Chụp hoa và những vẫn đề quan trọng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
93
lượt xem
43
download

Chụp hoa và những vẫn đề quan trọng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở bài trước đã hướng dẫn các bạn cài đặt chế độ chụp tự động cho máy, cách lắp phim...Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chụp những tấm ảnh đầu tiên. Một chủ đề để chúng ta có thể bắt đầu đó là HOA. Bạn có thể gặp hoa ở mọi nơi : quanh nhà, trên đường phố, trong công viên... tuy hiên bạn phải có sự lựa chọn cẩn thận khi chụp hoa.Trước hết bạn phải tự mình tìm ra tìm được cánh hoa ấn tượng. Yếu tố này phụ thuộc vào cá nhân bạn. Kế đến chú...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp hoa và những vẫn đề quan trọng

  1. Ch p hoa, nh ng v n quan tr ng bài trư c ã hư ng d n các b n cài t ch ch p t ng cho máy, cách l p phim...Hôm nay chúng ta s b t u ch p nh ng t m nh u tiên. M t ch chúng ta có th b t u ó là HOA. B n có th g p hoa m i nơi : quanh nhà, trên ư ng ph , trong công viên... tuy hiên b n ph i có s l a ch n c n th n khi ch p hoa.Trư c h t b n ph i t mình tìm ra tìm ư c cánh hoa n tư ng. Y u t này ph thu c vào cá nhân b n. K n chú ý tránh nh ng cánh hoa b d p nát hay sâu ăn... ôi khi in hình xong l i b nh ng l i nh làm h ng không áng nên b n ph i chú ý.Chu n b s ng sàng r i.Bây gi b t u ch p.
  2. L n u ch p nên có r t nhi u v n i v i b n nhưng b n s t p trung vào ba i m chính góc , tiêu c và b c c. Hai b c nh trên là m t ví d . GÓC Trư c h t b n tìm góc nhìn hoa p nh t. Ch n góc t hoa vào phông n n thích h p. Hoa s p hơn n u tìm ư c m t góc nhìn thích h p. u tiên là b n ph i quan sát b ng m t c a mình. Trong lúc quan sát b n c n thi t ph i i xung quanh. N u là hoa c m hay tr ng trong ch u nh thì b n có th xoay hoa quan sát vòng quanh. Sau khi xem xét xung quanh b n s quan sát theo t ng cao, xem ch p t trên xu ng hay t dư i lên ... cao nào thì p. Góc thu nh không ch ph thu c vào bông hoa mà còn ch u nh hư ng c a y u t phông n n h u c nh. tránh làm loãng ch không nên ch n m t phông n n h n t p. G p trư ng h p m t t nhi u chi ti t l n x n thì b n có th gi m ph n t, thêm vào n n tr i xanh... Chú ý ch n phông n n tránh s trùng h p màu s c, ánh sáng v i
  3. ch . Cu i cùng là chú ý nh ng chi ti t ph làm h ng n i dung b c nh như dây i n, thùng rác.... C LY: C ly hay kho ng cách ch p ư c tính t b n m t film n i m l y nét trên ch . Kh ang cách này càng g n thì kích thư c bông hoa càng l n, càng lui xa thì càng thu nh . Tuy nhiên b n ch ti n n g n trong ph m vi t i thi u mà ng kính còn có th l y nét ư c. Khi nh thu nh thì s lư ng hoa vào nh s tăng lên.
  4. Tuy nhiên có m t cánh hoa n tư ng thì b n s ch p hoa càng l n càng t t. Trư c khi l y nét, b n t máy kh ang cách g n nh t còn l y nét ư c. Ch nh nét b ng ch AF vào i m c n l y nét trên hoa, dùng ch c năng AF lock gi nguyên kh ang cách ã l y nét. ây là ph n luy n t p l y nét. B c c: Ch p hoa theo b c c 1/3 B c c là v trí t ch trong hình.Không ch có nh phong c nh m i quan tâm n b c c. Ngay c khi b n ch p m t bông hoa, n u áp d ng úng b c c thì cũng làm cho b c nh khá lên.Th i gian g n ây máy ch p nh AF tr nên ph thông, vi c l y nét ngay t i i m trung tâm hình nh khi n cho ngư i ch p có thói quen ăt ch vào gi a nh l y nét r i ch p,vô tình t o ra b c c trung tâm.Cách t ch ngay trung tâm nh ôi khi cũng thích h p nhưng ph n l n là không t o ra n tư ng. làm quen, chúng ta hãy b t u t b c c 1/3. Trên khung nh, k hai ư ng d c và hai ư ng ngang chia nh thành 3 ph n d c và
  5. ngang b ng nhau. B n ư ng th ng này giao nhau t i b n i m. Theo b c c 1/3 thì ngư i ta s t ch theo nh ng ư ng th ng hay nh ng i m này. Tuy nhiên ch p theo b c c này thì b n ph i c n th n v i ch c năng AF vì ch không còn t gi a nh,ch c năng AF có th l y nét vào h u c nh phía sau. B n có th xem l i cách l y nét AF trong bài trư c. N u ch p quen thì b n có th ki m tra l i vi c l y nét qua ng ng m b ng m t c a mình. B c c 1/3 áp d ng cho c nh ngang và ng.
Đồng bộ tài khoản