Con người tác động đến các hệ sinh thái tự nhiên như thế nào?

Chia sẻ: heoxinhkute12

Tác động vào các chu trình sinh địa hoá tự nhiên Con người sử dụng năng lượng hoá thạch, tạo thêm một lượng lớn khí CO2, SO2 v.v.... Mỗi năm con người tạo thêm 550 tỷ tấn CO2 do đốt các loại nhiên liệu hoá thạch đang làm thay đổi cân bằng sinh thái tự nhiên của trái đất, dẫn tới việc thay đổi chất lượng và quan hệ của các thành phần môi trường tự nhiên. Đồng thời, các hoạt động của con người trên trái đất ngăn cản chu trình tuần hoàn nước, ví dụ đắp đập, xây...

Nội dung Text: Con người tác động đến các hệ sinh thái tự nhiên như thế nào?

Con người tác
động đến các hệ
sinh thái tự nhiên
như thế nào?
Con người là một sinh vật của hệ
sinh thái có số lượng lớn và khả
năng hoạt động được nâng cao
nhờ khoa học kỹ thuật. Tác động
của con người đối với hệ sinh thái
rất lớn, có thể phân ra các loại tác
động chính sau đây:
Tác động vào cơ chế tự ổn định,
tự cân bằng của hệ sinh thái.
Tác động vào các chu trình sinh
địa hoá tự nhiên.
Tác động vào các điều kiện môi
trường của hệ sinh thái: Khí hậu,
thuỷ điện v.v...
Tác động vào cân bằng sinh
thái.

Tác động vào cơ chế tự ổn định,
tự cân bằng của hệ sinh thái

Cơ chế của hệ sinh thái tự nhiên là
tiến tới tỷ lệ P/Rằ 1; P/Bằ 0. Cơ chế
này không có lợi cho con người, vì
con người cần tạo ra năng lượng
cần thiết cho mình bằng cách tạo ra
hệ sinh thái có P/R > 1 và P/B > 0.
Do vậy, con người thường tạo ra
các hệ sinh thái nhân tạo (đồng cỏ
chăn nuôi, đất trồng lương thực
thực phẩm). Các hệ sinh thái này
thường kém ổn định. Để duy trì các
hệ sinh thái nhân tạo, con người
phải bổ sung thêm năng lượng
dưới dạng sức lao động, xăng dầu,
phân bón.

Tác động vào các chu trình sinh
địa hoá tự nhiên

Con người sử dụng năng lượng
hoá thạch, tạo thêm một lượng lớn
khí CO2, SO2 v.v.... Mỗi năm con
người tạo thêm 550 tỷ tấn CO2 do
đốt các loại nhiên liệu hoá thạch
đang làm thay đổi cân bằng sinh
thái tự nhiên của trái đất, dẫn tới
việc thay đổi chất lượng và quan hệ
của các thành phần môi trường tự
nhiên. Đồng thời, các hoạt động
của con người trên trái đất ngăn
cản chu trình tuần hoàn nước, ví dụ
đắp đập, xây nhà máy thuỷ điện,
phá rừng đầu nguồn v.v... Việc này
có thể gây ra úng ngập hoặc khô
hạn nhiều khu vực, thay đổi điều
kiện sống bình thường của các sinh
vật nước v.v...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản