Circuits & Electronics P13

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
66
lượt xem
4
download

Circuits & Electronics P13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Digital Circuit 6.002 Fall 2000 Lecture 13 1 .Review vI VI 0 vI + – t R C + vC – vC (0 ) = VO vC = VI + (VO − VI ) e −t RC 1 vC VI VO RC time constant RC t 6.002 Fall 2000 Lecture 13 2 .Let’s apply the result to an inverter. A X First, rising delay tr at B B VS VS A vA 5V B X t CGS 0 1 0 at A 6.002 Fall 2000 Lecture 13 3 .First, rising delay tr at B VS VS A vA 5V B X CGS 0 1 0 at A t 5V vB ideal observed 0 t 6.002 Fall 2000 Lecture 13 4 .First, rising delay tr at B VS VS A vA 5V B X t CGS 0 1 0 at A 5V VOH vB rising delay of X 0 tr t 6.002 Fall 2000 Lecture 13 5 ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Circuits & Electronics P13

Đồng bộ tài khoản