Chuyển giao ảnh từ thẻ nhớ vào máy tính

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
618
lượt xem
24
download

Chuyển giao ảnh từ thẻ nhớ vào máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyển giao ảnh từ thẻ nhớ vào máy tính. Sau khi chụp ảnh thì bạn có nhiều cách để làm “copy” ảnh từ thẻ nhớ vào máy tính hay ghi lên đía CD-ROM, DVD-ROM…Cách phổ biến nhất là dùng ngay chiếc máy ảnh của bạn với dây cáp kèm theo và phần mềm chuyên dụng của máy. Ưu điểm của phương pháp này là bạn không cần đầu tư thêm thiết bị và giao diện cũng rất dễ sử dụng. Tuy nhiên nhược điểm của nó lại nằm ở tốc độ chuyển giao thông tin, đa phần các máy dCam, BCam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển giao ảnh từ thẻ nhớ vào máy tính

 1. Chuy n giao nh t th nh vào máy tính Chuy n giao nh t th nh vào máy tính. Sau khi ch p nh thì b n có nhi u cách làm “copy” nh t th nh vào máy tính hay ghi lên ía CD-ROM, DVD-ROM…Cách ph bi n nh t là dùng ngay chi c máy nh c a b n v i dây cáp kèm theo và ph n m m chuyên d ng c a máy. Ưu i m c a phương pháp này là b n không c n u tư thêm thi t b và giao di n cũng r t d s d ng. Tuy nhiên như c i m c a nó l i n m t c chuy n giao thông tin, a ph n các máy dCam, BCam và m t s dSLR hi n t i ch có giao di n USB 1.1 v i t c 12 Mb/giây trên lý thuy t. N u b n có m t chi c th 512 Mb y nh thì th i gian chuy n giao nh s khá lâu y. Gi i pháp th 2 là mua m t chi c “8 in 1 Card Reader” (hay th nh tho ng v n th y là “9 in 1” nhưng th t ra cũng u là lo i u c ư c nhi u lo i th mà thôi) v i ư ng truy n USB 2.0. ây NTL mu n nh n m nh t i y u t k thu t USB 2.0 vì nhi u lo i “Card Reader” cũ ch có USB 1.1 mà thôi. T c chuy n giao thông tin c a USB 2.0 là 480 Mb/giây! K t qu thì b n ã có th t rút ra ư c r i.
 2. N u b n dùng máy tính xách tay và không mu n ph i mang theo m i th dây cáp n i thì b n hoàn toàn có th mua m t chi c “PCMCIA 6-in-1 PC Card Adapter”. S d ng úng cách và b o qu n NTL ã nghe khá nhi u thông tin i lo i như không nên dùng th nh trên nhi u máy nh khác nhau vì s b …h ng. i u này là không chính xác. N u b n tháo l p th nh úng cách thì c u trúc c a nó không h b thay i cho dù nó ư c dùng v i nhi u lo i máy nh khác nhau. Khi l p th nh vào máy nh b n lưu ý cho các khe trư t c a th CF kh p v i các g c a máy nh nhé và sau ó nh nhàng n th nh vào trong. Tương t cho lúc tháo th nh ra kh i máy nh, b n c n b m nút y th nh ra m t cách d t khoát và nh nhàng. B n c n lưu ý v i các lo i u c th c a T u nhé, giá r nhưng thi t k không chính xác s làm h ng các chân th (pins) y. N u b n không s d ng máy nh lâu ngày thì nên tháo th nh ra kh i máy, c t vào trong h p nh a c a th và nơi khô ráo. Th nh tuy t i ph i ư c tránh b i và m cao.
 3. V i m t vài hi u bi t và kinh nghi m cá nhân, NTL hy v ng ã gi i áp ư c ph n nào nh ng th c m c c a các b n v dùng th nh khi ch p nh. Thân, (Hình nh minh ho c a hãng Sandisk) Cùng v i vi c phát tri n r m r c a k thu t s và các phương pháp lưu tr khác nhau thì có m t v n m i cũng ã n y sinh, ó chính là v n b o m t cho các d li u thông tin trên th nh . Có l i v i ngư i s d ng máy nh s nghi p dư thì nó l i không th t quan tr ng nhưng i v i các PRO thì nó l i vô cùng c n thi t nh t là khi các h p ng ư c ký dư i s b o tr c a pháp lu t và b o hi m. Hãng Lexar v a cho ra m t lo i th nh nhà ngh có kh năng b o m t cao là "Professional Series Memory Cards" cùng v i k thu t mã hoá "Encryption Technology" áp ng như c u này. M t ph n m m ơn gi n và d s d ng cho phép b n cài tm c b o m t trên th nh và máy nh. Như th các hình nh lưu trũ trên th nh ch có th c ư c b ng m t chi c máy nh có cài tb o m t tương ương hay c b ng máy tính v i tên ngư i s d ng và mã khoá. Cho
 4. n th i i m này thì ây là h thông b o m t duy nh t cho th nh trên th gi i. Chi c dSLR u tiên áp d ng công ngh này là chi c Nikon D2X. K thu t b o m t m i c a Lexar này có k thu t mã hoá 160 bit (m t trong nh ng k thu t b o m t hi u qu nh t và ư c ng d ng r ng rãi hi n hành) cùng v i SHA-1 (Secure Hash Algorithm), m t chu n ã ư c NIST (National Institute of Standards and Technology) thông qua. K thu t s bây gi thay i như chong chóng, ch c n vài tháng là các thông s k thu t ã thay i. b sung cho bài vi t "Th nh : không còn bí n" NTL xin ư c cung c p thêm cho các b n nh ng thông tin m i nh t t h i ch trang thi t b nhi p nh Photokina ang di n ra t i Cologne - c. SanDisk Extreme ™ III là lo i th nh nhanh nh t trên TG hi n t i v i t c c và ghi (hai thao tác này ư c ti n hành song song nh vào k thu t m i ESP-Enhanced Super-Parallel Processing) là 20Mb/s! v i th CF và 18 Mb/s v i MS. V i m c tiêu nh m vào các nhi p nh gia PRO và nghi p dư nhi u kinh nghi m, gam th nh SanDisk Extreme ™ III có dung lư ng t 1Gb n 4Gb. Môi trư ng ho t ng c a nó t -25°C n 85°C. Lo i th m i này có b o hành 10 năm t i châu Âu, Trung ông và châu Phi, các vùng còn l i th i gian s ng n hơn. M i chi c th nh này s có kèm theo ph n m m RescuePRO ™ giúp b n khôi ph c l i d li u nh trong trư ng h p b n ã xoá nh m nh. Giá c theo như thông báo là: CF 1Gb 139,99$; CF 4Gb 559,99$; SD 1Gb 139,99$; MS 1Gb 279,99$; MS 2Gb 559,99$. Lo i th SanDisk Ultra II không có thay i trong t c c và ghi (10Mb/s và 9Mb/s) nhưng nó t t i dung lư ng 8Gb v i th CF, 4Gb v i MS và 2Gb v i SD. Báo giá: Ultra II CF 256MB - 2GB $49.99 - $249.99 €44.00 - €245.00 (giá hi n t i)
 5. 4GB $479.99 €465.00 (vào tháng 10) 8GB $959.99 €930.00 (vào tháng 11) Ultra II MS PRO 256MB – 1GB $74.99 - $249.99 €73.00 – €259.00 (giá hi n t i) 2GB – 4GB $479.99 - $959.99 €495.00 - €990.00 (vào tháng 11) Ultra II SD 256MB – 512MB $64.99 - $89.99 €45.00 - €72.00 (giá hi n t i) 1GB – 2GB $119.99 - $239.99 €119.00 - €239.00 (vào tháng 11) S khác bi t gi a máy nh s và máy nh cơ Có l m t trong nh ng câu h i hay ư c nhi u ngư i t ra trư c khi quy t nh t giã cách ch p nh b ng phim truy n th ng bư c vào th gi i c a k thu t s là: máy nh k thu t s (DSLR) khác máy nh Cơ (SLR) ch nào? Có l cũng kh i c n ph i nói t i nh ng ti n d ng và nh ng kh năng kỳ di u c a k thu t s ang mang l i cho cu c s ng c a chúng ta hàng ngày n a. Riêng trong lĩnh v c nhi p nh thì bư c t phá này cũng r t ngo n m c. Nhìn thoáng qua t m hình trên ây ch c b n cũng ã nh n ngay ra s khác bi t c a k thu t s r i nh . Thay vào v trí quen thu c c a phim âm b n hay dương b n là m t m ch i n t c m quang nom r t... ơn gi n. Ta cũng không c n ph i m n p máy phía sau ra l p phim n a mà m t m nh nh a nh v i nh ng m ch i n t ly ti ã kh khàng lách vào bên sư n máy nh thay cho nh ng cu n phim c ng k nh làm nhi m v lưu gi nh. Còn m t b ph n c c kỳ quan tr ng n a mà chúng ta không nhìn th y ây, m t y u t mang tính quy t nh cho s khác bi t gi a các i gia máy nh v ch t lư ng, ó là ph n m m x lý nh - như m t b x lý nh c a máy tính - n m ngay trong thân máy nh.
 6. Trên ây là hình nh c a m ch i n t c m quang hi n i nh t do hãng Nikon phát minh và ch t o. Chính nó ã t o nên i u kỳ di u mà không m t chi c máy nh nào khác có th sánh n i v i chi c Nikon D2H. Trư c khi quay l i v i c u trúc c a các lo i m ch i n t c m quang thì có l chúng mình cũng nên c p m t chút t i cái mà g n như ai cũng bi t, ó là PIXEL. Nó là ch vi t t t nh m th hi n PIcture ELement - y u t c u thành c a nh k thu t s . Ta hãy g i nôm na là i m nh. M i m t b c nh ư c t o nên b i vô s i m nh. M i Pixel mang m t s th t riêng t 0 t i 255 (gi ng như ph màu căn b n c a AutoCAD v y) Tuỳ thu c vào hơn 16 tri u cách k t h p khác nhau gi a các pixel c a 3 kênh m u Red - Green - Blue ( - Xanh lá cây - Xanh da tr i) mà s t o nên vô s màu khác nhau. N u nói theo ngôn ng c a tin h c thì m i m t m u tương ương v i 8 Bit (Byte) và m u c a m i m t pixel ư c t o nên b i 3 m u k t h p RGB. Ta v n hay nghe nói t i các t m nh k thu t s có " sâu" khác nhau như 16 bit (8 bit x2), 24 bit (8 bit x3), 36 bit (12 bit x3), 48 bit (16 bit x3). Hi u rõ k thu t t o hình nh c a máy k thu t s có l là cách hay nh t nh n ra s khác bi t v i máy nh cơ. Như ta ã nói trên v c u t o, khi ánh sáng i qua ng kính máy nh s g p m t m ch i n t c m quang v i h th ng l c m u ánh sáng, chuy n thành tín hi u i n t . Hi n tư ng này tương ương v i ph n ng hoá h c c a phim âm b n
 7. hay dương b n. Ti p theo ó máy nh s x lý nh ng tín hi u i n t này tái t o l i m u s c trung th c c a hình nh (quá trình này tương ương v i vi c làm trong phòng r a nh c i n) và b n có th lưu tr hình nh nguyên g c hay ư c nén g n l i trên các thi t b lưu tr (ta v n g i là Memory Card). Trên th trư ng hi n t i t n t i hai lo i m ch i n t c m quang là: CCD (Charge-Coupled Devices) và CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor). Hãng Nikon m i nghiên c u thành công m t lo i th 3 k t h p ư c nh ng ưu i m c a c hai lo i trên là LBCAST (Lateral Burried Change Accumulator and Sensing Transitor Array). So v i CCD và CMOS thì LBCAST dùng t n ít năng lư ng hơn, ít l i h t nh hơn, ng th i nó góp ph n làm tăng t c x lý nh, làm tăng nh y, tương ph n và tái t o màu s c trung th c hơn. Nhưng cũng chính t i thi t b c bi t này mà ta th y rõ ràng s khác bi t gi a phim c i n và k thu t s . Lo i phim mà chúng ta v n hay dùng (thư ng ư c g i là phim 35mm hay 135) có kích thư c chi u r ng 36mm x chi u cao 24mm, t l hai c nh thư ng ư c quy g n thành 3:2. a ph n thì các máy nh cơ k thu t s có cùng t l này nhưng các máy Digital Compact Camera thư ng hay có t l 4:3 gi ng như t l c a màn hình máy tính. i u này gây ra s khó ch u nh khi b n mu n in nh k thu t s ư c ch p v i t l 4:3 ra gi y vì n u gi úng t l t m nh c a b n s là 115mm x 150mm, còn n u b n mu n gi nguyên chi u cao 100mm thì chi u r ng c a nh s b ng n l i. V i h th ng máy Digital Compact b n thư ng hay g p các Sensor v i kích thư c nh như: 1/2.7" hay 1/1.8". i v i lo i máy dSLR thì kích thư c c a Sensor l n hơn, ví d như Nikon D2H là 23,1mm x 15,5mm, so v i phim 24mm x 36mm thì t l chênh l ch là 1,5.
 8. n ây ta có th d dàng hi u ngay t i sao trên các máy Digital Compact ng kính zoom thư ng có các ti u c r t nh (ví d như máy Minolta Z1 có zoom x10: 5,8mm - 58mm tương ương 38 - 380mm v i phim 35mm) quy i sang tiêu c tương ương 24x36 ta ph i nhân tiêu c g c c a máy nh k thu t s v i t l ch nh l nh. Ch ng h n như ây t l chênh l ch c a môt CCD 1/2.7" là 38/5,8 = 6,55 l n. S khác bi t khá quan tr ng này khi n cho các ng kính v n ư c coi là góc r ng c a phim 35mm b ng tr thành....télé! Ta l y ví d c a máy Nikon D2H, t l chênh l ch là 1,5 thì tiêu c 28mm x 1,5 = 42mm, nghĩa là g n b ng ng kính tiêu chu n ( ng kính mà ta v n hay "g i" là 50mm th c ra ch có 45mm mà thôi) T ó phát sinh ra nhu c u dùng các ng kính góc siêu r ng, th m chí ng kính m t cá ch p v i thân máy nh k thu t s . Ch ng h n m t lo i ng kính m i c a Nikon: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED (3.2x) khi dùng v i Nikon D2H s tr thành 25,5 - 82,5mm. N u như v i các phim ph thông ta hay nói v nhi t m u thì tương ương trong k thu t s ta có khái ni m Cân b ng tr ng (White Balance). Thư ng thì trong các máy nh k thu t s Cân b ng tr ng ư c ch nh t ng tuỳ theo ánh
 9. sáng môi trư ng tt i trung th c cao nh t c a màu s c nhưng b n v n hoàn toàn có th l a ch n các ch ánh sáng theo ý c a mình như ánh sáng ban ngày, ánh sáng èn dây tóc vàng, ánh sáng èn nê-ông.... Khác v i phim âm b n hay dương b n, v i k thu t s b n có th l a ch n c u trúc c a nh lưu tr . Có r t nhi u hình th c khác nhau: RAW, TIFF, JPEG... hai lo i u tiên thì hình nh ư c lưu tr nguyên th , không b nén ho c ư c nén v i t l th p m b o tính trung th c và ch t lư ng hình nh ( x lý sau này trên máy tính), còn d ng JPEG thì nh có th s ư c nén g n l i t i 40 l n, ti n l i cho vi c g i qua internet. Cu i cùng là các lo i Memory Card ph bi n và thông d ng hi n hành: CF, MS, SD, MMD, XD,....ưu i m c a chúng là sau khi ch p xong nh và lưu tr thì b n có th ung dung xoá h t nh i và ch p l i t u. Còn ký hi u t c X12 ch ng h n thì có nghĩa là 12 x 150 kb/s = 1800 kb/s. Hy v ng bài vi t ng n g n trên ây ã giúp b n hi u rõ hơn ph n nào v s khác bi t gi a dSLR và SLR. Xsync, Hsync, Exposure time, Flash photography Khi mua m t cái camera body, chúng ta thư ng quan tâm n nhi u th như các tính năng v o sáng, l y nét, t c ch p, bracketting, k t c u... mà ít ai ý n thông s X-sync, m t thông s quan tr ng ánh giá ng c p c a body. c p n thông s này, trư c h t ph i quay l i v i c u t o và nguyên lý v n hành c a màn tr p trong máy (D)SLR. 1. V trí & vai trò c a màn tr p
 10. Phía trư c c a film frame (ho c sensor) là v trí c a màn tr p. Nhi m v c a nó ta u bi t là i u ti t th i gian phơi sáng (exposure time) c a b c hình. Bình thư ng, màn tr p óng kín film k0 b phơi sáng, khi ch p màn tr p m ra ánh sáng ti p xúc v i b n film. Màn tr p m càng lâu, ánh sáng vào càng nhi u và ngư c l i . N u chúng ta ch hình dung màn tr p như 1 (m t) cái rèm c a s kéo ra kéo vào, thì s th y r ng th i gian phơi sáng c a các i m có v trí khác nhau trong khung c a s , s khác nhau. i m nào ư c hé ra trư c, s b che l i sau và có th i gian phơi sáng lâu hơn. i u này k0 th ch p nh n ư c, và th c t cũng k0 ph i như v y. Màn tr p (shutter curtain) trong máy (D)SLR có 2 cái màn ! 2. Nguyên lý ho t ng c a màn tr p (shutter curtain) Hai màn tr p này l n lư t g i là Front Curtain (ho c First Curtain) và Rear Curtain (Second Curtain).
 11. Front Curtain (FC): có nhi m v kéo ra cho film l sáng Rear Curtain (RC): có nhi m v óng l i i u ti t th i gian phơi sáng c a film. C hai màn tr p này u cùng ch y v i 1 t c như nhau Gi s ây là c nh chúng ta mu n ch p, và là cái chúng ta nhìn th y qua viewfinder (a) (a) Lúc này film chưa h b phơi sáng, ta chưa b m ch p, FC v n ang che kín film frame (b) (b)
 12. Khi chúng ta b m ch p, gương s l t lên, sau ó FC s kéo t dư i lên trên, film l sáng t dư i lên trên (c) (c) Sau khi FC kéo lên h t, film hoàn toàn l sáng, lúc này nh hoàn toàn ư c in lên b n film (d) (d) Ti p theo, RC s kéo lên óng l i, film b che l i t dư i lên trên (e)
 13. (e) Sau khi RC óng l i toàn b , pose nh ã ch p xong (f) (f) gương h xu ng, FC và RC tr l i v trí ban u (b) Theo nguyên lý trên, ta th y r ng vì c hai màn tr p u ch y v i cùng m t t c , theo cùng m t hư ng cho nên, m i i m trên b n film u có th i gian phơi sáng như nhau.
Đồng bộ tài khoản