Circuits & Electronics P11

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
72
lượt xem
14
download

Circuits & Electronics P11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Small Signal Circuits 6.002 Fall 2000 Lecture 11 1 .Review: Small signal notation vA = VA + va total operating point small signal vOUT = f (vI ) d f (vI ) ⋅ vi vout = dv I v I =VI VS vI = VI + vi vi VI RL + – + – Lecture 11 vO = VO + vo 6.002 Fall 2000 2 .Review: I Graphical view (using transfer function) vO behaves linear for small perturbations vI 6.002 Fall 2000 Lecture 11 3 .Review: II Mathematical view K (vI − VT ) vO = VS − RL 2 2 V − K (v − V )2 R  T L d  S 2 I   vo = dv I v I =VI ⋅...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Circuits & Electronics P11

Đồng bộ tài khoản