CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUÁN LÝ TÍN DỤNG phần 5

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
183
lượt xem
62
download

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUÁN LÝ TÍN DỤNG phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục PHỤ LỤC 2A SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHUNG Xác định thị trường và các thị trường mục tiêu ĐỀ XUẤT TÍN DỤNG 1. NHU CẦU KHÁCH Ti HÀNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUÁN LÝ TÍN DỤNG phần 5

  1. Phụ lục PHỤ LỤC 2A SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHUNG Xác định thị trường và các thị trường mục tiêu ĐỀ XUẤT TÍN DỤNG 1. THẨM ĐỊNH 2. PHÊ DUYỆT THƯƠNG LƯỢNG NHU CẦU KHÁCH Ti HÀNG p nh n yêu  M c đích vay Kỳ h n Cán b qu n tr c u khách hàng  HĐKD  Thanh toán   r i ro  Tìm hi u tri n  Qu n lý  Các đi u kho n  Giám đ c/T ng  v ng  S  li u  B o đ m ti n vay  giám đ c  Tham khảo ý   Các v n đ  khác    kiến bên ngoài 2.1 THỦ TỤC HỒ SƠ & GIẢI NGÂN THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI NGÂN D  th o h p đ ng   Xem xét h  s   Th t c h s  hoàn t t Ki m tra tài s n b o  Chuy n ti n  đ m  Mi n b gi y t pháplý
  2. QU N LÝ DANH M C  QUẢN LÝ TD Tr  n  đúng h n   THANH TOÁN Tr  đ  g c  Tr  đ  lãi  S  li u  Các đi u kho n  B o đ m ti n vay  Thanh toán  D u hi u b t th ng  Đánh giá tín d ng  Nh n bi t s m Chính sách x XỬ LÝ  lý  Qu n lý  TỔN THẤT D u hi u c nh báo  C  g ng thu h i n   Bi n pháp pháp lý  Không tr  n g c Tái c c u Không tr  n  lãi  PHỤ LỤC 2B. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÍN DỤNG Tại Trung tâm điều hành: H i đ ng qu n tr T ng Giám đ c Ki m tra giám sát tín  d ng đ c l p  Phó T ng Giám đ c  ph trách tín d ng
  3. Tại Chi nhánh các cấp Giám đ c  Chi nhánh Ki m tra giám  sát tín d ng đ c  l p   chi nhánh  Phòng (Tổ) Phòng (Tổ) Tín dụng thẩm định

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản