sáng biên t o ra chi u sâu và tách h n m u ra kh i h u c nh. nh: Photobucket. tăng chi ti t cho nh ng thư c ch p c n khuôn m t, b n có th thêm m t chút ánh sáng biên chi u tr c di n t phía sau, xuyên qua mái tóc. Ánh sáng biên còn giúp t o ra chi u sâu cho b c nh và tách h n m u kh i h u c nh. Có th t o ánh sáng biên b ng cách dùng èn flash r i ho c t n d ng ánh m t tr i bu i sáng.
  5. 5. S d ng ng kính Nh ng ng kính góc r ng và siêu r ng thư ng gây ra hi n tư ng méo hình khá n ng n khi ch p c n. Vì v y, lo i ng kính này ch ư c s d ng trong m t vài trư ng h p hãn h u như nh chân dung bi m h a. i v i th lo i nhi p nh khuôn m t thông thư ng, nên s d ng ng fix tiêu c dài (90 mm ho c l n hơn) ti p c n i tư ng t xa và t o hi u ng xóa phông hi u qu . 6. T o không khí tho i mái
  6. T o không khí tho i mái là nguyên t c u tiên trong nhi p nh khuôn m t. nh: Flickr. Nguyên t c u tiên c a nhi p nh khuôn m t là ph i t o không khí làm vi c tho i mái gi a ngư i ch p và m u. Có như v y, b c hình thu ư c m i th t s t nhiên, sinh ng. B n có th tranh th h i han hay k vài m u truy n cư i trong quá trình ch p. Hãy s n sàng máy nh "b t" nhanh nh ng kho nh kh c ng n ng i như lúc m u ang cư i hay ang t p trung suy nghĩ.
Đồng bộ tài khoản