Chuyển động theo quỹ đạo

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
4
download

Chuyển động theo quỹ đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhấp Đúp lê Guide gỏ : quidao Nhấp đúp lên Layer 1 gỏ : hinh tên tron. ( Hình 2 )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển động theo quỹ đạo

  1. Bà 18 Ngày 24.6.2006 ài Soạn KS Đậ Quang T S ậu Tuấn. 1. F > New > Flash Doc File cument > O > Chọn A Motion Guide > R kết quả . Ok Add n Ra ( Hình 1 ). 2. N Nhấp Đúp lê Guide gỏ : quidao > Nhấp đúp lên Layer 1 gỏ : hinht ên ỏ tron. ( Hình 2 ). h
  2. 3. C Chọn Lớp qu uidao > Stroke Color m xanh > Pencil Too > Vẽ quỉ đạo . Bạn màu ol không cần vẽ đẹp và co đẹp vì đ chỉ là đư k ong đây ường dẫn cho Vòng Tr chạy lên ròn n quỉ q đạo . ( Hình 3 ).
  3. 4. T Symbol : Menu Ins > New Symbol > N Tạo l sert Name gỏ : h hinhtron > C Chọn Graph hic > Ok. ( Hình 4 ). h 5. O Tool > Stroke Col chọn No ( Đỏ Tr ) > Fill C Oval lor one réo Color màu lan tỏa , giữ ữ Shift rê tạo Vòng Tròn. ( Hình 5 ). S V . .
  4. 6. S Selection To > Rê Vò Tròn đè lên dấu + sao cho tâm Vòng Trò trùng khớ ool òng è m òn ớp với v dấu +> Nhấp Scene 1 > Mất V N e Vòng Tròn r Hình quỉ đạo.( Hình 6 ). ra 7. M Menu Windo > Librar > Nhấp c hinhtro Rê vòng tròn đặt đ Trái quỷ ow ry chữ on> g đầu ỷ dạo d . ( Hình 7 ).
  5. 8. NNhấp Frame 35 > Phím F 6 . Bạn đ tạo 1 lớp có màu xá cho lớp Tên quidao e m đã p ám o. 9. NNhấp Frame 35 cho Lớ hinhtron > Phím F6 . Bạn đã tạo 1 lớp có m xám ch e ớp màu ho lớ hinhtron ớp n. 10. N hung màu xá của lớp hinhtron > Chọn Crea Motion Nhấp Phải chuột tại Kh ám ate Tween > Bạ sẽ thấy 1 mủi tên nố liền 2 Key T ạn ối yFrame 1 và 35 . ( Hìn 8 ). nh
  6. 11. C Chọn Lớp qu uidao > Nh Frame 3 của lớp q hấp 35 quidao > Ph F5 để ch hiển thị quỉ hím ho dạo d từ Frame 1 đến Fra 35 .ame 12. R Vòng Trò qua đầu bên Phải củ quỉ đạo > Nhấp chọ KeyFram 1 > Vòng Rê òn ủa ọn me g tr trở lại vị trí cũ . ( H ròn v Hình 9 ). 13. N Nhấp Enter > Vòng tròn chạy qua Phải theo H n Hình quỉ đạ . ( Hình 1 ). ạo 10
  7. 14. N Nhấn Ctrl+E Enter > Có c sổ riêng tên Untitle 2 swf vòng tròn chạy liên tục trên cửa g l n y r quỉ q đạo của bạn tạo. ( H b Hình 11 ).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản