Chuyên đề hóa học: kim loại tác dụng với axit

Chia sẻ: anhhaideptrai_online

Hoà tan hoaǹ toaǹ 15,4 gam hỗn hơp̣ Mg và Zn trong dung dic̣ h HCl dư thâý có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khôí lượng muối tạo ra trong dung dic̣ h là

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản