Cisco Network part 50

Chia sẻ: Adasdsaeqd Asdasdasdaseq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
25
lượt xem
3
download

Cisco Network part 50

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cisco network part 50', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cisco Network part 50

  1. router để liên lạc với những phần logic còn lại trên supervisor engine thông qua Interprocessor Communication (IPC) bus. Như thế, switch có MSFC có khả năng MLS (Layer 3 switching). MSFC của switch 6000 có chức năng tương tự nhu MLS-RP của switch 5000. MSFC được xem như là module logic thứ 15 nếu supervisor engine được gắn vào trong slot 1 và được xem như là module logic thứ 16 nếu supervisor engine được gắn vào trong slot 2. Hình mô tả chức năng của Multilayer Switch Feature Card Error! Hoạt động của MSFC : Packet đầu tiên đi từ nguồn đến đích theo cách routing thông thường. Ngay khi nó đến đích, supervisor engine học được tất cả thông tin mà nó cần để gởi đi những packet tiếp theo bằng con đường khác thông qua phần cứng của chính nó và bô xử lý router. Supervisor trình bày lại theo cách trình bày của layer 3 và thiết bị nơi nhận nghĩ rằng nó nhận được packet từ 1 router. Hoạt động này sẽ được trình bày chi tiết ở phần sau.
  2. Ví dụ bật PIM trên các cổng ở chế độ default(sparse-dense-mode): Router(config-if)# ip pim Router(config-if)# Ví dụ bật PIM trên các cổng ở chế độ sparse: Router(config-if)# ip pim sparse-mode Router(config-if)# Task Command Trình bày thông tin IP MMLS cho 1 cổng show ip pim interface MSFC IP PIM trên router. [type number] count Trình bày tình trạng hoạt động của IP show ip interface MMLS trên một cổng của router. Tắt IP MMLS Task Command Tắt IP MMLS trên các cổng của Router(config-if)# no mls ip router. multicast Ví dụ: Router(config-if)# no mls ip multicast Router(config-if)# Trình bày bảng IP multicast Task Command Trình bày bảng IP show ip mroute [group[source]] | [summary] multicast routing. | [count] | [active kbps] Ví dụ: Router# show ip mroute IP Multicast Routing Table Flags:D - Dense, S - Sparse, C - Connected, L - Local, P - Pruned R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT Outgoing interface Flags: H - Hardware switched Timers:Uptime/Expires Interface state:Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode (*, 224.0.1.40), 00:01:15/00:00:00, RP 0.0.0.0, flags:DJCL Incoming interface:Null, RPF nbr 0.0.0.0
  3. Outgoing interface list: Vlan800, Forward/Dense, 00:01:15/00:00:00 (*, 224.1.1.1), 00:01:14/00:02:59, RP 0.0.0.0, flags:DJC Incoming interface:Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Vlan5, Forward/Dense, 00:01:15/00:00:00 Vlan4, Forward/Dense, 00:01:15/00:00:00 Vlan3, Forward/Dense, 00:01:15/00:00:00 Vlan2, Forward/Dense, 00:01:15/00:00:00 (2.1.1.2, 224.1.1.1), 00:01:06/00:02:53, flags:CT Incoming interface:Vlan800, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Vlan2, Forward/Dense, 00:01:06/00:00:00, H Vlan3, Forward/Dense, 00:01:06/00:00:00, H Vlan4, Forward/Dense, 00:01:06/00:00:00, H Vlan5, Forward/Dense, 00:01:06/00:00:00, H Trình bày chi tiết thông tin MMLS trên router : Task Command Trình bày chi tiết IP MMLS trên show mls ip multicast tất cả các cổng. [[group[source][vlan-id]] | [*]] Trình bày tổng thể thông tin IP show mls ip multicast summary MMLS. Trình bày bảng thống kê IP show mls ip multicast statistics MMLS. Ví dụ cho thấy cách trình bày thông tin một mục IP MMLS trên router: Router# show mls ip multicast 224.1.1.1 Multicast hardware switched flows: (1.1.13.1, 224.1.1.1) Incoming interface: Vlan13, Packets switched: 61590 Hardware switched outgoing interfaces: Vlan20 Vlan9 MFD installed: Vlan13 (1.1.9.3, 224.1.1.1) Incoming interface: Vlan9, Packets switched: 0 Hardware switched outgoing interfaces: Vlan20 MFD installed: Vlan9 (1.1.12.1, 224.1.1.1) Incoming interface: Vlan12, Packets switched: 62010 Hardware switched outgoing interfaces: Vlan20 Vlan9 MFD installed: Vlan12
  4. (1.1.12.3, 224.1.1.1) Incoming interface: Vlan12, Packets switched: 61980 Hardware switched outgoing interfaces: Vlan20 Vlan9 MFD installed: Vlan12 (1.1.11.1, 224.1.1.1) Incoming interface: Vlan11, Packets switched: 62430 Hardware switched outgoing interfaces: Vlan20 Vlan9 MFD installed: Vlan11 (1.1.11.3, 224.1.1.1) Incoming interface: Vlan11, Packets switched: 62430 Hardware switched outgoing interfaces: Vlan20 Vlan9 MFD installed: Vlan11 Total hardware switched installed: 6 Router# Ví dụ sau trình bày thông tin tổng thể IP MMLS trên router: Router# show mls ip multicast summary 7 MMLS entries using 560 bytes of memory Number of partial hardware-switched flows:2 Number of complete hardware-switched flows:5 Router# · Configuring IP MMLS trên Switch (Switch ở đây tức là MLS-SE đối với họ switch Catalyst 5000 hoặc là PFC đối với họ Catalyst 6000) Để bật IP MMLS trên switch, làm những bước sau trong chế độ privileged: Task Command Bật IP MMLS trên switch. set mls multicast enable Kiểm tra lại MMLS. show mls multicast Ví dụ: Console> (enable) set mls multicast enable Multilayer Switching for Multicast is enabled for this device. Console> (enable) Tắt IP MMLS trên Switch Khi tắt IP MMLS trên switch, switch dừng quá trình multilayer switching IP multicast, bỏ tất cả những thông tin IP MMLS trong Layer 3 cache, và dừng tiến trình gửi multicast messages từ Router.
  5. Để tắt IP MMLS trên switch : Task Command Tắt IP MMLS trên switch. set mls multicast disable Kiểm tra lại MMLS. show mls multicast Ví dụ: Console> (enable) set mls multicast disable Multilayer Switching for Multicast is disabled for this device. Console> (enable) Trình bày thông tin IP cấu hình MMLS : Task Command Trình bày 1 cách tổng thể thông tin cấu hình show mls IP MMLS. multicast Ví dụ: Console> (enable) show mls multicast Admin Status: Enabled Operational Status: Active Configured flow mask is {Destination-source-vlan flow} Active Entries = 10 Router include list : 1.1.9.254 (Active) 1.1.5.252 (Active) Console> (enable) Trình bày bảng thống kê thông tin IP MMLS: Task Command Trình bày bảng thống kê IP multicast trên show mls multicast Router. statistics [ip_addr] Ví dụ: Console (enable) show mls multicast statistics Router IP Router Name Router MAC -------------------------------------------------------
  6. 1.1.9.254 ? 00-50-0f-06-3c-a0 Transmit: Delete Notifications: 23 Acknowledgements: 92 Flow Statistics: 56 Receive: Open Connection Requests: 1 Keep Alive Messages: 72 Shortcut Messages: 19 Shortcut Install TLV: 8 Selective Delete TLV: 4 Group Delete TLV: 0 Update TLV: 3 Input VLAN Delete TLV: 0 Output VLAN Delete TLV: 0 Global Delete TLV: 0 MFD Install TLV: 7 MFD Delete TLV: 0
Đồng bộ tài khoản