Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Chuyên đề: Bài toán cực trị trong hình học giải tích

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 41 trang

2
1.784
lượt xem
481
download

Bài toán cực trị trong hình học giải tích thường được phát biểu dưới dạng yêu cầu xác định tọa độ của một điểm, phương trình của một đường hay một mặt để một biểu thức hình học nào đó đạt giá trị lớn nhất hay bé nhất. Khi gặp bài toán dạng này, ta có thể nghĩ tới một trong hai phương pháp sau...

Lưu

Chuyên đề: Bài toán cực trị trong hình học giải tích
Nội dung Text

  1. Chuyên đề Bài toán cực trị trong hình học giải tích 

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản