CƠ ĐẦU MẶT CỔ (Giải phẫu học)

Chia sẻ: Pham Thanh Tong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
547
lượt xem
142
download

CƠ ĐẦU MẶT CỔ (Giải phẫu học)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các cơ bám da của mặt đều quây quanh các hố tự nhiên, sự phức tạp của các cơ mặt là một đặc trưng của loài người: đó là phương tiện để diễn đạt tình cảm và đóng mở các lỗ tự nhiên và có 3 đặc tính chung: - Có một đầu bám vào da, một đầu bám vào xương, khi cơ co làm thay đổi nét mặt biểu hiện tình cảm, vui, buồn (nếp nhăn thường thẳng góc với sợi cơ). - Sắp xếp quanh các hố tự nhiên như mắt, mũi, tai, miệng, để đóng mở các lỗ tự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CƠ ĐẦU MẶT CỔ (Giải phẫu học)

 1. CƠ ĐẦU MẶT CỔ BS. LÊ QUANG TUYỀN BS. BỘ MÔN GIẢI PHẪU
 2. CƠ ĐẦU MẶT CỔ MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1­ BIẾT ĐƯỢCĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CƠ VÙNG MẶT 3­ KỂ TÊN CÁC CƠ VÙNG MẶT THEO NHÓM CƠ 4­ KỂ TÊN CÁC CƠ NHAI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM
 3. CƠ ĐẦU MẶT CỔ ĐẶC ĐIỂM CHUNG: 1- BÁM TẬN VÀO DA MẶT 2- DIỄN TẢ NÉT MẶT 3- DO THẦN KINH MẶT (VII) CHI PHỐI VẬN ĐỘNG
 4. CƠ ĐẦU MẶT CỔ
 5. CƠ ĐẦU MẶT CỔ
 6. CƠ ĐẦU MẶT CỔ 1- CƠ VÙNG TRÁN 1- CƠ VÙNG TRÁN 2- CƠ MẮT 2- CƠ MẮT 3- CƠ MŨI 3- CƠ MŨI 4- CƠ MIỆNG 4- CƠ MIỆNG
 7. CƠ ĐẦU MẶT CỔ 5- CƠ TAI: TRÊN, TRƯỚC, SAU 5- CƠ TAI: TRÊN, TRƯỚC, SAU
 8. CƠ ĐẦU MẶT CỔ 1- CƠ TRÁN 1- CƠ BỤNG 2- CƠ BỤNG 3- CƠ THÁI CHẨM DƯƠNG ĐỈNH TRÁN
 9. CƠ ĐẦU MẶT CỔ CÂN CƠ CHẨM- TRÁN CƠ BỤNG TRÁN CÂN CƠ CHẨM- TRÁN CƠ BỤNG TRÁN CƠ BỤNG CHẨM CƠ BỤNG CHẨM
 10. CƠ ĐẦU MẶT CỔ CƠ THÁI DƯƠNG- ĐỈNH
 11. CƠ ĐẦU MẶT CỔ 2- CƠ MẮT 1- CƠ VÒNG MẮT 2- CƠ CAU MÀY 3- CƠ HẠ MÀY
 12. CƠ ĐẦU MẶT CỔ CƠ VÒNG MẮT CƠ VÒNG MẮT CƠ CAU MÀY CƠ CAU MÀY PHẦN MÍ MẮT PHẦN Ổ MẮT
 13. CƠ ĐẦU MẶT CỔ 3- CƠ MŨI 2- CƠ MŨI 3- CƠ 1- CƠ (LÀM NỞ HẠ VÁCH MŨI MẢNH KHÀNH (LÀM HẸP CÁNH MŨI) CÁNH MŨI)
 14. CƠ ĐẦU MẶT CỔ CƠ MẢNH KHẢNH CƠ MẢNH KHẢNH PHẦN NGANG PHẦN CÁNH CƠ MŨI CƠ MŨI CƠ HẠ VÁCH MŨI CƠ HẠ VÁCH MŨI
 15. CƠ ĐẦU MẶT CỔ 4- CƠ MIỆNG 4- CƠ MIỆNG 1 CƠ VÒNG MIỆNG 1-- CƠ VÒNG MIỆNG 2- CƠ NÂNG MÔI TRÊN CÁNH MŨI 2- CƠ NÂNG MÔI TRÊN CÁNH MŨI 3 CƠ NÂNG MÔI TRÊN 3-- CƠ NÂNG MÔI TRÊN 4 CƠ NÂNG GÓC MIỆNG 4-- CƠ NÂNG GÓC MIỆNG 5 CƠ GÒ MÁ BÉ 5-- CƠ GÒ MÁ BÉ 6 CƠ GÒ MÁ LỚN 6-- CƠ GÒ MÁ LỚN
 16. CƠ ĐẦU MẶT CỔ 4- CƠ MIỆNG 4- CƠ MIỆNG 7 CƠ CƯỜ 7-- CƠ CƯỜII 8- CƠ HẠ MÔI DƯỚ 8- CƠ HẠ MÔI DƯỚII 9 CƠ HẠ GÓC MIỆNG 9-- CƠ HẠ GÓC MIỆNG 10- CƠ CẰM 10- CƠ CẰM 11- CƠ NGANG CẰM 11- CƠ NGANG CẰM 12- CƠ MÚT 12- CƠ MÚT
 17. CƠ ĐẦU MẶT CỔ CƠ NÂNG MÔI TRÊN CÁNH MŨI CƠ NÂNG GÓC MIỆNG CƠ NÂNG MÔI TRÊN CƠ MÚT CƠ GÒ MÁ BÉ CƠ CƯỜI CƠ GÒ MÁ LỚN CƠ HẠ GÓC MIỆNG CƠ VÒNG MIỆNG CƠ HẠ MÔI DƯỚI CƠ CẰM
 18. CƠ ĐẦU MẶT CỔ 5- CƠ TAI 5- CƠ TAI 3- CƠ TAI TRÊN 3- CƠ TAI TRÊN 1- CƠ TAI TRƯỚC 2- CƠ TAI SAU 1- CƠ TAI TRƯỚC 2- CƠ TAI SAU
 19. CƠ ĐẦU MẶT CỔ CƠ TAI TRÊN CƠ TAI TRƯỚC CƠ TAI SAU
 20. CƠ ĐẦU MẶT CỔ
Đồng bộ tài khoản