Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chia sẻ: ca_chepvang

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính củ thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản