CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC

Chia sẻ: pencil_3

MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Mô tả được cấu tạo của tai gồm: Tai ngoài, tai giữa, tai trong. -Trình bày được chức năng thu nhận sóng âm theo sơ đồ đường đi của sóng âm. - Kể tên các tác nhân gây hại cho tai và các biện pháp bảo vệ tai.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC

CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁCI.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

-Mô tả được cấu tạo của tai gồm: Tai ngoài, tai giữa,
tai trong.

-Trình bày được chức năng thu nhận sóng âm theo sơ
đồ đường đi của sóng âm.

- Kể tên các tác nhân gây hại cho tai và các biện
pháp bảo vệ tai.

2.Kĩ năng:

-Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.

- Các KNS cơ bản được giáo dục:

+Thu thập và xử lí thông tin khi đọc SGK và quan
sát sơ đồ tai để tìm hiểu cấu tạo và chức năng của cơ
quan phân tích thính giác.

+Hợp tác, lắng nghe tích cực.
+Tự tin khi phát biểu ý kiến trước nhóm, lớp.

3.Thái độ:
- GD ý thức giữ gìnvệ sinh tai.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV:+Tranh cơ quan phân tích thính giác.

+Mô hình cơ quan phân tích thính giác.

III.PHƯƠNG PHÁP:

- Hoạt động nhóm, đàm thoại, vấn đáp - tìm tòi, trực
quan.

IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1.Khởi động (2 phút)

- Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HSi tìm hiểu về cơ
quan phân tích thính giác.

- Cách tiến hành "Hàng ngày chúng ta nghe và phân
biệt được các âm thanh trầm bổng, nhỏ to khác nhau
là nhờ cơ quan phân tích thính giác. Vậy cơ quan
phân tích thính giác có cấu tạo như thế nào để thực
hiện được chức năng thu nhận sóng âm?".

2. Các hoạt động dạy học ( 38 phút)

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung
giáo viên

Hoạt động 1 (18 phút) Tìm hiểu cấu tạo của tai

-Mục tiêu: Mô tả được cấu tạo của tai gồm: Tai ngoài, tai
giữa, tai trong.

-Đồ dùng: :+Tranh cơ quan phân tích thính giác.

+Mô hình cơ quan phân tích thính giác.

-CTH:

*Cơ quan phân tích

-HS trả lời, lớp thính giác gồm các
-GV nêu câu hỏi:
cơ quan:
nhận xét.
+Cơ quan phân tích
+Tế bào thụ cảm
gồm
thính giác
thính giác.
những cơ quan
thần kinh
nào? +Dây
thính giác.

+Vùng thính giác
-GV hướng dẫn HS
quan sát hình 51-1 -HS quan sát kĩ
SGK, quan sát mô hình cá nhân làm I-Cấu tạo của tai
hình đọc thông tin bài tập điền từ.
hoàn thành bài


tập điền từ SGK
trang 162.


-Một vài HS đọc kết
quả, lớp bổ sung.
-GV thông báo đáp
án đúng:

1- vành tai ; 2- ống
tai

3- màng nhĩ; 4-
Chuỗi xương tai.
-GV gọi HS đọc to
lại toàn bộ bài tập.

-GVnêu câu hỏi: -HS lên trình bày
+Tai được cấu tạo trên tranh hoặc mô
như thế nào? Chức hình, lớp bổ sung.
năng của từng bộ
phận?
-Tai ngoài:

hứng
+Vành tai:
sóng âm

+Ống tai: hướng
sóng âm.

+Màng nhĩ: khuếch
đại âm.

-Tai giữa:

+Chuỗi xương tai:
truyền sống âm.
+Vòi nhĩ: cân bằng
áp suất 2 bên màng
nhĩ.

-Tai trong:

+Bộ phận tiền đình:
thu nhận thông tin
về vị trí và sự
-Cá nhân tự thu
chuyển động của cơ
-GV hướng dẫn HS nhận và xử lí thông thể trong không
quan sát hình 51-2 tin . gian.
SGK kết hợp vói -Thảo luận nhóm
+Ốc tai: thu nhận
thông tin SGK/163 thống nhất ý kiến.
kích sóng âm.
thảo luận:

+Trình bày cấu tạo
ốc tai? Chức năng
-Đại diện nhóm
của ốc tai?
trình bày trên tranh,
nhóm khác bổ sung.
-Gv nhận xét chốt
kiến thức.

*Cấu tạo ốc tai: ốc
tai xoắn 2 vòng rưỡi
gồm:

+Ốc tai xương ở
ngoài.

+Ốc tai màng ở
trong, gồm màng
tiền đình pr trên và
màng cơ sở ở dưới.

+Cơ quan Coocti
chứa các tế bào thụ
cảm thính giác.

Hoạt động 2 (10 phút) Tìm hiểu chức năng thu nhận sóng
âm

-Mục tiêu: Trình bày được quá trình thu nhận các cảm giác âm
thanh.

- Đồ dùng: Tranh cơ quan phân tích thính giác.

-CTH:

II - Chức năng thu
nhận sóng âm

- GV hướng dẫn HS -HS quan sát hình,
quan sát lại hình 51- ghi nhớ thông tin.
2 để tìm hiểu đường
truyền sóng âm từ
-1 HS trình bày lại
ngoài vào trong.
trên tranh.

- Cơ chế truyền
- GV nhận xét chốt
sóng âmvà sự thu
kiến thức.
nhận cảm giác âm
thanh: Sóng âm 
màng nhĩ chuỗi


xương tai cửa


bầu  chuyển động
ngoại dịch và nội
dịch rung màng


cơ sở kích thích


cơ quan Coocti xuất
hiện xung thần kinh
vùng thính giác.Hoạt động 3 (10 phút) Tìm hiểu các biện pháp vệ sinh tai
-Mục tiêu: HS đề ra được các biện pháp vệ sinh tai

-CTH:

III-Vệ sinh tai

-GV yêu cầu HS -HS tự thu nhận
nghiên cứu thông thông tin nêu được:
tin trả lời câu hỏi: +Giữ vệ sinh tai
+Để tai hoạt động
tốt cần lưu ý những +Bảo vệ tai.
vấn đề gì?

+Hãy đề ra các
biện pháp giữ vệ
-Một vài HS phát -Giữ vệ sinh tai.
sinh và bảo vệ tai?
biểu ý kiến, lớp bổ -Bảo vệ tai:
sung.
+Không dùng vật
sắc nhọn ngoáy tai.

+Giữ vệ sinh mũi
họng để phòng
chống bệnh cho tai.

biện pháp
+Có
chống giảm tiếng
ồn.
3.Tổng kết và hướng dẫn về nhà (5 phút)

*Tổng kết:
-GV yêu cầu HS lên trình bày cấu tạo của tai và ốc
tai trên mô hình.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản