Chuyên đề lượng giác lớp 10 - Công thức lượng giác

Chia sẻ: cuongcoi013

Đây là Chuyên đề lượng giác lớp 10 - Công thức lượng giác gửi đến các bạn học sinh tham khảo.

Nội dung Text: Chuyên đề lượng giác lớp 10 - Công thức lượng giác

CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC LỚP 10

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
1. Hệ thức LG cơ bản
sin 2 α + cos 2 α = 1 tan α .cot α = 1
sin α π cos α
 
( α ≠ kπ )
tan α =  α ≠ + kπ ÷ cot α =
cos α sin α
 
2
1
π
 
1 = cot 2 α + 1 ( α ≠ k π )
= tan 2 α + 1 α ≠ + kπ ÷
sin 2 α
cos α
2
 
2
2. Công thức LG thường gặp
sin ( a ± b ) = sinacosb ± sinbcosa
cos ( a ± b ) = cos a cos b msinasinb
Công thức cộng:
tana ± tanb
tan ( a ± b ) =
1 mtanatanb

sin 2a = 2sin a.cos a
cos 2a = cos 2 a − sin 2 a = 2 cos 2 a − 1 = 1 − 2sin 2 a
cos 3a = 4 cos3 a − 3cos a
Công thức nhân:
sin 3a = 3sin a − 4sin 3 a
3 tan a − tan 3 a 2.tan a
.......tan 2 a =
tan 3a =
1 − 3 tan a 1 − tan 2 a
2


1
Tích thành tổng: cosa.cosb = [cos(a−b)+cos(a+b)]
2
1
sina.sinb = [cos(a−b)−cos(a+b)]
2
1
sina.cosb = [sin(a−b)+sin(a+b)]
2
a+b a−b
sin a + sin b = 2sin cos
Tổng thành tích:
2 2
a+b a−b
sin a − sin b = 2 cos sin
2 2
a+b a −b
cos a + cos b = 2 cos cos
2 2
a+b a −b
cos a − cos b = −2sin sin
2 2
sin(a ± b)
tan a ± tan b =
cos a.cos b
1
Công thức hạ bậc: cos2a = (1+cos2a)
2
1
sin2a = (1−cos2a)
2
1- t 2
a 2t 2t
t = tan : sin a = ; cos a = ; tan a =
Biểu diễn các hàm số LG theo .
1+ t 1+ t 1− t2
2 2 2
Trang 1/2
CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC LỚP 10

Bài tập
Bài 1: a.Đổi số đo các góc sau sang radian: a. 20 0 b. 63022’ c. –
125030’
π 2π 3
c. −
b. Đổi số đo các góc sau sang độ, phút, giây: a. b.
18 5 4
Bài 2 : Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung α biết:
π 3π
3 4
π
và 0 < α < 3. tanα = 2 và π < α
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản