Chuyên đề toán " Hàm - Tích phân "

Chia sẻ: ithviet50

Tài liệu tham khảo các Chuyên đề toán học giúp các bạn luyện tập toán

Nội dung Text: Chuyên đề toán " Hàm - Tích phân "

Đề luyện tập số 3:
Chuyên đề nguyên hàm – tích phân
Tính các tích phân sau:
2 π 1
xdx 3 x 2e 2 x
I1 = ∫ 1 I 30 = ∫ dx
0 x+2 I16 =
π
∫ cos x.sin 3 x
dx
0 ( x + 1)
2

3 4
x x − 1dx 1
I2 = ∫ I 31 = ∫ x 2 ln ( 1 + x ) dx
π
2
x−7 I17 = ∫ ( sin x + cos x ) dx
3 3
1 0

I 32 = ∫ x 2 ( e − x + sin 2 x ) dx
6
1 0
I3 = ∫ dx π
2x +1+ 4x +1 2
sin 2 x π
I18 = ∫ ( 2 + sin x )
2
dx 2
x + cos x

4 2
dx I 33 = dx
I4 = ∫ 0
4 − sin 2 x
2 x ( x 3 + 1) π
2
−π
2
sin 2 x
∫ ( 2 + sin x )
π
10 dx I19 = dx 4

I5 = ∫
2
I 34 = ∫ (tg x + e
sin x
0 cos x)dx
5
x − 2 x −1 π 0
4
1 cos 2 x e3
I6 = ∫ x 1 − x 8 3 I 20 = ∫ ( sin x + cos x + 2 ) dx ln 2 x
I 35 = ∫
2
0 dx
0
π 1 x ln x + 1
2
e 3 − 2 ln x
1
3x + 2
I7 = ∫ I 21 = ∫ ( 1 − sin x ) sin I 36 = ∫
3 2
dx xdx dx
0 2x +1 +1 0
1
x 1 + 2 ln x
π 4
1
4 x2 + x 4sin 3 x
2 2x +1
I8 = ∫ 2 dx I 22 = ∫ dx I 37 = ∫ dx
0
2 x + 5x + 2 0
1 + cos x 0 1 + 2x + 1
2 π
x2 −1 π 2
sin 2 x
I9 = ∫
2 3
dx
I 23 = ∫
sin x cos x I 38 = ∫ 3 + 4sin x − cos 2 x dx
1 ( x + 2) x+2 dx
0
1 + cos 2 x 0

2 2 
1
x3 
ln 3
dx I 39 = ∫  xe 2 x −  dx
I10 = ∫ 1 + x dx
5 2
x
0
I 24 = ∫
0
e +2
x 0
π
4 − x2 
π
x sin x
2
sin x + sin 2 x
I 40 = ∫
1 2x
e dx
I11 = ∫ dx I 25 = ∫ dx 3sin 2 x + 4cos 2 x
0
3 + cos 2 x ex −1
0
0

( )
0
1
( x + 1)
2 π I 41 = ∫ x e − x + 3 x + 1 dx
I12 = ∫ dx I 26 = ∫ x.sin x.cos xdx 2
−1
x +1 2
ln 3
0 0
ex
3
x − x +1
2 e
x + ln x I 43 = ∫ dx
I13 = ∫ ∫ ( x + 1) ( e x + 1)
3
dx I 27 = dx 0
( x − 1)
3 2
2 1


( )
e 1
π
I 44 = ∫ x3 e x + x 2 + 1 dx
2
2 10
sin x I 28 = ∫ x lg xdx 2
I14 = ∫
0
sin x + cos x
dx
1
0
π
4
2 x
π
3
sin 3 x I 29 = ∫ ( 2 x + 5 ) ln ( x + 1) dx I 45 = ∫ 1 + cos 2 x dx
I15 =
π
∫ cos 4 x
dx 0 0

6




Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản