Chuyển động ném ngang

Chia sẻ: ntgioi1204

Trong chuyển động ném ngang thời gian rơi của vật có phụ thuộc vào vận tốc ném ngang và ban đầu không? Khi vật M chạm đất thì Mx , My ngừng chuyển động  thời gian cđ của vật bằng thời gian một vật rơi tự do ở cùng độ cao.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyển động ném ngang

ooo
ooo
Tr−êng THPT Binh Gia-L¹ng S¬n
TrNg−êi thùc hiÖn: Giang TiÕn Minh
Tiiết 25. BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN
T
ĐỘNG NÉM NGANG

Máchỉ xét chuyểnthộng àng đơnugiản nhất và
Ta y bay phải đ ả h ném cứ trợ từ l ị
trém ào để hàng rơi đúng mục tiêu?
n í n ngang
Chiến sĩ bắn đại bácphải bắn với góc
Chi
bao nhiêu thì đạn bay trúng mục tiêu ?

I. Khảo sát chuyển động ném ngang
I.

→ Mx
v
O 0 x
0
-----------


----------------------------------------------
1.Chọn hệ tọa độMP
P
------------------ v
- Chọn trục Ox hướng theo
y 0

- ần phảitrục n hệhướng ạ độ như
Chọn chọ Oy trục to theo P
C
h Chuyể củđộật ? ình chi ém
2n ế nào đểhxácCĐ nếuểnngang
.Phân tích định chuy động
th
Khi M ng
av
Chuyển động của Mx , My gọi là
của M trên 0x và 0y cũng
các cđ thành phần của vật M
chuyển động theo
y ------------------------------------

My
Mx
M
Mặt đất
My
Slide 8v
v 00
0
3.Xác định các chuyển động thành
3.X
phần
a.Các pt chuyển động b. Các pt chuyển động của
của t/p Mx theo t/p My theo trục Oy là :
trục Ox là:
ay = g
ax = 0
Hãy áp dụng định luật II Newton để tìm
vx cho 0 ếtatính chất chuyểgt
vy = n
= v bi
Hãy x?
Phương trình chuyủa M ng của t/p Mx , 2
ển độ ?
1
2
x = vnhư thế nào? = 1/2 gt
đột c
ng xy
0
HãyươHãy cho chuytển Newtonủa t/pnMy ,
Ph áp ngng định luậ tính chất c để tìm
dụ trình biết II động chuyể
nhưy thcủnào? ?
độa ? ế a My
ng
Slide 9
II. Xác định chuyển động của
II.
vật
O
1. Dạng của quỹ đạo
1. x

Gợi ý 2:từ ptg x = 2v0t t = x/v0
y= x
2v 2 0
Quỹ đạo của vật có dạng một
xchuy t n động = 1/2gt2
Từ pt nửa = v0ểParabol yném ngang
Trong đường và pt thời gian rơi của
vậợyxác1:i ụốthuộcđạđạnvcủangậc ? tròngangi v0 ban
hãyiThph Ptcpt chuyể o độcó vai
V t ý ờđịnh némvàolà ậ v
2. v gian qu o
Gậ có ận t quỹ ỹ ngangn tố t ném gì đố
đKhikhông? độ2ờđấcủđấtnys=?h y
phươxáckhinvậtm hạut diễvậx ự, M
HãyÝngM = biể mthì
ớ vậ:t trình chi a
vầợii chuytể nhạthng gian M t
địch
Gu
phụ ngnchuycủađộng t ? xhời gian
ngừ thuđộng n ủa vậ t
chuyể ộc ể c g vào
y
y
cđ của vật bằng thời gian một vật Mặt đất

rơi tự do ở cùng độ cao. Slide 5
3. Tầm ném xa
3.
2h
L = xmax = v0t = v0
g

Hãy xác định tầm ném xa của vật ?

Gợi ý :Làmi C2 vật chạm đất là t ,thì
thờ gian
thời gian Mx chuyển động trên Ox xa
Tầm xa L
nhất cũng là t

Slide 4
Slide 9
Làm C2 v0 x
O
u
r
Thời gian chuyển động P
2h 2 . 80
t = = =4s
10
g
y L
Tầm xa của vật
L = v0t =20.4 = 80m
Quỹ đạo của vật
1
g 2
2
x=
y= x
2 80
2v 0
III.Thí nghiệm kiểm chứng
Thời gian chuyển động của 2 vật như nhau
Có nhận xét gì về chuyển
động của các vật trong
thí nghiệm
Mặt đất
Củng cố -Vận dụng
Viên bi A có khối lượng 2m,viên bi B có khối lượng 2m
ném bi A theo phương ngang với tốc độ lớn và thả
bi B rơi tự do ở cùng độ cao.
Hãy chọn đáp án chính xác nhất?
A.Viên bi A chạm đất trước.
B.Viên bi B chạm đất trước.
C.Cả hai chạm đất cùng lúc.
D.Vận tốc của hai vật lúc chạm đất
luôn luôn bằng nhau.
Củng cố -Vận dụng
Hãy chọn đáp án đúng:
Hãy
A . Thời gianchuyển động của vật bị ném ngang
phụ thuộc vào vận tốc v0.
B. Vận tốc v0 càng lớn thì vật chạm đất nhanh
hơn.
C. Thời gian chuyển động của vật bị ném ngang
không phụ thuộc vào độ lớn vận tốc v0 .
D.Vận tốc của vật bị ném ngang càng lớn thì thời
gian chuyển động của vật càng nhiều
Củng cố - Vận dụng

Một quả cầu được ném ngang với vận tốc
v0 =10 m/s từ độ cao 45m. Lấy g =10m/s2
sau 2s thì toạ độ của quả cầu là:
B.( 20 ; 20 )
A. ( 20 ; 45)
C. ( 20 ; 15 ) D.( 10 ; 20)
Bµi tËp vÒ nhµ
1.Häc,n¾m ch¾c phÇn ch− in mµu xanh
ph
sau bµi
2. Tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ lµm c¸c bµi
2. Tr
tËp trang 88.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản