Cơ sở lí luận về rủi ro lãi suất

Chia sẻ: jess155

Rủi ro là một sự không chắc chắn. Tuy nhiên không phải bất cứ sự không chắc chắn nào cũng được gọi là rủi ro, chỉ có những tình trạng không chắc chắn nào có thể ước đoán được xác suất xảy ra mới được xem là rủi ro.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản