Chụp bóng bằng máy ảnh số

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
147
lượt xem
79
download

Chụp bóng bằng máy ảnh số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chụp bóng hay chụp ngược sáng (silhouette) là một trong những kĩ thuật chụp ảnh rất dễ… gây nghiện cho cả các tay máy chuyên lẫn không chuyên. Đặc biệt, với những ai thích cảnh sắc hoàng hôn hay bình minh, đây chính là thể loại ảnh không thể làm ngơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp bóng bằng máy ảnh số

  1. Ch p bóng b ng máy nh s Cánh chim l ch n ng ráng chi u
  2. Ch p bóng hay ch p ngư c sáng (silhouette) là m t trong nh ng kĩ thu t ch p nh r t d … gây nghi n cho c các tay máy chuyên l n không chuyên. c bi t, v i nh ng ai thích c nh s c hoàng hôn hay bình minh, ây chính là th lo i nh không th làm ngơ. Th nào là “bóng”? Bóng ư c hi u theo nghĩa ư ng chu vi c a ch th n i b t rõ trên n n b c nh. Ch th ch hi n th b ng m t màu và màu n n thư ng là màu tr ng. Ngh thu t t o bóng thư ng g p trong h i h a hay c t gi y. ây ta ch thu h p nh ch p bóng b ng máy kĩ thu t s . Lưu ý khi ch p bóng u tiên là tương ph n cao gi a ch th và phông c nh. ng th i, ánh sáng r i vào phía sau ch th . i u ki n ánh sáng này thư ng g p khi b n ch p ch th ngư c hư ng m t tr i. Và nh ng b c nh ch p bóng thành công thư ng n m b t ch th trên n n b u tr i sáng chói ho c phông n n là c nh m t tr i l n. T t nh t nên cho m t tr i ho c các ngu n sáng khác v trí hoàn toàn phía sau ch th . Cách này cũng giúp tránh ánh sáng chói ho c ng kính b
  3. lóe sáng. Khi b c c và ánh sáng hoàn ch nh, ch t ng c a máy có th x lý t t, nhưng hãy nh T T flash trư c khi ch p. nh ch p bóng b ng máy kĩ thu t s thư ng s không hoàn toàn t ư c s tương ph n hai màu. Ch th có th en hoàn toàn trong i u ki n phơi sáng nhưng v n có s nh t màu d n phông nh. N u mu n b c nh t 2 màu thu n túy, b n có th dùng ph n m m x lý hình nh. i u quan tr ng là hãy ch p ư c ch th en hoàn h o,
  4. ph n làm tr ng hay ch nh màu phông n n là i u d như tr bàn tay sau ó trên máy tính. Thi t b t t và gi i kĩ thu t v n chưa , ngư i c m máy nên trang b cho mình c m t t v ánh sáng ng th i trư c khi b m máy nên ch c ch n r ng t m nh c a b n mang m t thông i p, c m xúc hay th m chí là m t câu chuy n mà nhà nhi p nh mu n g i g m. Hi u ng t “bóng” Kĩ thu t ch p bóng giúp ngư i c m máy kh c h a ư c m t s hình nh tương ph n gây xúc ng m nh m nơi ngư i xem. Ch ng h n trong b c nh v m t a tr m côi Burundi trong ngôi nhà c a em sau ây.
  5. Bao quanh em là m t bóng en m c, vùng sáng le lói bao quanh em khi n cho ngôi nhà “t m” gi ng như m t ư ng h m mà em ang k t ó. Ngư i xem s có c m giác m nh hơn b t c ngôn t hay bài di n thuy t nào v h u qu c a chi n tranh. Và công u ây thu c v kĩ thu t l y bóng c a nhi p nh.
  6. Hay như b c nh hai cua-rơ xe p leo núi ang d c trong ánh hoàng hôn California phía trên. Kĩ thu t l y bóng làm n i b t dáng ngư i v ng lưng trên n n tr i t o s tương ph n y xúc c m cũng như thông i p rõ ràng v s v t v trên yên xe c a hai cua-rơ này qua m t ch ng ư ng dài trư c ó.
Đồng bộ tài khoản