Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
6
download

Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

  1. Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Liên đoàn lao động. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:5 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thực hiện cổ phần hóa và 1. thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp tuyên truyền chủ trương 2. chính sách cổ phần hóa. 3. Doanh nghiệp cổ phần hóa chuẩn bị hồ sơ tài liệu. Doanh nghiệp cổ phần hóa kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài 4. chính. Doanh nghiệp cổ phần hóa thuê các tổ chức tư vấn có chức 5. năng xác định giá trị doanh nghiệp. Doanh nghiệp cổ phần hóa xây dựng Phương án bán cổ phần ưu 6. đãi và Phương án sắp xếp lại lao động. 7. Doanh nghiệp cổ phần hóa lập Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp và Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ
  3. Tên bước Mô tả bước phần. Doanh nghiệp cổ phần hóa gởi Phương án và Đều lệ cho Ban 8. Chỉ đạo cổ phần hóa. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thẩm định và trình ủy nhân dân tỉnh 9. phê duyệt phương án cổ phần hóa. Doanh nghiệp cổ phần hóa nhận kết quả tại doanh nghiệp qua 10. đường công văn, 11. Doanh nghiệp triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa. 12. Doanh nghiệp cổ phần hóa tiến hành đăng ký kinh doanh. 13. Doanh nghiệp cổ phần hóa tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Chứng thư thẩm định giá. 2. Phương án cổ phần hóa . 3. Phương án sắp xếp lại lao động. Số bộ hồ sơ: 08 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định + Các doanh nghiệp không thuộc diện nhà nước nắm Nghị định số 1. giữ 100% vốn điều lệ. 109/2007/NĐ-CP n... 2. + Các doanh nghiệp còn vốn nhà nước sau khi đã xử Nghị định số
  5. Nội dung Văn bản qui định lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp. 109/2007/NĐ-CP n... + Đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc ngoài qui định tại khoản 1, điều III còn phải đảm bảo các điều kiện sau: .Có đủ điều kiện hạch toán độc lập. Nghị định số 3. . Việc cổ phần hóa đơn vị hạch toán phụ thuộc 109/2007/NĐ-CP n... không gây khó khăn hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hoặc các bộ phận còn lại của doanh nghiệp. . Đã xác định trong Phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản