CLAUSES (mệnh đề )

Chia sẻ: Lang Du | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
141
lượt xem
69
download

CLAUSES (mệnh đề )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CLAUSES (mệnh đề ) ĐỊNH NGHĨA : Mệnh đề có 3 định nghĩa như sau: 1) A clause is a sentence that is part of a larger sentence :Mệnh đề là một câu mà nó là thành phần của một câu lớn hơn (dài hơn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CLAUSES (mệnh đề )

Đồng bộ tài khoản