Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: hoangvanthai90

Nói tới Hồ Chí Minh là mói tới con người vĩ đại của mọi thời đại. Là linh hồn, là ngọi cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một, để viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản