Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
5
download

Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

  1. Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cơ quan thuế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quá mười bốn (14) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí địa chính (Mức thu do Nghị định 1. Lệ phí địa chính Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy 24/2006/NĐ-CP của định) C... Phí thẩm định Phí thẩm định cấp quyền sử Nghị định 2. cấp quyền sử dụng đất (Mức thu do Hội đồng 24/2006/NĐ-CP của dụng đất nhân dân cấp tỉnh quy định) C... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại 1. xã, thị trấn (trường hơp nộp hồ sơ tại xã thị trấn thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường).
  3. Tên bước Mô tả bước - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra; đối với trường hợp đủ điều kiện thì làm trích sao hồ sơ địa chính 2. và gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; - Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý giấy 3. chứng nhận quyền sử dụng đất. - Gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng đăng 4. ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân 5. xã, thị trấn có trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ - Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu 1. tiền sử dụng đất; 2. - Hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao Thông tư số 09/2007/TT- 1. đất có thu tiền sử dụng đất BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản