Chuyên đề “giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non”

Chia sẻ: chukien

Giáo dục mầm non là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam có lịch sử phát triển hơn nửa thế kỉ nay và là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục, GDMN thực hiện việc chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi với mục tiêu “…phát triển một số giá trị, nét tính cách, phẩm chất cần thiết phù hợp với lứa tuổi như: mạnh dạn, tự tin, tự lực, độc lập, sáng tạo, linh hoạt, tự giác, dễ hòa nhập, dễ chia sẻ…hình thành nếp sống văn minh, có hành vi ứng xử,...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản