Chuyên đề " ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC "

Chia sẻ: tuyencoi70

 Mục đích: - Hiệu quả hơn việc dùng phấn bảng. - Học sinh được học tiết dạy ứng dụng CNTT sẽ giỏi hơn học sinh học tiết học không ứng dụng CNTT

Nội dung Text: Chuyên đề " ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC "

 

  1. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG  TIN TRONG DẠY HỌC NGƯỜI THỰC HIỆN: TRẦN VĂN BA
  2. TIÊU CHUẨN SOẠN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 1. Mục đích: - Hiệu quả hơn việc dùng phấn bảng. - Học sinh được học tiết dạy ứng dụng CNTT sẽ giỏi hơn học sinh học tiết dạy không ứng dụng CNTT - Kết quả thi cao hơn các lớp khác NGƯỜI THỰC HIỆN: TRẦN VĂN BA
  3. TIÊU CHUẨN SOẠN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 1. Mục đích: 2. Kiến thức: - Nhất quán về phông chữ, cỡ chữ, khổ chữ, kiểu chữ, khoảng cách, tiêu đề, lề... - Nhấn mạnh các ý chính bằng cách sử dụng các màu chữ phù hợp. - Những kiến thức có thể ghi bảng thì nên viết bảng. - Chỉ chiếu những phần mà phấn bảng không thể ghi được. NGƯỜI THỰC HIỆN: TRẦN VĂN BA
  4. MÔ HÌNH BÀI SOẠN CÓ ỨNG DỤNG CNTT + Giáo án word + Tư liệu công nghệ thông tin kèm theo nhằm mục đích - Tạo hứng thú bộ môn, toán học gắn với thực tiễn - Tạo các bài tập trắc nghiệm (Kiểm tra bài cũ, củng cố...) - Gợi ý để học sinh phát hiện kiến thức. - Phát hiện ra hướng giải. - Đề xuất các vấn đề mới. + Khai thác các thông tin trên mạng internet để phục vụ bài giảng. - Đoạn tex (đoạn văn bản) - Hình ảnh Lồng vào powerpoint - File video NGƯỜI THỰC HIỆN: TRẦN VĂN BA
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản