CƠ ĐẦU MẶT CỔ (Giải phẫu học)

Chia sẻ: thanhtong3290

Các cơ bám da của mặt đều quây quanh các hố tự nhiên, sự phức tạp của các cơ mặt là một đặc trưng của loài người: đó là phương tiện để diễn đạt tình cảm và đóng mở các lỗ tự nhiên và có 3 đặc tính chung: - Có một đầu bám vào da, một đầu bám vào xương, khi cơ co làm thay đổi nét mặt biểu hiện tình cảm, vui, buồn (nếp nhăn thường thẳng góc với sợi cơ). - Sắp xếp quanh các hố tự nhiên như mắt, mũi, tai, miệng, để đóng mở các lỗ tự...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CƠ ĐẦU MẶT CỔ (Giải phẫu học)


ĐẦU MẶT CỔ
BS. LÊ QUANG TUYỀN
BS.
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:

1­ BIẾT ĐƯỢCĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CƠ VÙNG MẶT3­ KỂ TÊN CÁC CƠ VÙNG MẶT THEO NHÓM CƠ
4­ KỂ TÊN CÁC CƠ NHAI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
ĐẶC ĐIỂM CHUNG:


1- BÁM TẬN VÀO DA MẶT


2- DIỄN TẢ NÉT MẶT


3- DO THẦN KINH MẶT (VII) CHI PHỐI VẬN ĐỘNG
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
CƠ ĐẦU MẶT CỔ


1- CƠ VÙNG TRÁN
1- CƠ VÙNG TRÁN
2- CƠ MẮT
2- CƠ MẮT3- CƠ MŨI
3- CƠ MŨI4- CƠ MIỆNG
4- CƠ MIỆNG
CƠ ĐẦU MẶT CỔ


5- CƠ TAI: TRÊN, TRƯỚC, SAU
5- CƠ TAI: TRÊN, TRƯỚC, SAU
CƠ ĐẦU MẶT CỔ

1- CƠ TRÁN
1- CƠ BỤNG 2- CƠ BỤNG 3- CƠ THÁI
CHẨM DƯƠNG ĐỈNH
TRÁN
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
CÂN CƠ CHẨM- TRÁN
CƠ BỤNG TRÁN CÂN CƠ CHẨM- TRÁN
CƠ BỤNG TRÁN
CƠ BỤNG CHẨM
CƠ BỤNG CHẨM
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
CƠ THÁI DƯƠNG- ĐỈNH
CƠ ĐẦU MẶT CỔ

2- CƠ MẮT
1- CƠ VÒNG MẮT 2- CƠ CAU MÀY 3- CƠ HẠ MÀY
CƠ ĐẦU MẶT CỔ

CƠ VÒNG MẮT
CƠ VÒNG MẮT
CƠ CAU MÀY
CƠ CAU MÀY


PHẦN MÍ MẮT


PHẦN Ổ MẮT
CƠ ĐẦU MẶT CỔ

3- CƠ MŨI
2- CƠ MŨI 3- CƠ
1- CƠ
(LÀM NỞ HẠ VÁCH MŨI
MẢNH KHÀNH
(LÀM HẸP CÁNH MŨI)
CÁNH MŨI)
CƠ ĐẦU MẶT CỔCƠ MẢNH KHẢNH
CƠ MẢNH KHẢNH

PHẦN NGANG


PHẦN CÁNH
CƠ MŨI
CƠ MŨI
CƠ HẠ VÁCH MŨI
CƠ HẠ VÁCH MŨI
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
4- CƠ MIỆNG
4- CƠ MIỆNG

1 CƠ VÒNG MIỆNG
1-- CƠ VÒNG MIỆNG


2- CƠ NÂNG MÔI TRÊN CÁNH MŨI
2- CƠ NÂNG MÔI TRÊN CÁNH MŨI


3 CƠ NÂNG MÔI TRÊN
3-- CƠ NÂNG MÔI TRÊN


4 CƠ NÂNG GÓC MIỆNG
4-- CƠ NÂNG GÓC MIỆNG


5 CƠ GÒ MÁ BÉ
5-- CƠ GÒ MÁ BÉ


6 CƠ GÒ MÁ LỚN
6-- CƠ GÒ MÁ LỚN
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
4- CƠ MIỆNG
4- CƠ MIỆNG

7 CƠ CƯỜ
7-- CƠ CƯỜII


8- CƠ HẠ MÔI DƯỚ
8- CƠ HẠ MÔI DƯỚII


9 CƠ HẠ GÓC MIỆNG
9-- CƠ HẠ GÓC MIỆNG


10- CƠ CẰM
10- CƠ CẰM


11- CƠ NGANG CẰM
11- CƠ NGANG CẰM


12- CƠ MÚT
12- CƠ MÚT
CƠ ĐẦU MẶT CỔ

CƠ NÂNG MÔI TRÊN
CÁNH MŨI
CƠ NÂNG GÓC MIỆNG

CƠ NÂNG MÔI TRÊNCƠ MÚT
CƠ GÒ MÁ BÉ


CƠ CƯỜI
CƠ GÒ MÁ LỚN

CƠ HẠ GÓC MIỆNG
CƠ VÒNG MIỆNG

CƠ HẠ MÔI DƯỚI
CƠ CẰM
CƠ ĐẦU MẶT CỔ

5- CƠ TAI
5- CƠ TAI
3- CƠ TAI TRÊN
3- CƠ TAI TRÊN
1- CƠ TAI TRƯỚC 2- CƠ TAI SAU
1- CƠ TAI TRƯỚC 2- CƠ TAI SAU
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
CƠ TAI TRÊN
CƠ TAI TRƯỚC


CƠ TAI SAU
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
NHÓM CƠ NHAI1- CƠ THÁI DƯƠNG2- CƠ CẮN3- CƠ CHÂN BƯỚM TRONG4- CƠ CHÂN BƯỚM NGOÀI
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
1- CƠ THÁI DƯƠNG
1- CƠ THÁI DƯƠNG
NÂNG HÀM LÊN
KÉO HÀM RA SAU
MÕM VẸT
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
CUNG GÒ MÁ


2- CƠ CẮN
2- CƠ CẮN
NÂNG HÀM LÊN
MẶT NGOÀI GÓC HÀM
CƠ ĐẦU MẶT CỔ


3--CƠ CHÂN BƯỚM NGOÀI KÉO HÀM DƯỚI RA TRƯỚC
3 CƠ CHÂN BƯỚM NGOÀI
4--CƠ CHÂN BƯỚM TRONG KÉO HÀM DƯỚI LÊN TRÊN
4 CƠ CHÂN BƯỚM TRONG
NHÓM CƠ CỔ TRƯỚC BÊN

1- CƠ CỔ BÊN


CƠ BÁM DA CỔ CƠ ỨC ĐÒN CHỦM


2- CƠ TRÊN MÓNG


CƠ TRÂM MÓNG
CƠ NHỊ THÂN


CƠ HÀM MÓNG CƠ CẰM MÓNG


3- CƠ DƯỚI MÓNG


CƠ ỨC MÓNG CƠ ỨC GIÁP


CƠ GIÁP MÓNG CƠ VAI MÓNG


4- CƠ TRƯỚC CỘT SỐNG


5- CƠ BÊN SỐNG
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
NHÓM CƠ CỔ BÊN
NHÓM CƠ CỔ BÊN
CÔ A
CƠ BÁM D
ỦM
ĐẦU ỨC
- CH
DÒN
C
CƠ Ứ
ĐẦU ĐÒN
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
NHÓM CƠ TRÊN MÓNG
NHÓM CƠ TRÊN MÓNG

CƠ HÀM MÓNG
CƠ CẰM MÓNG
CƠ NHỊ THÂN

CƠ TRÂM MÓNG
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
NHÓM CƠ DƯỚI IMÓNG
NHÓM CƠ DƯỚ MÓNG
CƠ GIÁP MÓNG


CƠ VAI MÓNG

CƠ ỨC GIÁP

CƠ ỨC MÓNG
CƠ ĐẦU MẶT CỔ
NHÓM CƠ BÊN SỐNG
NHÓM CƠ BÊN SỐNG
CƠ BẬC THANG TRƯỚC


CƠ BẬC THANG GIỮACƠ BẬC THANG SAU
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản