CHUYÊN Đ NGHIÊN C Ề ỨU TỤ MÁU NGOÀI MÀNG CỨNG (TMNMC) TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Chia sẻ: tiendatx1pro

LÂM SÀNG: tri u ch ng lệ ứ âm sàng hay gặp (TMNMC) là có “khoảng tỉnh” gặp khoảng 50%. Bệnh nhân mất ý thức ngay tại thời điểm chấn thương, tiếp theo là khoảng tỉnh, không có triệu chứng, sau đó xuất hiện triệu chứng và hôn mê. Các dấu hiệu khác nhức đầu, nôn mửa, co giật, dấu hiệu thần kinh khu trú, dãn đồng tử...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản