Chuyên đề về đại số lớp 10

Chia sẻ: daoxuanloc

Chuyên đề về đại số lớp 10

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyên đề về đại số lớp 10

Giáo án : Chuyên đề đại số 10

1.Bất phương trình đa thức
A-Lý thuyết : m < −2 ∪ m > 2  10
 m≤−
Phương pháp giải : ⇔ −10 ⇔ 3
*)Vân dụng định lí dấu tam thức bậc 2(định lí đảo  m≤ ∪m ≥ 2 
 3  m>2
dấu tam thức bậc 2 )
*)Tính chất của hàm số bậc nhất và bậc 2 Từ 2 trường hợp trên ta thấy giá trị cần tìm là
B-Bài tập : :
Bài toán 1: 10
m ≤ − ∪m ≥ 2
Tìm a để bất pt : ax + 4 > 0 3
Đúng với mọi x thỏa mãn điều kiện x < 4 2.Bất phương trình (1) có một nghiệm x = 1
Bài giải : ⇔ (m 2 − 4).1 + (m − 2).1 + 1 < 0
Đặt f(x) = ax +4 ⇔ m2 + m − 5 < 0
Ta có :
−1 − 21 −1 + 21
f ( x ) = ax + 4 > 0∀ x∈( −4;4) ⇔ 0
 m ≥ 1
⇔ Kết luận :
∆ = ( m − 2) − 4( m − 4) ≤ 0
2 2
 Bài toán 4:
m < −2 ∪ m > 2 Với giá trị nào của a thì bất pt sau nghiệm đúng
⇔ với mọi giá trị của x :
( m − 2)(3m + 10) ≥ 0 ( x 2 + 4 x + 3)( x 2 + 4 x + 6) ≥ a (1)

1
Giáo án : Chuyên đề đại số 10


Bài giải :
Bài toán 4:
Đặ t : t = x 2 + 4 x + 3 ⇒ x 2 + 4 x + 6 = t + 3 Bài tập về nhà :
t = ( x + 2) 2 − 1 ≥ −1 ⇒ t ≥ −1 Bài giải :
Ta có : Bài 1:
⇔ t (t + 3) ≥ a(3)
(1) ⇔ (m 2 + m − 2) x + m + 2 > 0(2)
Xét hàm số : f(t) = t 2 + 3t , (t ≥ −1) Đặt f(x) = (m2 + m – 2 )x + m + 2
(3) ⇔ Minf (t ) ≥ a Bài toán thỏa mãn:
Lập bảng biến thiên của f(t):  f ( −2) > 0 (m 2 + m − 2)(−2) + m + 2 > 0

Suy ra Mìn(t) = -2 Vậy (3) a ≤ −2 ⇔ ⇔ 2
Kết luân :  f (1) > 0 (m + m − 2)(1) + m + 2 > 0

Bài toán 5:  3
Tìm m để bất phương trình sau đúng với mọi x: −2m2 − m + 6 > 0
  −2 < m
0
  m < −2 ∪ m > 0
−3 ≤ 2 ≤ 2(1) 
x − x +1 3
Ta có : x − x + 1 > 0, ∀ x
2 ⇔0
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản