Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Chia sẻ: chuthotaidai

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh

Nội dung Text: Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Chuyển doanh nghiệp 100% vốn
nhà nước thành công ty cổ phần
Thông tin

Lĩnh vực thống kê:Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh
nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban Tổ
chức tỉnh ủy, Liên đoàn lao động.

Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:5 ngày

Đối tượng thực hiện:Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
Các bướcTên bước Mô tả bướcỦy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thực hiện cổ phần hóa và
1.
thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp.Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp tuyên truyền chủ trương
2.
chính sách cổ phần hóa.3. Doanh nghiệp cổ phần hóa chuẩn bị hồ sơ tài liệu.Doanh nghiệp cổ phần hóa kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài
4.
chính.Doanh nghiệp cổ phần hóa thuê các tổ chức tư vấn có chức
5.
năng xác định giá trị doanh nghiệp.Doanh nghiệp cổ phần hóa xây dựng Phương án bán cổ phần ưu
6.
đãi và Phương án sắp xếp lại lao động.7. Doanh nghiệp cổ phần hóa lập Phương án cổ phần hóa doanh
nghiệp và Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ
Tên bước Mô tả bước


phần.Doanh nghiệp cổ phần hóa gởi Phương án và Đều lệ cho Ban
8.
Chỉ đạo cổ phần hóa.Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thẩm định và trình ủy nhân dân tỉnh
9.
phê duyệt phương án cổ phần hóa.Doanh nghiệp cổ phần hóa nhận kết quả tại doanh nghiệp qua
10.
đường công văn,11. Doanh nghiệp triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa.12. Doanh nghiệp cổ phần hóa tiến hành đăng ký kinh doanh.13. Doanh nghiệp cổ phần hóa tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất.
Hồ sơThành phần hồ sơ1. Chứng thư thẩm định giá.2. Phương án cổ phần hóa .3. Phương án sắp xếp lại lao động.Số bộ hồ sơ:

08

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Nội dung Văn bản qui định+ Các doanh nghiệp không thuộc diện nhà nước nắm Nghị định số
1.
giữ 100% vốn điều lệ. 109/2007/NĐ-CP n...2.
+ Các doanh nghiệp còn vốn nhà nước sau khi đã xử Nghị định số
Nội dung Văn bản qui định


lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp. 109/2007/NĐ-CP n...+ Đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc ngoài qui định
tại khoản 1, điều III còn phải đảm bảo các điều kiện
sau:
.Có đủ điều kiện hạch toán độc lập.
Nghị định số
3.
. Việc cổ phần hóa đơn vị hạch toán phụ thuộc 109/2007/NĐ-CP n...
không gây khó khăn hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hoặc các bộ
phận còn lại của doanh nghiệp.
. Đã xác định trong Phương án tổng thể sắp xếp
doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản