Chuyển hóa Hemoglobin

Chia sẻ: m310dy1ndark

Trình bày được sơ đồ thoái hóa hemoglobin. Trình bày được nguyên nhân, các đặc điểm hóa sinh của hội chứng vàng da Trình bày được bệnh lý do rối loạn tổng hợp Hem và globin.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyển hóa Hemoglobin

Chuyển hóa Hemoglobin 

BS. Chi Mai
   
Mục tiêu 
Trình bày được sơ đồ thoái hóa 


hemoglobin.
Trình bày được nguyên nhân, các đặc 


điểm hóa sinh của hội chứng vàng da
Trình bày được bệnh lý do rối loạn tổng 


hợp Hem và globin.
Mở đầu
Hb chiếm 34% lượng protein hồng cầu.


Đời sống hồng cầu khoảng 120 ngày


Hồng cầu già bị phá hủy ở hệ thống võng nội mô 


giải phóng Hb
Hb thủy phân thành Hem và Globin


Hem thoái hóa thành bilirubin


Globin thoái hóa thành acid amin


Tổng hợp Hb là sự tổng hợp Hem và globin


Tổng hợp hem


Tổng hợp globin

Thoái hóa hemoglobin
Hồng cầu già Lách, tủy xương, tế 
bào Kupfer của gan

Gan
Đại 
thực 
bào
Thoái hóa Hemoglobin
Thoái hóa hem
Bilirubin là sản phẩm thoái hóa của hem

Thoái hóa hem
HEME
O2 + NADPH


Heme oxygenase (ER)

H2O + NADP+

F e3+ Bone marrow
exhaled CO
transferrin
P M
M V M P V
M


C C O
O C
N N N N
H H
H
H H H
Excreted by Reptiles
Biliverdin
H 2O soluble
and birds
NADPH + H+
Biliverdin Reductase
Modified from
Fig. 28- 31 Stryer
N AD P +
4th Ed.
M M P M
V P M VC C
O O
C
N N N N
H2 H
H
H H H H


BILIRUBIN(Neurotoxin to
Fat soluble babies)
A NT IOX ID AN T


NEONATAL
JAUNDICE
LIVER
Plasma Serum Albumin Complex
Bilirubin accumulates in
newborns.
(destroy with sunlight).
Thoái hóa hem (tiếp)
COO CO O
COO
M M M
V M O
V H
H
+ H
OH
UDP
OH
C C
O O
C
N N N N
H2 H
H
H H H H H OH

B ilirubin UDP-glucuronate
U DP End oplasmic reticulum
UDP-glucuronosyl
transferase (UGT 1A1*)
COO
O H
H
H
OH
O
OH O
H OH C CO O


M M M
V M VC C O
O C
N N N N
H2 H
H
H H H H

BILIRUBIN MONOGLUCURONIDE
UDP gluc. + UGT 1A1BILIRUBIN DIGLUCURONIDE
( Soluble bilirubin diglucuronide secreted
into the bile)
Thoái hóa Hem (tiếp) 

UDP­Glucuronyl 
transferase Theo mật 
Bilirubin liên hợp
xuống ruột
(Bilirubin diglucuronat)Vi khuẩn ở ruột giải phóng bilirubin tự do 
và thoái hóa thành urobilinogen


Phần nhỏ được tái hấp  Phần lớn chuyển thành 
thu về gan theo tĩnh  stercobilinogen     
mạch cửa, tới thận và  stercobilin, sắc tố chính 
bài tiết ra ngoài nước  của phân
tiểu     urobilin
Thóai hóa hem
Thoái hóa hem
Tan huyết nội mạch
Bình thường 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản