Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua từ 2 tỉnh trở lên hoặc đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
5
download

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua từ 2 tỉnh trở lên hoặc đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua từ 2 tỉnh trở lên hoặc đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua từ 2 tỉnh trở lên hoặc đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương

  1. Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua từ 2 tỉnh trở lên hoặc đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chậm nhất trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gửi Cục Đường thuỷ 1. Nộp hồ sơ nội địa Việt Nam thẩm định; - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thẩm định hồ sơ; Giải 2. - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trình Bộ Giao thông quyết vận tải ra quyết định công bố.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đối với dự án mở luồng, tuyến đường thủy nội địa mới hoặc dự án cải tạo nâng cấp luồng, tuyến đường thủy nội địa: + Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa; + Quyết định phê duyệt dự án; 1. + Hồ sơ thiết kế của dự án; + Hồ sơ hoàn công công trình; + Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng của chủ đầu tư. - Đối với luồng, tuyến đường thủy nội địa công bố lại hoặc không có dự án đầu tư: + Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa; 2. + Quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; + Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng, tuyến đường thủy nội địa đề nghị
  4. Thành phần hồ sơ công bố; + Thuyết minh luồng, tuyến đường thủy nội địa; + Sơ đồ bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa; tổ chức quản lý đường thủy nội địa trên tuyến. Số bộ hồ sơ: 02 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản