Circuits & Electronics P10

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
38
lượt xem
6
download

Circuits & Electronics P10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Amplifiers -Small Signal Model 6.002 Fall 2000 Lecture 10 1 .Review MOSFET amp VS RL vO vI iDS Saturation discipline — operate MOSFET only in saturation region Large signal analysis 1. Find vO vs vI under saturation discipline. 2. Valid vI , vO ranges under saturation discipline. Reading: Small signal model -- Chapter 8 6.002 Fall 2000 Lecture 10 2 .Large Signal Review 1 vO vs vI vO = VS − K (vI −1)2 RL 2 valid for vI ≥ VT and vO ≥ vI – VT K 2 (same as iDS ≤ vO ) 2 6.002 Fall 2000 Lecture 10 3 .Large Signal Review 2 Valid operating ranges V S v O vO vI −VT vO = vI −VT vO ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Circuits & Electronics P10

Đồng bộ tài khoản