CHUYÊN Đ NGHIÊN C Ề ỨU TỤ MÁU NGOÀI MÀNG CỨNG (TMNMC) TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Chia sẻ: tiendatx1pro

LÂM SÀNG: tri u ch ng lệ ứ âm sàng hay gặp (TMNMC) là có “khoảng tỉnh” gặp khoảng 50%. Bệnh nhân mất ý thức ngay tại thời điểm chấn thương, tiếp theo là khoảng tỉnh, không có triệu chứng, sau đó xuất hiện triệu chứng và hôn mê. Các dấu hiệu khác nhức đầu, nôn mửa, co giật, dấu hiệu thần kinh khu trú, dãn đồng tử...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHUYÊN Đ NGHIÊN C Ề ỨU TỤ MÁU NGOÀI MÀNG CỨNG (TMNMC) TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

 

 1. CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU TỤ MÁU NGOÀI MÀNG CỨNG (TMNMC) TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Giảng viên hướng dẫn: Tiến sĩ: Trần Văn Việt Sinh viên thực hiện: Vương Đạo Linh Lớp: Đại Học Hình Ảnh 1
 2. Lòch söû 1895 : W.C. Roentgen phaùt hieän tia X  X quang 4/1972 Hounsfield : Giôùi thieäu maùy CT ñaàu tieân W.C.Roentgen (1845- 1923)
 3. CT
 4. PHAÂN LOAÏI TOÅN THÖÔNG TRONG CHAÁN THÖÔNG SOÏ NAÕO Toån thöông trong truïc>< Ngoaøi truïc Toån thöông nguyeân phaùt >< Thöù phaùt
 5. SƠ ĐỒ TOÅN THÖÔNG TRONG CHAÁN THÖÔNG SOÏ NAÕO Ngoaøi Trong truïc truïc Nhu Maøn Maøn Maøn Hoäp moâ g g g soï naõo meàm nheän cöùng Xuaát Xuaát huyeát Tuï maùu khoang döôùi ngoaøi maøng nheän cöùng Tuï maùu Tuï döôùi maøng
 6. TUÏ MAÙU NGOAØI MAØNG CÖÙNG (Epidural hematoma) GGSDSÊệFFFFFEWEKLKWW I. ĐỊNH NGHĨA: Tụ máu ngoài màng cứng GVSBCSCSFFFSCSFGDDFFFS (TMNMC) là tụ máu ở khoang giữa bản sọ trong SSFFFFWFWFSSDSDDS và màng cứng. II. BỆNH NGUYÊN: Do tổn thương động mạch màng não giữa (90%), tĩnh mạch tủy xương, xoang và các tĩnh mạch màng cứng(10%). III. DỊC TỄ: Độ tuổi gặp khoảng 20-40 tuổi. Ít gặp người già và trẻ em. Nguyên nhân thường do tai nạn giao thông.
 7. triệu chứng lâm IV. LÂM SÀNG: sàng hay gặp (TMNMC) là có “khoảng tỉnh” gặp khoảng 50%. Bệnh nhân mất ý thức ngay tại thời điểm chấn thương, tiếp theo là khoảng tỉnh, không có triệu chứng, sau đó xuất hiện triệu chứng và hôn mê.
 8. Các dấu hiệu khác nhức đầu, nôn mửa, co giật, dấu hiệu thần kinh khu trú, dãn đồng tử... V. HÌNH ẢNH: VỊ TRÍ: vị trí thường gặp ở trên lều 95%, hay ở thái-dương đỉnh 67%, ít gặp hơn ở trán chẩm. Vùng dưới lều gặp 5- 10%, thường do tổn thương xoang tĩnh mạch màng cứng.
 9. VI. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH: tạo khối choán chỗ ngoài (TMNMC) trục, khu trú, hình hai mặt lồi bờ trong nhẵn. Khối máu tụ không vượt qua các khớp sọ, trừ khi có vỡ hay có giãn khớp sọ. Có thể vượt qua được các nếp mành cứng (đường giữa-liều tiểu não) ở vùng cao của vòm sọ, trên hình cắt ngang.
 10. nứt sọ cùng bên (TMNMC) kèm 85-95%. Các tổn thương phối hợp khác bao gồm thoát vị dưới lều, xuyên lều hướng xuống, tăng áp lực nội sọ, tổn thương đối bên (contrecoup) như tụ máu dưới màng cứng, dập não. Đám do khối máu tụ có thể cao (2/3 trường hợp) hay hỗn hợp ( cao thấp trong 1/3 trường hợp)
 11. khối máu có thể có các vùng đậm độ rất thấp bên trong do máu đang chảy, chưa đông cục máu-còn gọi là dấu hiệu “dòng xoáy” (swirlsign). Khi tiêm cản quang, khối máu có thể tăng quang ở giai đoạn cấp do thoát mạch chất cản quang, ở giai đoạn mạn tăng quang ngoại biên
 12. Do mô hạt và mạch máu tăng sinh ở vỏ bao khối máu tụ. VII. PHÂN ĐỘ PHÂN LOẠI: TMNMC được phân làm 3 loại: LOẠI I: TMNMC cấp, chảy máu động mạch. LOẠI II: TMNMC bán cấp. LOẠI III: TMNMC mãn, chảy máu tĩnh mạch.
 13. VIII. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT: Tụ máu dưới màng cứng: tụ máu dưới màng cứng khác với (TMNMC) là có hình liềm, bờ trong thường không đều, vượt qua khớp sọ, không qua các nếp màng cứng. IX. TIẾN TRIỂN: (TMNMC) có thể phát triển, lớn lên trong khoảng 10-25% trường hợp. Thường xảy ra trong 36h đầu.
 14. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG CỦA (TMNMC) TRÊN PHIM CHỤP CT SCANNER VÀ MRI
 15. Hình ảnh tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương bên F kèm theo đè đẩy đường giữa (hình1)Ivà thái dương-đỉnh bên F(hình 2) F F 1 2
 16. Hình ảnh tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương bên P kèm đè đẩy não thất và lệch đường giữa sang T(hình 1) và vùng trán-đỉnh P (hình 2) T F 2 1
 17. Hình ảnh tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương bên T (hình 1) và vùng thái dương bên T (hình 2) F T 1 2
 18. Hình ảnh (TMNMC) vùng thái dương bên T kèm đè đẩy đường giữa lệch sang F (h1) và vùng đỉnh bên T kèm theo đè đẩy não thất bên (h2) F T 2 1
 19. Hình ảnh (TMNMC) vùng thái dương đỉnh bên F (h1) và vùng thái dương đỉnh bên T kèm theo đè đẩy lệch đường giữa, lọt khí nội sọ (h2) T F 1 2
 20. Hình ảnh (TMNMC) vùng trán đỉnh bên T hướng cắt Axial (hình1) và hướng cắt Côronal (hình2) T F 2 1
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản