Chuyên đề: Bài toán cực trị trong hình học giải tích

Chia sẻ: ntgioi120406

Bài toán cực trị trong hình học giải tích thường được phát biểu dưới dạng yêu cầu xác định tọa độ của một điểm, phương trình của một đường hay một mặt để một biểu thức hình học nào đó đạt giá trị lớn nhất hay bé nhất. Khi gặp bài toán dạng này, ta có thể nghĩ tới một trong hai phương pháp sau...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyên đề: Bài toán cực trị trong hình học giải tích

 

  1. Chuyên đề Bài toán cực trị trong hình học giải tích 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản