Chuyên đề phương trình , bất phương trình và hệ phương trình

Chia sẻ: quangyd1

Tài liệu tham khảo chuyên đề toán học về phương trình , bất phương trình và hệ phương trình

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyên đề phương trình , bất phương trình và hệ phương trình

GV: VÕ QU C TRUNG T Toán-Tin Trư ng THPT Thanh Bình 2
NHÔÙ 1: PHÖÔNG TRÌNH VAØ BAÁT PHÖÔNG TRÌNH BAÄT NHAÁT
Ax = B
B
• A ≠ 0 : phöông trình coù nghieäm duy nhaát x =
A
• A = 0 vaø B ≠ 0 : phöông trình voâ nghieäm
• A = 0 vaø B = 0 : phöông trình voâ soá nghieäm
Ax > B
B
• A>0: x>
A
B
• A
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản