Cố định dòng tiêu đề trong WORD và EXCEL

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
232
lượt xem
22
download

Cố định dòng tiêu đề trong WORD và EXCEL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi một bảng tính trong Word hay Excel quá dài phải trải qua nhiều trang giấy sẽ gây khó khăn cho người xem khi nhớ các tiêu đề của các cột (hoặc hàng), vì thế bạn muốn mỗi khi qua trang mới thì các tiêu đề đó được tự động lập lại cho tiện việc quan sát thì có thể dùng phương pháp sau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cố định dòng tiêu đề trong WORD và EXCEL

  1. C nh dòng tiêu trong WORD và EXCEL Khi m t b ng tính trong Word hay Excel quá dài ph i tr i qua nhi u trang gi y s gây khó khăn cho ngư i xem khi nh các tiêu c a các c t (ho c hàng), vì th b n mu n ó ư ct m i khi qua trang m i thì các tiêu ng l p l i cho ti n vi c quan sát thì có th dùng phương pháp sau. 1.Trong Word: a. Bôi en dòng tiêu b n mu n l p l i m i khi sang trang m i. b. Vào menu Table > Table Properties. c. Ch n th Row, ánh d u ch n vào dòng Repeat as Header row at the top of each page (xem hình 1). d. Nh p OK ch p nh n xác l p.Chú ý: N u b n s d ng ng t trang ki u Ctrl+Enter (hay Insert > Break > Next Page) gi a các trang thì phương pháp này không có tác d ng.2. Trong Excel: a. Trên b ng tính c n nh d ng b n vào menu File > Page Setup. b. Ch n th Sheet: dòng Rows to repeat at top b n nh p vào nút công c ch n vùng i u ki n phía sau, r i ph ch n dòng tiêu trên b ng tính mà mình mu n l p l i trên các trang (xem hình 2). c. Nh p Ok ch p nh n các xác l p (xem hình 3). Chú ý: Tương t như v y b n hãy th ti n hành vi c c nh tiêu c a m t c t luôn
  2. bên trái khi th hi n trên m i trang trong b ng tính Excel. Nhúng FONT l trong WORD. tăng tính th m m c a văn b n khi so n th o trên MS Word trong m t s trư ng h p c bi t như VNI -THU PHAP ch ng h n mà máy khác b n s dùng m t ki u ch không có, tài li u Word c a mình có th hi n th úng ki u ch c bi t này trên b t kỳ máy nào b n có th t tính năng nhúng ki u ch như sau. 1. Vào menu Tools > Options. 2. Trên th Save ánh d u ch n Embed TrueType fonts và hai tuỳ ch n con là Embed characters in use only (ch nhúng vào các c tính ký t ang s d ng), Do not embed common system fonts (không nhúng vào các font h th ng chung, tuỳ ch n này nh m làm gi m b t dung lư ng c a t p tin WORD sau khi nhúng Font). 3. Nh p OK c h p nh n. 4. Lưu văn b n l i. Lúc này, các ki u ch c bi t này s ư c nhúng th ng vào tài li u và có th xem ư c b t kỳ máy tính nào dù không có Font ch ó. Chú ý: v i thao tác này dung lư ng tài li u c a b n s có s tăng lên chút ít . In 16 trang tài li u vào m t t A4 Thông thư ng ti t ki m gi y khi in b n có th s d ng ch c năng chia c t-dàn trang t n d ng các kho ng tr ng còn th a trên trang gi y. Tuy nhiên có m t phương pháp t I ưu hơn mà ít ai ư c bi t n là in d n m t s trang nh t nh nào ó vào m t trang A4. - B n m tài li u c n in. - Vào menu File à Print à trong h p tho I này b n chú ý ph n Zoom: b n nh p vào m c Pages per sheet ch n s trang mà mình mu n in d n vào m t m t c a kh gi y A4, sau
  3. ó nh p O K bt u quá trình in. Chú ý:- B n có th ch n tùy ý s lư ng trang mu n in lên m t m t A4 trong các chu n mà WORD h tr .- Tính năng này ch có t MS WORD 2000 tr lên.
Đồng bộ tài khoản