CHUYÊN ĐỀ 2: KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Lê Thị Minh Châu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

2
740
lượt xem
305
download

CHUYÊN ĐỀ 2: KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chuyên đề 2 trình bày về các vấn đề sau: Tổng quan về kiểm tra BCTC, Kiểm tra Bảng cân đối kế toán, Kiểm tra Báo cáo kết quả kinh doanh, Kiểm tra Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ. Các sai sót thường gặp: Bỏ sót nghiệp vụ, Sai định khoản, Sai sót do tính toán, Ghi trùng nghiệp vụ, Quên ghi quan hệ đối ứng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ 2: KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  1. CHUYÊN ĐỀ 2: KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tổng quan về kiểm tra BCTC Kiểm tra Bảng cân đối kế toán Kiểm tra Báo cáo kết quả kinh doanh Kiểm tra Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
  2. 1. Tổng quan về kiểm tra BCTC • Đối tượng của kiểm tra BCTC • Phương pháp kiểm tra BCTC
  3. 1.1.Đối tượng của kiểm tra BCTC • Là các gian lận và sai sót Các sai sót thường gặp: - Bỏ sót nghiệp vụ - Sai định khoản - Sai sót do tính toán - Ghi trùng nghiệp vụ - Quên ghi quan hệ đối ứng Các gian lận: - Gian lận từ phía nhân viên thừa hành - Gian lận từ phía lãnh đạo
  4. 1.2.Quy trình kiểm tra BCTC • Bước 1: Kiểm tra tổng quát • Bước 2: kiểm tra kĩ thuật lập bảng • Bước 3: Kiểm tra tính chính xác của số liệu
  5. 1.3.Phương pháp kiểm tra BCTC • Phương pháp chọn mẫu: chọn một số mục, khoản mục để kiểm tra • Phương pháp dựa vào dấu hiệu chỉ dẫn: các nghiệp vụ hoặc tình trạng không bình thường • Phương pháp phối hợp kiểm tra từ nhiều phía • Phương pháp kiểm tra hiện vật
  6. 2. Kiểm tra các BCTC cụ thể • Mỗi BCTC kiểm tra theo các khía cạnh: - Kiểm tra tính cân bằng và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu nội bộ - Kiểm tra mqh giữa các chỉ tiêu trên BC với các BC khác - Kiểm tra nguồn số liệu và nội dung phương pháp tính
  7. Kiểm tra bảng CĐKT • Kiểm tra tính cân bằng và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu nội bộ BCĐKT Tài sản = Nguồn vốn A B A B I+II+III+IV+V I+II+III+IV+V I+II I+II
  8. Kiểm tra bảng CĐKT • Kiểm tra mqh giữa các chỉ tiêu trên BCĐKT và các BCTC khác - Cùng một chỉ tiêu trên các báo cáo - Trị số cuối kỳ trước và đầu kỳ này của 1 chỉ tiêu Trị số CK Trị số ĐK Trị số tăng Trị số giảm của chỉ tiêu trên BĐKT = của CT + trong kỳ - trong kỳ
  9. Kiểm tra bảng CĐKT • Kiểm tra nguồn số liệu và nội dung phản ánh của các chỉ tiêu - Kiểm tra về cơ sở: các chứng từ, tài liệu - Kiểm tra cách tính toán - Kiểm tra nội dung phản ánh Sử dụng phương pháp chọn mẫu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản