Chuyện - PA-XTƠ VÀ EM BÉ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
322
lượt xem
7
download

Chuyện - PA-XTƠ VÀ EM BÉ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dựa vào lời kể của thầy cô và tranh minh họa, HS kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện Pa-xtơ và em bé bằng lời kể của mình. - HS hiểu được ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi tài năng và tấm lòng nhân hậu, yêu thương con người hết mực của bác sĩ Pa-xtơ đã khiến ông cống hiến cho loài người một phát minh khoa học lớn lao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyện - PA-XTƠ VÀ EM BÉ

  1. Chuy n : PA-XTƠ VÀ EM BÉ I. M c tiêu, nhi m v : - D a vào l i k c a th y cô và tranh minh h a, HS k l i ư c t ng o n và toàn b câu chuy n Pa-xtơ và em bé b ng l i k c a mình. - HS hi u ư c ý nghĩa câu chuy n: ca ng i tài năng và t m lòng nhân h u, yêu thương con ngư i h t m c c a bác sĩ Pa-xtơ ã khi n ông c ng hi n cho loài ngư i m t phát minh khoa h c l n lao. II. dùng d y h c: - Tranh minh h a trong SGK. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra:
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài . (1') Ho t ng 2: GV k chuy n. (5-7’) a) GV k chuy n l n 1 (không tranh). - GV k toàn b câu chuy n l n 1. - GV ghi lên b ng tên nhân v t và ngày - HS l ng nghe. tháng áng nh . b) GV k l n 2 (s d ng tranh). Ho t ng 3: HS k chuy n. (20-22’) a) Cho HS k l i t ng o n câu chuy n. - Cho HS k t ng o n câu chuy n.
  3. - Cho HS thi k o n. b) Cho HS k l i toàn b câu chuy n. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS k l i câu chuy n cho ngư i thân nghe. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản