CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BÂT PHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: toank60

Tài liệu tham khảo luyện thi đại học môn toán chuyên đề phương trình, hệ phương trình, bât phương trình

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BÂT PHƯƠNG TRÌNH

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
LUYỆN THI ĐẠI HỌC
BÀI 1. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU:

( )( )
x+4 −2 x+5 + x+9 = x
1,

2, ( 2 x + 1) x 2 + 7 = x 2 + 2 x + 7
3, x 2 + 14 = 6 4 x + 1
4, x 2 − 2 x + 4 = 4 x − 1
5,8 ( x + 1) x − 2 = x 2 + 8 x − 31
6, 4 3 − x + 8 = 2 x + x + 1
7, x 2 − 3 x + 4 = x − 1
8, 2 x + 1 + x + 1 = x 2
9, 7 x − 3 + x + 5 + x 2 = 2 ( 3 x + 1)
10, x + 3 + 3 x + 1 = 2 x + 2 x + 2

BÀI 2. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU:

( )( )
x+3+2− x x + 3 + x + 2 = 15
1,

2, 2 x 2 + x − 5 = 2 2 x + 7
3, 4 ( x 2 − 1) + 3 x = x 2 + 8
4, x 2 + 2 x − 1 = 2 ( x + 1)
5, x 2 + x + 2 = 4 3 x − 2
6, x ( x + 3) + 3 x + 1 = 2 x + 1

7, 4 ( 4 x 2 + 1) = 2 1 − x 2 + 1 − x + 1 + x
8, 2 x + 1 + ( x − 1) ( x − 4 ) = 2
9,5 x + 11 = 4 x − 4 + 8 3 x + 1
10, 6 2 x + 7 + 4 x + 3 = x + 9

BÀI 3. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU:
1, x + 2 + x − x + 3 = x ( x + 3)

( )
2, ( x − 2 ) = 4
2
2x + 5 + 3

3, 3 − x . 4 − x + 4 − x . 12 − x + 12 − x . 3 − x = x
4, x + 5 + x + 3 = 2 5 x + 11
5, x 2 + 3x + 4 = 4 3 x + 1
6,3x + x − 3 = 23 + ( x − 7 ) 11 − x
7, 2 7 − 3x + 3 2 − 3 x 2 + 4 5 − 4 x = 5 x + 6
8, x 2 + 2 x x = 6 x + 5 + 14
9,11 + x + x + 5 = 2 x + 98
10, x + 1 + 1 = 4 x 2 + 3 x

BÀI 4. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU:

1, x 2 − 2 ( x + 1) 3 x + 1 = 2 2 x 2 + 5 x + 2 − 8 x − 5
2, 2 x − 1 + 3 x − 5 + 4 x + 1 + 2 x 3 − 19 x + 16 = 0
( )
3, ( 2 x − 1) = 2
2
2x +1 + 3 − 2x

4, ( 2 − x ) 3x + 1 = 2
5, x 2 + 7 x + 8 = 4 7 x + 4
( )
6, x 2 + x + 1 = ( x 2 − x + 1) 10 − x + x − 1

( x − 1) ( x − 2 ) + ( x − 3) ( x − 4 ) ( x − 2)
2
= +1
7,

8,3 x 2 + 7 x + 1 + x 2 − x + 1 = 10 x
9, 2 x 2 + x + 2 + x 2 − x + 1 = 5 ( 4 x 2 − 4 x + 5 )

10, 2 x − 7 = x − 1 + x + 3 + 2 x − 1
BÀI 5. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU:
( 2 x + 1) ( x + 2 ) + 2 x ( x + 1) = 3x + 2
1,
2, 7 x + 2 + 5 = 5 x + 2 x + 7
3, x 2 − x + 4 = 2 2 x + 2
4, 2 4 − x + 9 2 x + 3 = 2 x 2 − 10 x + 41
5, x 2 − 7 x + 56 = 28 x − 3
6, 6 + 6 + x = x
7, x 3 + 11x + 7 x + 2 = 11 + 17 − x
8, 7 x 2 + 15 x − 34 + 4 ( x + 2 ) 7 x − 6 = 0
9, x 2 + 8 x + 17 = ( x + 5 ) x + 4
10, 29 + 15 x + 2 x 2 = ( x + 5 ) 2 x + 7
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản