Chuyên đề dung dịch - hóa học

Chia sẻ: tienthanhqg

Yêu cầu học sinh vận dụng tính chất hóa học cơ bản của các chất và điều kiện phản ứng trao đổi ion trong dung dịch để dự đoán và viết phương trình phản ứng xảy ra trong dung dịch chất điện li. - Tập trung vào việc xem xét một pư xảy ra khi nào, nếu xảy ra thì sản phẩm là gì, cách dự đoán sản pư. - Khi xem xột một pư cú xảy ra hay không thì chúng ta phải xét pư đó ở nhiều chiều hướng và phải xác định được sự ưu tiên của chiều hướng...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản