Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Chia sẻ: paradise9

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề: tỉ lệ thức-tính chất của dãy tỉ số bằng nhau', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Chuyên đề:

TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

A. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

I. TỈ LỆ THỨC

1. Định nghĩa:

ac
Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai tỉ số (hoặc a : b = c : d).

bd


Các số a, b, c, d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức; a và d là các số hạng
ngoài hay ngoại tỉ, b và c là các số hạng trong hay trung tỉ.

2. Tính chất:

ac
Tính chất 1: Nếu  thì ad  bc
bd


Tính chất 2: Nếu ad  bc và a, b, c, d  0 thì ta có các tỉ lệ thức sau:

ac ab dc db
, , ,
 
bd cd ba ca


Nhận xét: Từ một trong năm đẳng thức trên ta có thể suy ra các đẳng thức
còn lại.

II. TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

ac a c ac ac
-Tính chất: Từ  suy ra:   
bd b d bd bd
-Tính chất trên còn mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau:

ace ace abc abc
suy ra:   
   ...
bd f bd f bd  f bd  f


(giả thiết các tỉ số trên đều có nghĩa).

abc
* Chú ý: Khi có dãy tỉ số ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2, 3,

235
5.

Ta cũng viết a : b : c = 2 : 3 : 5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản