Cơ bản về xây dựng mạng truyền thông

Chia sẻ: Nguyễn Peter | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
124
lượt xem
40
download

Cơ bản về xây dựng mạng truyền thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích xây dựng MMT: Nhu cầu chia sẻ tài nguyên, thông tin và dịch vụ. Mô hình tập trung được thay thế bằng mô hình mới: mạng truyền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ bản về xây dựng mạng truyền thông

 1. 8/2006 Chủ đề 1. Cơ bản về xây dựng MMT Chủ đề 1 Mục đích xây dựng MMT  Nhu cầu chia sẻ tài nguyên, thông tin và dịch vụ  Mô hình tập trung được thay thế bằng mô hình mới: mạng truyền thông Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 2. 8/2006 Chủ đề 1 Communication services • Cho phép trao đổi thông tin giũa các user ở các vị trí địa lý khác nhau Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 3. 8/2006 Chủ đề 1 Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 4. 8/2006 Chủ đề 1 Applications • Được xây dựng trên các dịch vụ truyền thông • E-mail được xây dưng trên dich vụ Internet (realiable stream) Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 5. 8/2006 Chủ đề 1 • Web browser được xây dưng trên dich vụ Internet (realiable stream) Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 6. 8/2006 Chủ đề 1 • Web browser được xây dưng trên dich vụ Internet (realiable stream) và CPTM (cellular phone text mesaging) Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 7. 8/2006 Chủ đề 1 Các ví dụ khác • Pee-to-peer: Chia sẻ file của Napster, Gnuitella, Kazza • Audio – video streaming • Network games • Online purchasing • Voice-over-Internet • Video on demand • IP TV Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 8. 8/2006 Chủ đề 1 Mạng truyền thông là gì? • Là tập hợp các thiết bị (hardware và software) và tiện nghi để có thể cung cấp các dịch vụ truyền thông cơ bản + Thiết bị: Routers, + Tiện nghi: cáp đồng, servers, switches, cáp đồng trục, cáp multiplexers, hubs, quang, ống dẫn, … modems, … • Ví dụ: Mạng điện thoại, mạng di động, mạng máy tính, Internet, … Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 9. 8/2006 Chủ đề 1 • Kiến trúc mạng: Chỉ ra phương thức xây dựng và hoạt động của mạng • Kiến trúc mạng phụ thuộc dịch vụ mạng • Kiến trúc mạng chia các quá trình truyền thông trên mạng thành các vùng chức năng gọi là phân lớp (layers) Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 10. 8/2006 Chủ đề 1 Quá trình phát triển kiến trúc mạng truyền thông • Telegraph networks  Message switching and digital transmission • Telephone networks  Circuit switching  Analog transmission -> digital transmission  Mobile communications • Internet  Packet switching and computer applications • Next-generation internet  Multi-service packet switching networks Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 11. 8/2006 Chủ đề 1 Telegraph networks và message switching • Electric telegraph  William Sturgeon Electro-magnet (1825): trường điện từ đuợc tạo ra từ miếng lõi sắt quấn dây đồng khi có dòng điện chạy qua  Joseph Henry (1830): Dòng điên chạy trên 1 mile để làm kêu chuông  Samuel Morse (1835): Xung và dòng làm cong miếng nam châm tạo ra chấm và gạch, thí nghiệm trên 40 miles  Tín hiệu truyền với vận tốc ánh sáng: ~2x108 m/s trong cáp Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 12. 8/2006 Chủ đề 1 • Digital communications  Mã Morse biến đổi text message thành chấm và gạch  Sử dụng hệ thống truyền tin thiết kế cho việc truyền chấm và gach Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 13. 8/2006 Chủ đề 1 • Electric Telegraph Networks  Chuyển mạch thông báo và cơ chế Store-and-Forward  Địa chỉ hóa, định tuyến, chuyển tiếp Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 14. 8/2006 Chủ đề 1 • Baudot telegraph multiplexer  Chuyển mạch thông báo và cơ chế Store-and-Forward  Địa chỉ hóa, định tuyến, chuyển tiếp Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 15. 8/2006 Chủ đề 1 Telephone networks và circuit switching • Signaling  Cần thiết để thiết lập cuộc gọi  Bell’s telephone (1875) Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 16. 8/2006 Chủ đề 1 l p  Æ tbé  Þnh uyÕ n ¾ ®   ® t 16 Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 17. 8/2006 Chủ đề 1 l p  Æ tbé  Þnh uyÕ n  iC SU / SU ¾ ®   ® t ví  D 17 Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 18. 8/2006 Chủ đề 1 l p  Æ tbé  Þnh uyÕ n+M odem   SL ¾ ®   ® t AD 18 Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
 19. 8/2006 Chủ đề 1 L¾ p  Æ tW LAN   SL  out ®   AD R er 19 Hanoi University of Technology Faculty of Electronics and Telecommunications
Đồng bộ tài khoản