Chụp flash đồng bộ chậm nâng cao

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
135
lượt xem
54
download

Chụp flash đồng bộ chậm nâng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đã đọc bài viết Chụp đẹp người và cảnh ban đêm: chỉnh đèn đồng bộ chậm và đã có được bức ảnh chụp đêm ưng ý. Tuy nhiên việc sử dụng đèn flash với chức năng đồng bộ chậm chưa dừng lại ở đó, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn việc sử dụng đèn flash đồng bộ chậm nâng cao để tạo nên những bức ảnh độc đáo hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp flash đồng bộ chậm nâng cao

  1. Ch p flash ng b ch m nâng cao B n ã c bài vi t Ch p p ngư i và c nh ban êm: ch nh èn ng b ch m và ã có ư c b c nh ch p êm ưng ý. Tuy nhiên vi c s d ng èn flash v i ch c năng ng b ch m chưa d ng l i ó, bài vi t dư i ây s hư ng d n cho b n vi c s d ng èn flash ng b ch m nâng cao t o nên nh ng b c nh c áo hơn. Đ ng b ch m nâng cao ch p gì? Có th b n s th c m c b c nh dư i ây ư c ch p ra sao? Miêu t C u t o màn tr p c a máy nh thư ng có 2 màn (curtain): 1 màn che b c m bi n trư c khi phơi sáng và 1 màn che b c m bi n sau khi phơi sáng. Ph n l n th i gian, flash s ánh ngay sau khi màn tr p 1 di chuy n b c m bi n phơi sáng và sau ó màn tr p 2 di chuy n ch n ánh sáng l i.
  2. Nhưng i u gì s x y ra khi s d ng t c ch p ch m? Khi flash ch p – ngay khi màn tr p 1 m ra b c m bi n phơi sáng, ho c ch trư c khi màn tr p 2 k t thúc quá trình phơi sáng? Và curtain hoàn toàn có th i u ch nh nhi u dòng máy h tr Đ ng b trư c (Front Curtain Sync) Flash s b t ính ch th ngay khi Máy b t u phơi sáng (màn tr p 1 v a m ). Khi s d ng t c ch p ch m, v t m do ch th chuy n ng s xu t hi n phía trư c ch th . V i cách ch p này, ta s có c m giác ch th i lùi ra phía sau.
  3. K t qu s là: Đ ng b sau (Rear Curtain Sync) Như tên g i, máy nh s ánh flash tíc t c trư c khi k t thúc phơi sáng. Quá trình phơi sáng s ghi l i v t di chuy n c a ch th và flash s b t dính ch th tíc t c cu i cùng khi k t thúc phơi sáng. Các b n s hi u rõ hơn v i ví d sau:
  4. Và k t qu s là: Lưu ý • N u khi ch p nh không dùng tripod, ch c ch n r ng b n ang b t ch ch ng rung. Có l b n c n ph i dùng MF (l y nét tay) và m kh u. Và quy t nh nên ch p ng b trư c hay sau. • V i ng b sau, m màn tr p khi i tư ng b t u vào khung hình. Gi máy c nh và i cho n khi flash ch p và màn tr p óng l i.
  5. • N u s d ng ng b trư c, m màn tr p khi i tư ng n úng v trí b n ch n trong khung hình. Flash ch p b t dính ch th trong khi máy v n ti p t c phơi sáng. • B n nên th c t p vài l n n m ư ct c ch p b t dính i tư ng trong khung hình úng lúc.
Đồng bộ tài khoản